skip to Main Content

Agenda Kaupang er et konsulentselskap som tilbyr analyse, utredning og rådgiving innen områdene ledelse, styring, økonomi og organisasjonsutvikling.

TJENESTER
BRANSJER
I MEDIA
I MEDIA

Agenda Kaupang om helse- og omsorgssektoren i nye Lindesnes

read more

Analyse av driftssituasjonen i kriminalomsorgen etter innføringen av ABE-reformen

read more

Møte i Fellesnemnda for nye Lindesnes

read more
AKTUELT