skip to Main Content
Omstilling og organisering

God organisering og effektiv omstilling av virksomheter er avhengig av gode analyser, avklarte mål og oppgaver og ledernes og medarbeidernes evne og vilje til endring.

Agenda Kaupang har omfattende erfaring med organisering og omstilling i departementer, direktorater, kommuner og øvrige organisasjoner i arbeidslivet.

Vi bistår blant annet med:

 • Organisasjonsutvikling
 • Organisasjonsanalyse
 • Evaluering av organisasjoner og styringsformer
 • Rådgivning knyttet til implementering av endringer
 • Lederstøtte i omstilling
 • Prosessforbedring og prosesskartlegging
 • Innovasjon og digitalisering
 • Implementeringsstøtte
 • Utvikling av en heltids- og kompetansekultur
 • Omstilling
 • Sammenslåings- og fusjonsprosesser

KONTAKTPERSON

Gitte Haugnæss

cand.polit., gruppeleder

E-post

Tlf. 982 63 987

Har du lyst til å se en oversikt over noen av våre tidligere og nåværende oppdragsgivere?

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link