skip to Main Content
REFERANSER

EVALUERING AV VÅRE OPPDRAG

Vi legger stor vekt på å levere god kvalitet i våre leveranser. Vi evaluerer derfor alle våre prosjekter med honorarramme over kr 50 000.

Prosjektene evalueres når de avsluttes, og ansvarlig innkjøper hos oppdragsgiver mottar et eget evalueringsskjema. Vi vurderes både på om vi leverer etter forventningene, på om vi er gode å samarbeide med og på resultater. I evalueringsskjemaet får oppdragsgiver spørsmål om grad av tilfredshet knyttet til de ulike evalueringskriteriene på en skala 1–6, der 1 er “Slett ikke” og 6 er “I høy grad”. Prosjektevalueringene gjennomføres ved bruk av QuestBack.

N = 45

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link