skip to Main Content
REFERANSER

Vis alle

Utredning av løsningskonsepter for videreutvikling av BiRK (2018-)
Felles datapolitikk i Mareano-programmet (2018)
Bistand til utvikling av Digihjelpen (2018)
Organisering av IT-funksjonen i nye Kristiansand kommune
Anskaffelsesfaglig bistand ifb. videreutvikling og forvaltning av Nasjonal Digital Læringsarena
Felles infrastruktur og arkitektur
Finansiering og utredning av helseanalyseplattformen
Utredning av framtidig organisering av IKT-samordning i kommunesektoren - KommIT (2015)
Organisasjonsutvikling (2017)
Utredning av status og hindringer for bruk av persondata til forskning innen helseforskningen (2016)
Prosess- og redaksjonsbistand ifb. utviklingen av en ny nasjonal geodatastrategi (2015-2016)
Turnusgjennomgang (2016-2017)
God kvalitet i den kommunal helse- og omsorgstjenesten (2015)
Fagskolers bidrag til kommuners kompetansebehov (2017)
Digitalisering og effektivisering av kommunen (2018)
Organisasjonsutvikling (2017)
Evaluering av økonomistyringen
Evaluering av returarbeidet i politiet
Evaluering av Difi (2014)
Forskjell i finansiering mellom private og kommunale barnehager (2017)
Prosesskartlegging - Hvordan jobbe smartere? (2013)
Optimalisering av ressursbruk innen helse og omsorg
Kostnadsanalyser og sektoranalyser
Kostnadsanalyse
Analyse av budsjett-fordelingen til Statped
Utvikling av metode for måling av tidsbruken i Politiet og gjennomføring av måling i 5 politidistrikter
Kommunal legetjeneste - kan den ledes? (2016)  
Organisasjonsgjennomgang (2013)
Design og gjennomføring av omorganiseringsprosess (2014)
Utredningsprosjekt Fredrikstad mot 2030
Omstilling
Omstrukturering
Etablering av ny Eiendomsdivisjon (2016-2017)
Lederutviklingsprogram (2011-2017)
Lederutviklingsprogram
Lederutviklingsprogram
Organisasjonsgjennomgang innen helse og omsorg (2017)
Ledelsesutvikling og lederevaluering
Strategi- og prosessbistand, management for hire (2014-2015)
Strategi og organisasjonsplan (2013)
Bistand i arbeid med turnus, tjenesteevaluering (2013-2014)
Lederutvikling og virksomhetsstyring
Videreutvikling av styringssystem
Økonomistyring
Rammeavtale virksomhetsstrategi og lederutvikling
Utviklingsanalyse av petroleumsnæringen mot 2030 og 2050
Organisasjonsgjennomgang av Rettsmedisinsk institutt
Utredning av løsningskonsepter for videreutvikling av BiRK (2018-)
Felles datapolitikk i Mareano-programmet (2018)
Anskaffelsesfaglig bistand ifb. videreutvikling og forvaltning av Nasjonal Digital Læringsarena
Felles infrastruktur og arkitektur
Finansiering og utredning av helseanalyseplattformen
Organisasjonsutvikling (2017)
Utredning av status og hindringer for bruk av persondata til forskning innen helseforskningen (2016)
Prosess- og redaksjonsbistand ifb. utviklingen av en ny nasjonal geodatastrategi (2015-2016)
Evaluering av returarbeidet i politiet
Evaluering av Difi (2014)
Analyse av budsjett-fordelingen til Statped
Utvikling av metode for måling av tidsbruken i Politiet og gjennomføring av måling i 5 politidistrikter
Etablering av ny Eiendomsdivisjon (2016-2017)
Ledelsesutvikling og lederevaluering
Rammeavtale virksomhetsstrategi og lederutvikling
Utredning av løsningskonsepter for videreutvikling av BiRK (2018-)
Felles datapolitikk i Mareano-programmet (2018)
Bistand til utvikling av Digihjelpen (2018)
Organisering av IT-funksjonen i nye Kristiansand kommune
Anskaffelsesfaglig bistand ifb. videreutvikling og forvaltning av Nasjonal Digital Læringsarena
Felles infrastruktur og arkitektur
Finansiering og utredning av helseanalyseplattformen
Utredning av framtidig organisering av IKT-samordning i kommunesektoren - KommIT (2015)
Organisasjonsutvikling (2017)
Utredning av status og hindringer for bruk av persondata til forskning innen helseforskningen (2016)
Prosess- og redaksjonsbistand ifb. utviklingen av en ny nasjonal geodatastrategi (2015-2016)
Turnusgjennomgang (2016-2017)
God kvalitet i den kommunal helse- og omsorgstjenesten (2015)
Fagskolers bidrag til kommuners kompetansebehov (2017)
Digitalisering og effektivisering av kommunen (2018)
Organisasjonsutvikling (2017)
Evaluering av økonomistyringen
Evaluering av returarbeidet i politiet
Evaluering av Difi (2014)
Forskjell i finansiering mellom private og kommunale barnehager (2017)
Prosesskartlegging - Hvordan jobbe smartere? (2013)
Optimalisering av ressursbruk innen helse og omsorg
Kostnadsanalyser og sektoranalyser
Kostnadsanalyse
Analyse av budsjett-fordelingen til Statped
Utvikling av metode for måling av tidsbruken i Politiet og gjennomføring av måling i 5 politidistrikter
