Skip to content
REFERANSER

Vis alle


StimuLab-prosjektet "Livshendelsen Alvorlig sykt barn"


E-helse i kommunene – en kunnskapsoversikt (scoping review)


Kartlegging av tverrfaglig samarbeid og ledelse


Bistand - fusjon mellom Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen


Ulike kurs knyttet til ledelse (intervjuteknikk, møteledelse, medarbeidersamtale mv.)


Følgeevaluering av barnehusene i Nordland politidistrikt


Utredning av løsningskonsepter for videreutvikling av BiRK


Felles datapolitikk i Mareano-programmet

KS

Bistand til utvikling av Digihjelpen


Organisering av IT-funksjonen i nye Kristiansand kommune


Felles infrastruktur og arkitektur

KS

Utredning av framtidig organisering av IKT-samordning i kommunesektoren - KommIT


Organisasjonsutvikling og implementerin av ny organisasjonsmodell


Utredning av status og hindringer for bruk av persondata til forskning innen helseforskningen


Prosess- og redaksjonsbistand ifb. utviklingen av en ny nasjonal geodatastrategi


Turnusgjennomgang pleie og omsorg

KS

God kvalitet i den kommunal helse- og omsorgstjenesten

KS

Fagskolers bidrag til kommuners kompetansebehov


Digitalisering og effektivisering av kommunen (2018)


Organisasjonsutvikling


Organisasjonsutvikling i helse og omsorg


Evaluering av utviklingsprogram for førstelinjeledere


Forskjell i finansiering mellom private og kommunale barnehager


Prosesskartlegging - Hvordan jobbe smartere?


Optimalisering av ressursbruk innen helse og omsorg


Kostnadsanalyser og sektoranalyser


Kostnadsanalyse


Analyse av budsjett-fordelingen til Statped


Utvikling av metode for måling av tidsbruken i politiet og gjennomføring av måling i 5 politidistrikter

KS

Kommunal legetjeneste - kan den ledes?

 


Organisasjonsgjennomgang


Design og gjennomføring av omorganiseringsprosess


Utredningsprosjekt Fredrikstad mot 2030


Administrasjonsundersøkelser


Omstrukturering


Etablering av ny Eiendomsdivisjon


Lederutviklingsprogram (2011-2017)


Lederutviklingsprogram


Lederutviklingsprogram


Organisasjonsgjennomgang innen helse og omsorg


Ledelsesutvikling og lederevaluering


Strategi- og prosessbistand, management for hire


Strategi og organisasjonsplan


Bistand i arbeid med turnus, tjenesteevaluering (2013-2014)


Lederutvikling og virksomhetsstyring


Videreutvikling av styringssystem


Utredning behov for fremtidig barnehagekapasitet og struktur


Rammeavtale virksomhetsstrategi og lederutvikling


Organisasjonsgjennomgang av Rettsmedisinsk institutt


StimuLab-prosjektet "Livshendelsen Alvorlig sykt barn"


E-helse i kommunene – en kunnskapsoversikt (scoping review)


Bistand - fusjon mellom Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen


Ulike kurs knyttet til ledelse (intervjuteknikk, møteledelse, medarbeidersamtale mv.)


Følgeevaluering av barnehusene i Nordland politidistrikt


Utredning av løsningskonsepter for videreutvikling av BiRK


Felles datapolitikk i Mareano-programmet


Felles infrastruktur og arkitektur


Organisasjonsutvikling og implementerin av ny organisasjonsmodell


Utredning av status og hindringer for bruk av persondata til forskning innen helseforskningen


Prosess- og redaksjonsbistand ifb. utviklingen av en ny nasjonal geodatastrategi


Evaluering av utviklingsprogram for førstelinjeledere


Analyse av budsjett-fordelingen til Statped


Utvikling av metode for måling av tidsbruken i politiet og gjennomføring av måling i 5 politidistrikter


Etablering av ny Eiendomsdivisjon


Ledelsesutvikling og lederevaluering


Rammeavtale virksomhetsstrategi og lederutvikling


StimuLab-prosjektet "Livshendelsen Alvorlig sykt barn"


E-helse i kommunene – en kunnskapsoversikt (scoping review)


Kartlegging av tverrfaglig samarbeid og ledelse


Organisering av IT-funksjonen i nye Kristiansand kommune


Turnusgjennomgang pleie og omsorg


Digitalisering og effektivisering av kommunen (2018)


Organisasjonsutvikling


Organisasjonsutvikling i helse og omsorg


Optimalisering av ressursbruk innen helse og omsorg


Kostnadsanalyser og sektoranalyser


Kostnadsanalyse


Utredningsprosjekt Fredrikstad mot 2030


Administrasjonsundersøkelser


Omstrukturering


Lederutviklingsprogram


Lederutviklingsprogram


Organisasjonsgjennomgang innen helse og omsorg


Lederutvikling og virksomhetsstyring


Videreutvikling av styringssystem


Utredning behov for fremtidig barnehagekapasitet og struktur

KS

Bistand til utvikling av Digihjelpen

KS

Utredning av framtidig organisering av IKT-samordning i kommunesektoren - KommIT

KS

God kvalitet i den kommunal helse- og omsorgstjenesten

KS

Fagskolers bidrag til kommuners kompetansebehov


Forskjell i finansiering mellom private og kommunale barnehager


Prosesskartlegging - Hvordan jobbe smartere?

