ANALYSE, UTREDNING & RÅDGIVNING

Agenda Kaupang tilbyr analyse, utredning og rådgiving innenfor områdene
ledelse, styring, økonomi, organisasjonsutvikling og digitalisering.

AKTUELT
Ny rapport: Evaluering av arbeidsmiljøsatsingen

Agenda Kaupang har gjennomført en følgeevaluering av…

Les mer
I MEDIA
Ny rapport – offentlige organers etterlevelse av tolkeloven
Hvordan etterleves kravet om kvalifisert tolk i det offentlige?...
Les mer
Høringsuttalelse NOU 2023:11 Raskt og riktig En helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten
Helsetilsynet mener at utvalget har gjort et grundig og omfattende arb...
Les mer
Tross dårlige finanser: Larvik rangeres som nummer 15 av 356
To grundige analyser av landets 356 kommuner konkluderer med at Larvik...
Les mer
Boligutvikling for eldre
Strand kommune jobber med å se på hvordan vi kan legge best mulig til ...
Les mer
Om det ikke skjer noe, styrer vi med åpne øyne mot en kollaps i omsorgstjenestene
Staten, som sitter på den store pengesekken i Norge, må på banen før d...
Les mer
Husk å vise måtehold – også med skattepengene
Skattebetaleren: Det er viktig at våre nyvalgte lokalpolitikere også v...
Les mer
Herøy kommune rangert som en av Norges best styrte kommuner
Ifølge Kommuneindeksen er Herøy rangert som nummer 8 blant alle landet...
Les mer
Norges best styrte kommuner – Kommuneindeksen 2023
Man kan lære av andre. Kommuner kan lære av hverandre. Kommuneindeksen...
Les mer
Krødsherad kommune er i toppen blant landets best styrte kommuner
Ordfører i Krødsherad Kommune, Knut Martin Glesne, er svært begeistret...
Les mer
Sandefjord – Norges best styrte storkommune
En omfattende kartlegging av kvalitet, kostnader og finanser i norske ...
Les mer
Opptak: Tjenestekvalitet i kommunesektoren – en økonomisk analyse
Kommunesektoren leverer en lang rekke velferdstjenester til innbyggern...
Les mer
Norges best styrte kommuner – Randaberg noe nedover på listene
Kommuneindeksen sammenligner både kostnader, tjenestekvalitet og finan...
Les mer
I MEDIA

Ny rapport – offentlige organers etterlevelse av tolkeloven

Read more

Høringsuttalelse NOU 2023:11 Raskt og riktig En helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten

Read more

Tross dårlige finanser: Larvik rangeres som nummer 15 av 356

Read more