Agenda Kaupang tilbyr analyse, utredning og rådgiving innenfor områdene ledelse, styring, økonomi, organisasjonsutvikling og digitalisering.

TJENESTER
AKTUELT
I MEDIA
I MEDIA

Nasjonalt økonomisk tilsyn tar over ansvaret fra 1. januar

read more

Sandefjord er blant landets best drevne kommuner

read more

Innst. 426 S (2020-2021)

read more
BRANSJER