skip to Main Content
REFERANSER

Vis alle

Bufdir
Utredning av løsningskonsepter for videreutvikling av BiRK (2018-)
Miljødirektoratet
Felles datapolitikk i Mareano-programmet (2018)
KS
Bistand til utvikling av Digihjelpen (2018)
Nye Kristiansand kommune
Organisering av IT-funksjonen i nye Kristiansand kommune
NDLA
Anskaffelsesfaglig bistand ifb. videreutvikling og forvaltning av Nasjonal Digital Læringsarena
Direktoratet for e-helse
Felles infrastruktur og arkitektur
Direktoratet for e-helse
Finansiering og utredning av helseanalyseplattformen
KS
Utredning av framtidig organisering av IKT-samordning i kommunesektoren – KommIT (2015)
Direktoratet for forvaltning og IKT
Organisasjonsutvikling (2017)
Forskningsrådet
Utredning av status og hindringer for bruk av persondata til forskning innen helseforskningen (2016)
Kartverket
Prosess- og redaksjonsbistand ifb. utviklingen av en ny nasjonal geodatastrategi (2015-2016)
Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand
Turnusgjennomgang (2016-2017)
KS
God kvalitet i den kommunal helse- og omsorgstjenesten (2015)
KS
Fagskolers bidrag til kommuners kompetansebehov (2017)
Kongsvinger kommune
Digitalisering og effektivisering av kommunen (2018)
Oslo kommune Bydel Bjerke
Organisasjonsutvikling (2017)
Sør-Odal kommune
Evaluering av økonomistyringen
Politidirektoratet
Evaluering av returarbeidet i politiet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Evaluering av Difi (2014)
Private Barnehagers Landsforbund og KS
Forskjell i finansiering mellom private og kommunale barnehager (2017)
Norges Bondelag
Prosesskartlegging – Hvordan jobbe smartere? (2013)
Ringerike kommune
Optimalisering av ressursbruk innen helse og omsorg
Askøy kommune
Kostnadsanalyser og sektoranalyser
Førde kommune
Kostnadsanalyse
Utdanningsdirektoratet
Analyse av budsjett-fordelingen til Statped
Politidirektoratet
Utvikling av metode for måling av tidsbruken i Politiet og gjennomføring av måling i 5 politidistrikter
KS
Kommunal legetjeneste – kan den ledes? (2016)  
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund
Organisasjonsgjennomgang (2013)
Norsk institutt for kulturminneforskning
Design og gjennomføring av omorganiseringsprosess (2014)
Fredrikstad kommune
Utredningsprosjekt Fredrikstad mot 2030
Halden kommune
Omstrukturering
Kartverket
Etablering av ny Eiendomsdivisjon (2016-2017)
ISS Facility Services
Lederutviklingsprogram (2011-2017)
Møre og Romsdal fylkeskommune
Lederutviklingsprogram
Sørum kommune
Lederutviklingsprogram
Hamar kommune
Organisasjonsgjennomgang innen helse og omsorg (2017)
Finanstilsynet
Ledelsesutvikling og lederevaluering
Signo
Strategi- og prosessbistand, management for hire (2014-2015)
Antidoping Norge
Strategi og organisasjonsplan (2013)
Nordre Aasen
Bistand i arbeid med turnus, tjenesteevaluering (2013-2014)
Søgne kommune
Lederutvikling og virksomhetsstyring
Lørenskog kommune
Videreutvikling av styringssystem
Sør-Odal kommune
Økonomistyring
Høgskolen i Oslo og Akershus
Rammeavtale virksomhetsstrategi og lederutvikling
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Utviklingsanalyse av petroleumsnæringen mot 2030 og 2050
Universitetet i Oslo
Organisasjonsgjennomgang av Rettsmedisinsk institutt
Bufdir
Utredning av løsningskonsepter for videreutvikling av BiRK (2018-)
Miljødirektoratet
Felles datapolitikk i Mareano-programmet (2018)
NDLA
Anskaffelsesfaglig bistand ifb. videreutvikling og forvaltning av Nasjonal Digital Læringsarena
Direktoratet for e-helse
Felles infrastruktur og arkitektur
Direktoratet for e-helse
Finansiering og utredning av helseanalyseplattformen
Direktoratet for forvaltning og IKT
Organisasjonsutvikling (2017)
Forskningsrådet
