ANALYSE, UTREDNING & RÅDGIVNING

Agenda Kaupang tilbyr analyse, utredning og rådgiving innenfor områdene
ledelse, styring, økonomi, organisasjonsutvikling og digitalisering.

AKTUELT
Bildet viser to mennesker på tur i naturen med ryggsekker og kart
Agenda Kaupang har utarbeidet forstudie om geografiske grunndata i Norge

Høsten 2022 utarbeidet Agenda Kaupang på vegne…

Les mer
Ny rapport: Evaluering av Viken fylkeskommunes tilskuddsordning KulturArvOpplevelser

Tilskuddsordningen KulturArvOpplevelser ble vedtatt i november 2017…

Les mer
Bilde i farger som viser fjell i Lofoten med snø på toppen, en brygge i bakgrunnen og en båt som kjører på vannet
På oppdrag fra NFD skal Agenda Kaupang evaluere BarentsWatch

Agenda Kaupang skal på oppdrag fra Nærings-…

Les mer
Bilde i svart-hvitt av en mann og en dame som smiler til kamera
Vi ønsker velkommen til to nye rådgivere!

Vi er stolte av å kunne presentere…

Les mer
I MEDIA
Hvorfor klarer vi ikke å bygge gode sykehus?
Forventningene til effektivisering i nye sykehus er for høy, og vi lær...
Les mer
Mener Hammerfest sykehus blir for lite
Legeforeningen og tillitsvalgte mener at Hammerfest sykehus, som skal ...
Les mer
ALIS-ORDNINGEN MÅ VIDEREUTVIKLES – NY RAPPORT FRA NSDM, FAFO OG AGENDA KAUPANG
Endringer i spesialistutdanningen for leger i allmennmedisin (ALIS) gj...
Les mer
Kurs for styremedlemmer i fakultets- og instituttstyrer
Det tilbys opplæring for styremedlemmer i styrer ved fakulteter og ins...
Les mer
DFØ-notat 2023:1 Lærdommer fra arbeid med tillitsreform i skandinaviske land
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) fikk høsten 2022 ...
Les mer
Tiltak for et levende næringsliv i norske kommuner
Norge er helt avhengig av et levende næringsliv som bidrar til økt ver...
Les mer
Rapport om barneverntjenesten klar
En gjennomgang av barneverntjenesten i Stavanger viser at den lykkes g...
Les mer
Evalueringa av oppvekstavdelinga er ferdig
Agenda Kaupang har denne hausten på oppdrag av rådmannen gjennomført e...
Les mer
Vedrørende kutt i stillinger ved Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Bodø kommune
Vi viser til budsjettforslaget til Bodø kommune, som skal opp i bystyr...
Les mer
Vi vil fjerne uakseptable kutt
MENINGER: Administrasjonen i Horten kommune har lagt fram en uakseptab...
Les mer
Høyres valgløfte: Mer privat velferd i storbyene
Det blir kursendring dersom Høyre vinner tilbake byene. – De rike vil ...
Les mer
Vi er i gang med oppvekststrategi
Vi skal lage en strategi som er basert på innspill fra barn, ungdom, a...
Les mer
I MEDIA

Hvorfor klarer vi ikke å bygge gode sykehus?

Read more

Mener Hammerfest sykehus blir for lite

Read more

ALIS-ORDNINGEN MÅ VIDEREUTVIKLES – NY RAPPORT FRA NSDM, FAFO OG AGENDA KAUPANG

Read more