Agenda Kaupang tilbyr analyse, utredning og rådgiving innenfor områdene ledelse, styring, økonomi, organisasjonsutvikling og digitalisering.

TJENESTER
AKTUELT
I MEDIA
I MEDIA

Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester

read more

Spørreundersøkelse om bruk og nytte av digitalt planregister

read more

Evaluering – en viktig del av tjenesteutvikling

read more
BRANSJER