Utredning av status og hindringer for bruk av persondata til forskning innen helseforskningen (2016)
Kartverket
Prosess- og redaksjonsbistand ifb. utviklingen av en ny nasjonal geodatastrategi (2015-2016)
Politidirektoratet
Evaluering av returarbeidet i politiet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Evaluering av Difi (2014)
Utdanningsdirektoratet
Analyse av budsjett-fordelingen til Statped
Politidirektoratet
Utvikling av metode for måling av tidsbruken i Politiet og gjennomføring av måling i 5 politidistrikter
Kartverket
Etablering av ny Eiendomsdivisjon (2016-2017)
Finanstilsynet
Ledelsesutvikling og lederevaluering
Høgskolen i Oslo og Akershus
Rammeavtale virksomhetsstrategi og lederutvikling
Nye Kristiansand kommune
Organisering av IT-funksjonen i nye Kristiansand kommune
Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand
Turnusgjennomgang (2016-2017)
Kongsvinger kommune
Digitalisering og effektivisering av kommunen (2018)
Oslo kommune Bydel Bjerke
Organisasjonsutvikling (2017)
Sør-Odal kommune
Evaluering av økonomistyringen
Ringerike kommune
Optimalisering av ressursbruk innen helse og omsorg
Askøy kommune
Kostnadsanalyser og sektoranalyser
Førde kommune
Kostnadsanalyse
Fredrikstad kommune
Utredningsprosjekt Fredrikstad mot 2030
Halden kommune
Omstrukturering
Møre og Romsdal fylkeskommune
Lederutviklingsprogram
Sørum kommune
Lederutviklingsprogram
Hamar kommune
Organisasjonsgjennomgang innen helse og omsorg (2017)
Søgne kommune
Lederutvikling og virksomhetsstyring
Lørenskog kommune
Videreutvikling av styringssystem
Sør-Odal kommune
Økonomistyring
KS
Bistand til utvikling av Digihjelpen (2018)
KS
Utredning av framtidig organisering av IKT-samordning i kommunesektoren – KommIT (2015)
KS
God kvalitet i den kommunal helse- og omsorgstjenesten (2015)
KS
Fagskolers bidrag til kommuners kompetansebehov (2017)
Private Barnehagers Landsforbund og KS
Forskjell i finansiering mellom private og kommunale barnehager (2017)
Norges Bondelag
Prosesskartlegging – Hvordan jobbe smartere? (2013)
KS
Kommunal legetjeneste – kan den ledes? (2016)  
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund
Organisasjonsgjennomgang (2013)
Norsk institutt for kulturminneforskning
Design og gjennomføring av omorganiseringsprosess (2014)
ISS Facility Services
Lederutviklingsprogram (2011-2017)
Signo
Strategi- og prosessbistand, management for hire (2014-2015)
Antidoping Norge
Strategi og organisasjonsplan (2013)
Nordre Aasen
Bistand i arbeid med turnus, tjenesteevaluering (2013-2014)
Bufdir
Utredning av løsningskonsepter for videreutvikling av BiRK (2018-)
Direktoratet for e-helse
Finansiering og utredning av helseanalyseplattformen
KS
Utredning av framtidig organisering av IKT-samordning i kommunesektoren – KommIT (2015)
Forskningsrådet
Utredning av status og hindringer for bruk av persondata til forskning innen helseforskningen (2016)
KS
God kvalitet i den kommunal helse- og omsorgstjenesten (2015)
KS
Fagskolers bidrag til kommuners kompetansebehov (2017)
Kongsvinger kommune
Digitalisering og effektivisering av kommunen (2018)
Sør-Odal kommune
Evaluering av økonomistyringen
Politidirektoratet
Evaluering av returarbeidet i politiet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Evaluering av Difi (2014)
Fredrikstad kommune
Utredningsprosjekt Fredrikstad mot 2030
Nordre Aasen
Bistand i arbeid med turnus, tjenesteevaluering (2013-2014)
Universitetet i Oslo
Organisasjonsgjennomgang av Rettsmedisinsk institutt
ISS Facility Services
Lederutviklingsprogram (2011-2017)
Møre og Romsdal fylkeskommune
Lederutviklingsprogram
Sørum kommune
Lederutviklingsprogram
Finanstilsynet
Ledelsesutvikling og lederevaluering
Nye Kristiansand kommune
