REFERANSER

Vis alle

Bilde som viser logo til oppdragsgiver
StimuLab-prosjektet "Livshendelsen Alvorlig sykt barn"
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
E-helse i kommunene – en kunnskapsoversikt (scoping review)
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Kartlegging av tverrfaglig samarbeid og ledelse
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Bistand - fusjon mellom Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen
Bilde som viser logo for UiO
Ulike kurs knyttet til ledelse (intervjuteknikk, møteledelse, medarbeidersamtale mv.)
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Følgeevaluering av barnehusene i Nordland politidistrikt
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Utredning av løsningskonsepter for videreutvikling av BiRK
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Felles datapolitikk i Mareano-programmet
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Bistand til utvikling av Digihjelpen
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Organisering av IT-funksjonen i nye Kristiansand kommune
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Felles infrastruktur og arkitektur
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Utredning av framtidig organisering av IKT-samordning i kommunesektoren - KommIT
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Organisasjonsutvikling og implementerin av ny organisasjonsmodell
Bilde av logo til oppdragsgiver
Utredning av status og hindringer for bruk av persondata til forskning innen helseforskningen
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Prosess- og redaksjonsbistand ifb. utviklingen av en ny nasjonal geodatastrategi
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Turnusgjennomgang pleie og omsorg
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
God kvalitet i den kommunal helse- og omsorgstjenesten
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Fagskolers bidrag til kommuners kompetansebehov
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Digitalisering og effektivisering av kommunen (2018)
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Organisasjonsutvikling
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Organisasjonsutvikling i helse og omsorg
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Evaluering av utviklingsprogram for førstelinjeledere
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Forskjell i finansiering mellom private og kommunale barnehager
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Prosesskartlegging - Hvordan jobbe smartere?
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Optimalisering av ressursbruk innen helse og omsorg
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Kostnadsanalyser og sektoranalyser
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Kostnadsanalyse
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Analyse av budsjett-fordelingen til Statped
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Utvikling av metode for måling av tidsbruken i politiet og gjennomføring av måling i 5 politidistrikter
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Kommunal legetjeneste - kan den ledes?  
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Organisasjonsgjennomgang
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Design og gjennomføring av omorganiseringsprosess
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Utredningsprosjekt Fredrikstad mot 2030
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Administrasjonsundersøkelser
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Omstrukturering
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Etablering av ny Eiendomsdivisjon
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Lederutviklingsprogram (2011-2017)
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Lederutviklingsprogram
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Lederutviklingsprogram
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Organisasjonsgjennomgang innen helse og omsorg
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Ledelsesutvikling og lederevaluering
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Strategi- og prosessbistand, management for hire
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Strategi og organisasjonsplan
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Bistand i arbeid med turnus, tjenesteevaluering (2013-2014)
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Lederutvikling og virksomhetsstyring
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Videreutvikling av styringssystem
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Utredning behov for fremtidig barnehagekapasitet og struktur
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Rammeavtale virksomhetsstrategi og lederutvikling
Bilde som viser logo for UiO
Organisasjonsgjennomgang av Rettsmedisinsk institutt
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
StimuLab-prosjektet "Livshendelsen Alvorlig sykt barn"
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
E-helse i kommunene – en kunnskapsoversikt (scoping review)
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Bistand - fusjon mellom Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen
Bilde som viser logo for UiO
Ulike kurs knyttet til ledelse (intervjuteknikk, møteledelse, medarbeidersamtale mv.)
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Følgeevaluering av barnehusene i Nordland politidistrikt
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Utredning av løsningskonsepter for videreutvikling av BiRK
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Felles datapolitikk i Mareano-programmet
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Felles infrastruktur og arkitektur
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Organisasjonsutvikling og implementerin av ny organisasjonsmodell
Bilde av logo til oppdragsgiver
Utredning av status og hindringer for bruk av persondata til forskning innen helseforskningen
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Prosess- og redaksjonsbistand ifb. utviklingen av en ny nasjonal geodatastrategi
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Evaluering av utviklingsprogram for førstelinjeledere
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Analyse av budsjett-fordelingen til Statped
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Utvikling av metode for måling av tidsbruken i politiet og gjennomføring av måling i 5 politidistrikter
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Etablering av ny Eiendomsdivisjon
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Ledelsesutvikling og lederevaluering
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Rammeavtale virksomhetsstrategi og lederutvikling
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
StimuLab-prosjektet "Livshendelsen Alvorlig sykt barn"
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
E-helse i kommunene – en kunnskapsoversikt (scoping review)
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Kartlegging av tverrfaglig samarbeid og ledelse
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Organisering av IT-funksjonen i nye Kristiansand kommune
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Turnusgjennomgang pleie og omsorg
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Digitalisering og effektivisering av kommunen (2018)
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Organisasjonsutvikling
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Organisasjonsutvikling i helse og omsorg
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Optimalisering av ressursbruk innen helse og omsorg
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Kostnadsanalyser og sektoranalyser
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Kostnadsanalyse
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Utredningsprosjekt Fredrikstad mot 2030
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Administrasjonsundersøkelser
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Omstrukturering
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Lederutviklingsprogram
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Lederutviklingsprogram
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Organisasjonsgjennomgang innen helse og omsorg
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Lederutvikling og virksomhetsstyring
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Videreutvikling av styringssystem
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Utredning behov for fremtidig barnehagekapasitet og struktur
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Bistand til utvikling av Digihjelpen