KS

Kommunal legetjeneste - kan den ledes?

 


Organisasjonsgjennomgang


Design og gjennomføring av omorganiseringsprosess


Lederutviklingsprogram (2011-2017)


Strategi- og prosessbistand, management for hire


Strategi og organisasjonsplan


Bistand i arbeid med turnus, tjenesteevaluering (2013-2014)


E-helse i kommunene – en kunnskapsoversikt (scoping review)


Kartlegging av tverrfaglig samarbeid og ledelse


Følgeevaluering av barnehusene i Nordland politidistrikt


Utredning av løsningskonsepter for videreutvikling av BiRK

KS

Utredning av framtidig organisering av IKT-samordning i kommunesektoren - KommIT


Utredning av status og hindringer for bruk av persondata til forskning innen helseforskningen

KS

God kvalitet i den kommunal helse- og omsorgstjenesten

KS

Fagskolers bidrag til kommuners kompetansebehov


Digitalisering og effektivisering av kommunen (2018)


Evaluering av utviklingsprogram for førstelinjeledere


Utredningsprosjekt Fredrikstad mot 2030


Bistand i arbeid med turnus, tjenesteevaluering (2013-2014)


Utredning behov for fremtidig barnehagekapasitet og struktur


Organisasjonsgjennomgang av Rettsmedisinsk institutt


Kartlegging av tverrfaglig samarbeid og ledelse


Ulike kurs knyttet til ledelse (intervjuteknikk, møteledelse, medarbeidersamtale mv.)


Lederutviklingsprogram (2011-2017)


Lederutviklingsprogram


Lederutviklingsprogram


Ledelsesutvikling og lederevaluering


StimuLab-prosjektet "Livshendelsen Alvorlig sykt barn"


Bistand - fusjon mellom Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen


Følgeevaluering av barnehusene i Nordland politidistrikt


Organisering av IT-funksjonen i nye Kristiansand kommune


Organisasjonsutvikling og implementerin av ny organisasjonsmodell


Organisasjonsutvikling


Organisasjonsutvikling i helse og omsorg

KS

Kommunal legetjeneste - kan den ledes?

 


Organisasjonsgjennomgang


Design og gjennomføring av omorganiseringsprosess


Administrasjonsundersøkelser


Omstrukturering


Etablering av ny Eiendomsdivisjon


Organisasjonsgjennomgang innen helse og omsorg


Utredning behov for fremtidig barnehagekapasitet og struktur


Organisasjonsgjennomgang av Rettsmedisinsk institutt


Felles infrastruktur og arkitektur


Turnusgjennomgang pleie og omsorg


Forskjell i finansiering mellom private og kommunale barnehager


Prosesskartlegging - Hvordan jobbe smartere?


Optimalisering av ressursbruk innen helse og omsorg


Kostnadsanalyser og sektoranalyser


Kostnadsanalyse


Analyse av budsjett-fordelingen til Statped


Utvikling av metode for måling av tidsbruken i politiet og gjennomføring av måling i 5 politidistrikter


Organisasjonsgjennomgang innen helse og omsorg


Bistand - fusjon mellom Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen


Organisasjonsutvikling og implementerin av ny organisasjonsmodell


Prosess- og redaksjonsbistand ifb. utviklingen av en ny nasjonal geodatastrategi


Organisasjonsutvikling i helse og omsorg


Strategi- og prosessbistand, management for hire


Strategi og organisasjonsplan


Bistand i arbeid med turnus, tjenesteevaluering (2013-2014)


Lederutvikling og virksomhetsstyring


Videreutvikling av styringssystem


Utredning behov for fremtidig barnehagekapasitet og struktur


Rammeavtale virksomhetsstrategi og lederutvikling


StimuLab-prosjektet "Livshendelsen Alvorlig sykt barn"


E-helse i kommunene – en kunnskapsoversikt (scoping review)


Bistand - fusjon mellom Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen


Utredning av løsningskonsepter for videreutvikling av BiRK


Felles datapolitikk i Mareano-programmet

KS

Bistand til utvikling av Digihjelpen


Organisering av IT-funksjonen i nye Kristiansand kommune


Felles infrastruktur og arkitektur

KS

Utredning av framtidig organisering av IKT-samordning i kommunesektoren - KommIT


Utredning av status og hindringer for bruk av persondata til forskning innen helseforskningen


Prosess- og redaksjonsbistand ifb. utviklingen av en ny nasjonal geodatastrategi

EVALUERING AV VÅRE OPPDRAG

Vi legger stor vekt på å levere god kvalitet i våre leveranser. Vi inviterer derfor til evaluering av alle våre prosjekter med honorarramme over kr 50 000.

Vi inviterer til evaluering av prosjektene når de avsluttes, i form av et evalueringsskjema sendt til oppdragsgivers kontaktperson. Vi vurderes både på om vi leverer etter forventningene, på om vi er gode å samarbeide med og på resultater. I evalueringsskjemaet får oppdragsgiver spørsmål om grad av tilfredshet knyttet til de ulike evalueringskriteriene på en skala 1–6, der 1 er “Slett ikke” og 6 er “I høy grad”.

År: 2021 | % = 50