Skip to content
Digitalt lederutviklingsprogram mellomlederprogram lederutvikling offentlig sektor aksl agenda kaupang

Mellomlederprogrammet starter opp igjen til høsten!

Er du relativt ny som mellomleder? Synes du rollen er spennende, men også krevende og tidvis ensom? Hadde det vært fint å få påfyll i lederrollen? Mellomlederprogrammet gir deg enkle og effektive verktøy tilpasset dine lederutfordringer og gjør deg tryggere i rollen.

Dette mellomlederprogrammet gir deg ledelsesfaglig input via digitale live streams og preproduserte filmer og verktøy som du får tilgang til i vår digitale portal. Vi legger vekt på at den teorien vi bruker, skal være oppdatert og ha et solid faglig grunnlag. Skal du virkelig utvikle deg som leder, må du også reflektere over de input du får, og få støtte på de ledelsesvalg du skal ta. Reflektere kan du selvfølgelig gjøre selv. Men effekten av læringen øker proporsjonalt om du også reflekterer og får støtte fra din egen leder, andre ledere og oss som ledelseseksperter. Vårt program tilrettelegger for dette. Jo mer refleksjon og støtte, desto bedre effekt – selv i en digitalisert verden. Modulene i mellomlederprogrammet  er skreddersydd for å ivareta viktige lederkompetanser som systemkompetanse, relasjonskompetanse og utviklingskompetanse.

Mellomlederprogrammet består av 3 moduler. Hver modul inneholder en SPRINT og en TRENINGsperiode. Aktivitetene i både SPRINTen og TRENINGsperioden er enten preproduserte, som filmer, steg for steg-prosesser og simuleringer som deltakerne kan benytte når det passer for dem, eller de foregår i sanntid – det vil si her og nå – gjennom livestreams, læringsgrupper og coaching. Så, på hver modul SPRINTER først alle deltagerne sammen, før den enkelte i mellomperiodene TRENER på sine utviklingsbehov.

Nytt program starter 12. august. Påmeldingsfrist er 15. juli 2024. Mer informasjon om programmet, priser og skjema for påmelding finner du her på Agenda Kaupang & Scandinavian Leadership sine hjemmesider.

Ansvarlig i Agenda Kaupang er Ragnar Kleiven.

Foto: Agenda Kaupang