skip to Main Content

Agenda Kaupang er et konsulentselskap som tilbyr analyse, utredning og rådgiving innen områdene ledelse, styring, økonomi, organisasjonsutvikling og digitalisering.

TJENESTER
BRANSJER
I MEDIA
I MEDIA

Evaluering av unntaksbestemmelse for utbygging i skredområder

read more

Agenda Kaupang: – Veldig mykje bra

read more

Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester

read more
AKTUELT