Skip to content
Bilde av fjell med snø langs kysten i Norge. Blå himmel og mørkeblått, stille hav.

Evaluering finner god måloppnåelse og stor brukernytte i BarentsWatch

Agenda Kaupangs evaluering viser god måloppnåelse og stor brukernytte i det digitale overvåkings- og informasjonssystemet BarentsWatch. Løsningen har som mål å fremme effektiv, bærekraftig og koordinert bruk og forvaltning av norske hav- og kystområder, og evalueringen viser samtidig at brukerne er godt fornøyde med tjenesten.

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført en evaluering av BarentsWatch i forbindelse med at det i 2022 var ti år siden etablering.

Evalueringsrapporten, som nå er offentliggjort, har følgende kjernefunn og anbefalinger:

  • Måloppnåelse: Evalueringen viser at BarentsWatch har lykkes med å nå sine hovedmål og formål, som angitt i styringsdokumentet fra 2017. Både spørreundersøkelser og tilbakemeldinger fra brukere understreker en høy grad av tilfredshet og måloppnåelse.
  • Brukernytte og samfunnsnytte: BarentsWatch oppfattes å ha stor brukernytte og bidrar positivt samfunnsøkonomisk. Videre utvikling av tjenester kan øke denne nytten ytterligere.
  • Effektivitet: Plattformen vurderes som kostnadseffektiv, med sentralisering av data fra flere etater som reduserer kostnader og skaper synergier.

Evalueringen trekker blant annet frem følgende innspill til videreutvikling og styring:

For å opprettholde og styrke BarentsWatchs relevans og effektivitet, anbefales det en oppdatering av styringsdokumentet, med klarere hovedmål og bedre definerte brukergrupper. Rapporten foreslår også forbedringer i styringsstrukturen og finansieringsmodellen for å sikre plattformens bærekraft og uavhengighet.

Evalueringen gir viktig innsikt i BarentsWatchs nåværende status og legger grunnlaget for fremtidige strategiske beslutninger. Rapporten tilbyr en detaljert gjennomgang av funn og anbefalinger, og er tilgjengelig her.

Evalueringen ble gjennomført i perioden november 2022 til oktober 2023 og inkluderte dokumentgjennomgang, spørreundersøkelse og en rekke intervjuer. Arbeidet ble gjennomført av Agenda Kaupangs Tom E. Markussen, Morten Stenstadvold, Kjersti Nordskog, Lars Øystein Eriksen, Martin A. Nome, og Jan T. Bjørnsen fra Knowit Secure.

Foto: Adobe Stock