Skip to content
Omstilling og organisering

Agenda Kaupang mener god organisering og effektiv omstilling av virksomheter er avhengig av gode analyser, avklarte mål og oppgaver og ledernes og medarbeidernes evne og vilje til endring.

Agenda Kaupang har omfattende erfaring med omstilling og organisering i departementer, direktorater, kommuner og øvrige organisasjoner i arbeidslivet.

Vi bistår blant annet med:

 • Organisasjonsutvikling
 • Organisasjonsanalyse
 • Evaluering av organisasjoner og styringsformer
 • Rådgivning knyttet til implementering av endringer
 • Lederstøtte i omstilling
 • Prosessforbedring og prosesskartlegging
 • Innovasjon og digitalisering
 • Implementeringsstøtte
 • Endringsledelse
 • Utvikling av en heltids- og kompetansekultur
 • Omstilling
 • Sammenslåings- og fusjonsprosesser

KONTAKTPERSON

Cecilie Aagestad

Cecilie Aagestad

ph.d., gruppeleder

E-post

Tlf. 93 68 82 71

Har du lyst til å se en oversikt over noen av våre tidligere og nåværende oppdragsgivere?