ANALYSE, UTREDNING & RÅDGIVNING

Agenda Kaupang tilbyr analyse, utredning og rådgiving innenfor områdene
ledelse, styring, økonomi, organisasjonsutvikling og digitalisering.

AKTUELT
Bildet viser en illustrert trapp med ulike kommunale innsastrinn
Helsepersonellkommisjonen viser til Agenda Kaupangs Helhetlig innsatstrapp og Ressurskalkulator

Agenda Kaupang har videreutviklet omsorgstrappen til en…

Les mer
Bildet viser to mennesker på tur i naturen med ryggsekker og kart
Agenda Kaupang har utarbeidet forstudie om geografiske grunndata i Norge

Høsten 2022 utarbeidet Agenda Kaupang på vegne…

Les mer
Ny rapport: Evaluering av Viken fylkeskommunes tilskuddsordning KulturArvOpplevelser

Tilskuddsordningen KulturArvOpplevelser ble vedtatt i november 2017…

Les mer
I MEDIA
Følgeevaluering av «Noe å glede seg til i sommer»
Gjensidigestiftelsen ønsker å lære av, og utvikle, utlysningene slik a...
Les mer
– Tre oljefond skaffar ikkje fleire tilsette. Vi må endre oss
Per Kloster har halde kurs for tilsette i helsetenestene i Ulstein, Ør...
Les mer
Fortsatt størst mangel på sykepleiere
Ifølge NAVs Bedriftsundersøkelse mangler det nå 4650 sykepleiere og 70...
Les mer
Tettare samarbeid mellom SySIKT og IKT Nordfjord?
Med bakgrunn i ein rapport frå konsulentselskapet Agenda Kaupang frå 2...
Les mer
NOU 2023: 11 Raskt og riktig — En helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten
Utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystem...
Les mer
– På høy tid å endre finansieringsordningen for sykehus
– Vi har lenge problematisert dagens finansieringsordning med innsatss...
Les mer
Takknemlig for at det lokale tilbudet inkluderer menn
Vold i nære relasjoner er ofte tabubelagt og vanskelig å erkjenne om m...
Les mer
Agenda Kaupang om Sykehusutvalget: – Mye fornuftig
Sykehusutvalgets løsninger på hvordan man skal bygge bedre sykehus får...
Les mer
Nyheitsbrev om plan
Fylkeskommunen og Statsforvaltaren har sendt ut nyheitsbrev om plan ti...
Les mer
Sykehusutvalget vil erstatte innsatsstyrt finansiering med rammefinansiering
Sykehusutvalget foreslår en rekke endringer for Sykehus-Norge, blant d...
Les mer
Dette er gruppen som norske politikere glemmer
Det hjelper ikke at de til stadighet sier at de blir sjokkert over avs...
Les mer
– Man må våge å prøve noe nytt
- Om ikke et universitet skal ta mål av seg å teste ut nye organisasjo...
Les mer
I MEDIA

Følgeevaluering av «Noe å glede seg til i sommer»

Read more

– Tre oljefond skaffar ikkje fleire tilsette. Vi må endre oss

Read more

Fortsatt størst mangel på sykepleiere

Read more