skip to Main Content

Agenda Kaupang er et konsulentselskap som tilbyr analyse, utredning og rådgiving innen områdene ledelse, styring, økonomi, organisasjonsutvikling og digitalisering.

TJENESTER
BRANSJER
I MEDIA
I MEDIA

Nok er nok! Nasjonal tolketjeneste nå!

read more

Helse og omsorg: Informasjonsskriv september 2018

read more

Bevilger penger til ny Utøya-kartlegging

read more
AKTUELT