Skip to content

ANALYSE, UTREDNING & RÅDGIVNING

Agenda Kaupang tilbyr analyse, utredning og rådgiving innenfor områdene
ledelse, styring, økonomi, organisasjonsutvikling og digitalisering.

TJENESTER
AKTUELT
AKTUELT
I MEDIA
Ren Tilstedværelse – en energipille for godt samarbeid
Samarbeids­prosjektet Ren Tilstede­værelse, som ledes av NHO Service o...
Les mer
Nye Stimulab-prosjekter ser dagens lys
Åtte design- og konsulentselskaper skal bidra med sin ekspertise på tj...
Les mer
Livsnødvendig ledelse
Som leder i Norsk Sykepleierforbund får jeg høre mange historier fra m...
Les mer
Stat og styring: Må fokusere mer på effektivitet
Riksrevisjonen bør fokusere mer på om staten er effektiv og produktiv....
Les mer
– Vanskelig å være god leder med altfor mange oppgaver. 20-30 ansatte er nok
Sykepleierledere har altfor mange å lede, mener Fafo-forsker. – Ideelt...
Les mer
Økonomiplan 2023-2026 Årsbudsjett 2023
Kommuneindeksen er en ny undersøkelse i 2022. Den er utarbeidet av Age...
Les mer
Nye seksjonsledere ved Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Østfold har ansatte flere nye seksjonsledere. Fem av de ny...
Les mer
Rapport fra utvalget til å utrede Riksrevisjonens virksomhet
Rapport fra utvalget til å utrede Riksrevisjonens virksomhet er offent...
Les mer
Budsjettforslag med nødvendig omstilling i eldreomsorgen
Nord-Odal har i lang tid stått i en krevende økonomisk situasjon. Situ...
Les mer
ØKONOMISJEFEN GIR GRUNDIG OPPLÆRING TIL DE NYE FOLKEVALGTE
Den 15. november viet økonomisjefen i kommunen, Bertine Myhre, dagen t...
Les mer
Skal utrede utfordringene i Helse
Konsulentfirmaet Agenda Kaupang er engasjert for å hjelpe Halden kommu...
Les mer
Rapport fra tilsyn med Bærum kommune – legevakt og legevaktssentral 2023
Statsforvalteren i Oslo og Viken gjennomførte tilsyn med Bærum kommune...
Les mer
I MEDIA

Ren Tilstedværelse – en energipille for godt samarbeid

Read more

Nye Stimulab-prosjekter ser dagens lys

Read more

Livsnødvendig ledelse

Read more
BRANSJER