skip to Main Content

Agenda Kaupang er et konsulentselskap som tilbyr analyse, utredning og rådgiving innen områdene ledelse, styring, økonomi, organisasjonsutvikling og digitalisering.

TJENESTER
BRANSJER
I MEDIA
I MEDIA

Analyse av driftssituasjonen i kriminalomsorgen etter innføringen av ABE-reformen

read more

Debatt om veivalg for Juristforbundet

read more

Digital ledelse i offentlig sektor: Hva gjør de beste?

read more
AKTUELT