ANALYSE, UTREDNING & RÅDGIVNING

Agenda Kaupang tilbyr analyse, utredning og rådgiving innenfor områdene
ledelse, styring, økonomi, organisasjonsutvikling og digitalisering.

AKTUELT
Ny rapport: Evaluering av arbeidsmiljøsatsingen

Agenda Kaupang har gjennomført en følgeevaluering av…

Les mer
I MEDIA
Stat og styring: Må fokusere mer på effektivitet
Riksrevisjonen bør fokusere mer på om staten er effektiv og produktiv....
Les mer
– Vanskelig å være god leder med altfor mange oppgaver. 20-30 ansatte er nok
Sykepleierledere har altfor mange å lede, mener Fafo-forsker. – Ideelt...
Les mer
Økonomiplan 2023-2026 Årsbudsjett 2023
Kommuneindeksen er en ny undersøkelse i 2022. Den er utarbeidet av Age...
Les mer
Nye seksjonsledere ved Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Østfold har ansatte flere nye seksjonsledere. Fem av de ny...
Les mer
Rapport fra utvalget til å utrede Riksrevisjonens virksomhet
Rapport fra utvalget til å utrede Riksrevisjonens virksomhet er offent...
Les mer
Budsjettforslag med nødvendig omstilling i eldreomsorgen
Nord-Odal har i lang tid stått i en krevende økonomisk situasjon. Situ...
Les mer
ØKONOMISJEFEN GIR GRUNDIG OPPLÆRING TIL DE NYE FOLKEVALGTE
Den 15. november viet økonomisjefen i kommunen, Bertine Myhre, dagen t...
Les mer
Skal utrede utfordringene i Helse
Konsulentfirmaet Agenda Kaupang er engasjert for å hjelpe Halden kommu...
Les mer
Rapport fra tilsyn med Bærum kommune – legevakt og legevaktssentral 2023
Statsforvalteren i Oslo og Viken gjennomførte tilsyn med Bærum kommune...
Les mer
Opptak: Formannskapet 07.11.23
Opptak av Formannskapet holdt i Kinn kommune den 07.11.2023....
Les mer
Skal bygge kommunens helhetlige innsatstrapp
Skal kommunen klare å gi innbyggerne gode tjenester i framtida, må det...
Les mer
Nesodden er kåret til 28. best styrte kommunen i landet
Kommuneindeksen er en analyse gjort av Agenda Kaupang, som sammenligne...
Les mer
I MEDIA

Stat og styring: Må fokusere mer på effektivitet

Read more

– Vanskelig å være god leder med altfor mange oppgaver. 20-30 ansatte er nok

Read more

Økonomiplan 2023-2026 Årsbudsjett 2023

Read more