skip to Main Content

Agenda Kaupang er et konsulentselskap som tilbyr analyse, utredning og rådgiving innen områdene ledelse, styring, økonomi, organisasjonsutvikling og digitalisering.

TJENESTER
BRANSJER
I MEDIA
I MEDIA

Målrettet innsats gir lavere sykefravær

read more

Rapport: Norske kommuner sparer milliarder på private barnehager hvert år

read more

Analyse av driftssituasjonen i kriminalomsorgen etter innføringen av ABE-reformen

read more
AKTUELT