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Utredning av framtidig organisering av IKT-samordning i kommunesektoren - KommIT
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
God kvalitet i den kommunal helse- og omsorgstjenesten
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Fagskolers bidrag til kommuners kompetansebehov
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Forskjell i finansiering mellom private og kommunale barnehager
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Prosesskartlegging - Hvordan jobbe smartere?
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Kommunal legetjeneste - kan den ledes?  
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Organisasjonsgjennomgang
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Design og gjennomføring av omorganiseringsprosess
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Lederutviklingsprogram (2011-2017)
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Strategi- og prosessbistand, management for hire
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Strategi og organisasjonsplan
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Bistand i arbeid med turnus, tjenesteevaluering (2013-2014)
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
E-helse i kommunene – en kunnskapsoversikt (scoping review)
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Kartlegging av tverrfaglig samarbeid og ledelse
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Følgeevaluering av barnehusene i Nordland politidistrikt
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Utredning av løsningskonsepter for videreutvikling av BiRK
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Utredning av framtidig organisering av IKT-samordning i kommunesektoren - KommIT
Bilde av logo til oppdragsgiver
Utredning av status og hindringer for bruk av persondata til forskning innen helseforskningen
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
God kvalitet i den kommunal helse- og omsorgstjenesten
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Fagskolers bidrag til kommuners kompetansebehov
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Digitalisering og effektivisering av kommunen (2018)
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Evaluering av utviklingsprogram for førstelinjeledere
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Utredningsprosjekt Fredrikstad mot 2030
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Bistand i arbeid med turnus, tjenesteevaluering (2013-2014)
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Utredning behov for fremtidig barnehagekapasitet og struktur
Bilde som viser logo for UiO
Organisasjonsgjennomgang av Rettsmedisinsk institutt
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Kartlegging av tverrfaglig samarbeid og ledelse
Bilde som viser logo for UiO
Ulike kurs knyttet til ledelse (intervjuteknikk, møteledelse, medarbeidersamtale mv.)
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Lederutviklingsprogram (2011-2017)
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Lederutviklingsprogram
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Lederutviklingsprogram
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Ledelsesutvikling og lederevaluering
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
StimuLab-prosjektet "Livshendelsen Alvorlig sykt barn"
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Bistand - fusjon mellom Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Følgeevaluering av barnehusene i Nordland politidistrikt
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Organisering av IT-funksjonen i nye Kristiansand kommune
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Organisasjonsutvikling og implementerin av ny organisasjonsmodell
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Organisasjonsutvikling
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Organisasjonsutvikling i helse og omsorg
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Kommunal legetjeneste - kan den ledes?  
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Organisasjonsgjennomgang
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Design og gjennomføring av omorganiseringsprosess
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Administrasjonsundersøkelser
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Omstrukturering
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Etablering av ny Eiendomsdivisjon
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Organisasjonsgjennomgang innen helse og omsorg
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Utredning behov for fremtidig barnehagekapasitet og struktur
Bilde som viser logo for UiO
Organisasjonsgjennomgang av Rettsmedisinsk institutt
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Felles infrastruktur og arkitektur
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Turnusgjennomgang pleie og omsorg
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Forskjell i finansiering mellom private og kommunale barnehager
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Prosesskartlegging - Hvordan jobbe smartere?
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Optimalisering av ressursbruk innen helse og omsorg
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Kostnadsanalyser og sektoranalyser
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Kostnadsanalyse
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Analyse av budsjett-fordelingen til Statped
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Utvikling av metode for måling av tidsbruken i politiet og gjennomføring av måling i 5 politidistrikter
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Organisasjonsgjennomgang innen helse og omsorg
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Bistand - fusjon mellom Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Organisasjonsutvikling og implementerin av ny organisasjonsmodell
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Prosess- og redaksjonsbistand ifb. utviklingen av en ny nasjonal geodatastrategi
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Organisasjonsutvikling i helse og omsorg
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Strategi- og prosessbistand, management for hire
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Strategi og organisasjonsplan
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Bistand i arbeid med turnus, tjenesteevaluering (2013-2014)
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Lederutvikling og virksomhetsstyring
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Videreutvikling av styringssystem
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Utredning behov for fremtidig barnehagekapasitet og struktur
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Rammeavtale virksomhetsstrategi og lederutvikling
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
StimuLab-prosjektet "Livshendelsen Alvorlig sykt barn"
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
E-helse i kommunene – en kunnskapsoversikt (scoping review)
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Bistand - fusjon mellom Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Utredning av løsningskonsepter for videreutvikling av BiRK
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Felles datapolitikk i Mareano-programmet
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Bistand til utvikling av Digihjelpen
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Organisering av IT-funksjonen i nye Kristiansand kommune
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Felles infrastruktur og arkitektur
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Utredning av framtidig organisering av IKT-samordning i kommunesektoren - KommIT
Bilde av logo til oppdragsgiver
Utredning av status og hindringer for bruk av persondata til forskning innen helseforskningen
Bilde som viser logo til oppdragsgiver
Prosess- og redaksjonsbistand ifb. utviklingen av en ny nasjonal geodatastrategi

EVALUERING AV VÅRE OPPDRAG

Vi legger stor vekt på å levere god kvalitet i våre leveranser. Vi inviterer derfor til evaluering av alle våre prosjekter med honorarramme over kr 50 000.

Vi inviterer til evaluering av prosjektene når de avsluttes, i form av et evalueringsskjema sendt til oppdragsgivers kontaktperson. Vi vurderes både på om vi leverer etter forventningene, på om vi er gode å samarbeide med og på resultater. I evalueringsskjemaet får oppdragsgiver spørsmål om grad av tilfredshet knyttet til de ulike evalueringskriteriene på en skala 1–6, der 1 er “Slett ikke” og 6 er “I høy grad”.

År: 2021 | % = 50