Organisering av IT-funksjonen i nye Kristiansand kommune
Direktoratet for forvaltning og IKT
Organisasjonsutvikling (2017)
Oslo kommune Bydel Bjerke
Organisasjonsutvikling (2017)
KS
Kommunal legetjeneste – kan den ledes? (2016)  
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund
Organisasjonsgjennomgang (2013)
Norsk institutt for kulturminneforskning
Design og gjennomføring av omorganiseringsprosess (2014)
Halden kommune
Omstrukturering
Kartverket
Etablering av ny Eiendomsdivisjon (2016-2017)
Hamar kommune
Organisasjonsgjennomgang innen helse og omsorg (2017)
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Utviklingsanalyse av petroleumsnæringen mot 2030 og 2050
Universitetet i Oslo
Organisasjonsgjennomgang av Rettsmedisinsk institutt
NDLA
Anskaffelsesfaglig bistand ifb. videreutvikling og forvaltning av Nasjonal Digital Læringsarena
Direktoratet for e-helse
Felles infrastruktur og arkitektur
Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand
Turnusgjennomgang (2016-2017)
Private Barnehagers Landsforbund og KS
Forskjell i finansiering mellom private og kommunale barnehager (2017)
Norges Bondelag
Prosesskartlegging – Hvordan jobbe smartere? (2013)
Ringerike kommune
Optimalisering av ressursbruk innen helse og omsorg
Askøy kommune
Kostnadsanalyser og sektoranalyser
Førde kommune
Kostnadsanalyse
Utdanningsdirektoratet
Analyse av budsjett-fordelingen til Statped
Politidirektoratet
Utvikling av metode for måling av tidsbruken i Politiet og gjennomføring av måling i 5 politidistrikter
Hamar kommune
Organisasjonsgjennomgang innen helse og omsorg (2017)
Direktoratet for forvaltning og IKT
Organisasjonsutvikling (2017)
Kartverket
Prosess- og redaksjonsbistand ifb. utviklingen av en ny nasjonal geodatastrategi (2015-2016)
Signo
Strategi- og prosessbistand, management for hire (2014-2015)
Antidoping Norge
Strategi og organisasjonsplan (2013)
Nordre Aasen
Bistand i arbeid med turnus, tjenesteevaluering (2013-2014)
Søgne kommune
Lederutvikling og virksomhetsstyring
Lørenskog kommune
Videreutvikling av styringssystem
Sør-Odal kommune
Økonomistyring
Høgskolen i Oslo og Akershus
Rammeavtale virksomhetsstrategi og lederutvikling
Bufdir
Utredning av løsningskonsepter for videreutvikling av BiRK (2018-)
Miljødirektoratet
Felles datapolitikk i Mareano-programmet (2018)
KS
Bistand til utvikling av Digihjelpen (2018)
Nye Kristiansand kommune
Organisering av IT-funksjonen i nye Kristiansand kommune
NDLA
Anskaffelsesfaglig bistand ifb. videreutvikling og forvaltning av Nasjonal Digital Læringsarena
Direktoratet for e-helse
Felles infrastruktur og arkitektur
Direktoratet for e-helse
Finansiering og utredning av helseanalyseplattformen
KS
Utredning av framtidig organisering av IKT-samordning i kommunesektoren – KommIT (2015)
Forskningsrådet
Utredning av status og hindringer for bruk av persondata til forskning innen helseforskningen (2016)
Kartverket
Prosess- og redaksjonsbistand ifb. utviklingen av en ny nasjonal geodatastrategi (2015-2016)

EVALUERING AV VÅRE OPPDRAG

Vi legger stor vekt på å levere god kvalitet i våre leveranser. Vi evaluerer derfor alle våre prosjekter med honorarramme over kr 50 000.

Prosjektene evalueres når de avsluttes, og ansvarlig innkjøper hos oppdragsgiver mottar et eget evalueringsskjema. Vi vurderes både på om vi leverer etter forventningene, på om vi er gode å samarbeide med og på resultater. I evalueringsskjemaet får oppdragsgiver spørsmål om grad av tilfredshet knyttet til de ulike evalueringskriteriene på en skala 1–6, der 1 er “Slett ikke” og 6 er “I høy grad”. Prosjektevalueringene gjennomføres ved bruk av QuestBack.

År: 2019 | N = 45

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link