Kommunal legetjeneste - kan den ledes? (2016)  
Organisasjonsgjennomgang (2013)
Design og gjennomføring av omorganiseringsprosess (2014)
Utredningsprosjekt Fredrikstad mot 2030
Omstilling
Omstrukturering
Etablering av ny Eiendomsdivisjon (2016-2017)
Lederutviklingsprogram (2011-2017)
Lederutviklingsprogram
Lederutviklingsprogram
Organisasjonsgjennomgang innen helse og omsorg (2017)
Ledelsesutvikling og lederevaluering
Strategi- og prosessbistand, management for hire (2014-2015)
Strategi og organisasjonsplan (2013)
Bistand i arbeid med turnus, tjenesteevaluering (2013-2014)
Lederutvikling og virksomhetsstyring
Videreutvikling av styringssystem
Økonomistyring
Rammeavtale virksomhetsstrategi og lederutvikling
Utviklingsanalyse av petroleumsnæringen mot 2030 og 2050
Organisasjonsgjennomgang av Rettsmedisinsk institutt
Utredning av løsningskonsepter for videreutvikling av BiRK (2018-)
Felles datapolitikk i Mareano-programmet (2018)
Bistand til utvikling av Digihjelpen (2018)
Organisering av IT-funksjonen i nye Kristiansand kommune
Anskaffelsesfaglig bistand ifb. videreutvikling og forvaltning av Nasjonal Digital Læringsarena
Felles infrastruktur og arkitektur
Finansiering og utredning av helseanalyseplattformen
Utredning av framtidig organisering av IKT-samordning i kommunesektoren - KommIT (2015)
Organisasjonsutvikling (2017)
Utredning av status og hindringer for bruk av persondata til forskning innen helseforskningen (2016)
Prosess- og redaksjonsbistand ifb. utviklingen av en ny nasjonal geodatastrategi (2015-2016)
Turnusgjennomgang (2016-2017)
God kvalitet i den kommunal helse- og omsorgstjenesten (2015)
Fagskolers bidrag til kommuners kompetansebehov (2017)
Digitalisering og effektivisering av kommunen (2018)
Organisasjonsutvikling (2017)
Evaluering av økonomistyringen
Evaluering av returarbeidet i politiet
Evaluering av Difi (2014)
Forskjell i finansiering mellom private og kommunale barnehager (2017)
Prosesskartlegging - Hvordan jobbe smartere? (2013)
Optimalisering av ressursbruk innen helse og omsorg
Kostnadsanalyser og sektoranalyser
Kostnadsanalyse
Analyse av budsjett-fordelingen til Statped
Utvikling av metode for måling av tidsbruken i Politiet og gjennomføring av måling i 5 politidistrikter
Kommunal legetjeneste - kan den ledes? (2016)  
Organisasjonsgjennomgang (2013)
Design og gjennomføring av omorganiseringsprosess (2014)
Utredningsprosjekt Fredrikstad mot 2030
Omstilling
Omstrukturering
Etablering av ny Eiendomsdivisjon (2016-2017)
Lederutviklingsprogram (2011-2017)
Lederutviklingsprogram
Lederutviklingsprogram
Organisasjonsgjennomgang innen helse og omsorg (2017)
Ledelsesutvikling og lederevaluering
Strategi- og prosessbistand, management for hire (2014-2015)
Strategi og organisasjonsplan (2013)
Bistand i arbeid med turnus, tjenesteevaluering (2013-2014)
Lederutvikling og virksomhetsstyring
Videreutvikling av styringssystem
Økonomistyring
Rammeavtale virksomhetsstrategi og lederutvikling
Utviklingsanalyse av petroleumsnæringen mot 2030 og 2050
Organisasjonsgjennomgang av Rettsmedisinsk institutt
Utredning av løsningskonsepter for videreutvikling av BiRK (2018-)
Felles datapolitikk i Mareano-programmet (2018)
Bistand til utvikling av Digihjelpen (2018)
Organisering av IT-funksjonen i nye Kristiansand kommune
Anskaffelsesfaglig bistand ifb. videreutvikling og forvaltning av Nasjonal Digital Læringsarena
Felles infrastruktur og arkitektur
Finansiering og utredning av helseanalyseplattformen
Utredning av framtidig organisering av IKT-samordning i kommunesektoren - KommIT (2015)
Organisasjonsutvikling (2017)
Utredning av status og hindringer for bruk av persondata til forskning innen helseforskningen (2016)
Prosess- og redaksjonsbistand ifb. utviklingen av en ny nasjonal geodatastrategi (2015-2016)
Turnusgjennomgang (2016-2017)
God kvalitet i den kommunal helse- og omsorgstjenesten (2015)
Fagskolers bidrag til kommuners kompetansebehov (2017)
Digitalisering og effektivisering av kommunen (2018)
Organisasjonsutvikling (2017)
Evaluering av økonomistyringen
Evaluering av returarbeidet i politiet
Evaluering av Difi (2014)
Forskjell i finansiering mellom private og kommunale barnehager (2017)
Prosesskartlegging - Hvordan jobbe smartere? (2013)
Optimalisering av ressursbruk innen helse og omsorg
Kostnadsanalyser og sektoranalyser
Kostnadsanalyse
Analyse av budsjett-fordelingen til Statped
Utvikling av metode for måling av tidsbruken i Politiet og gjennomføring av måling i 5 politidistrikter
Kommunal legetjeneste - kan den ledes? (2016)  
Organisasjonsgjennomgang (2013)
Design og gjennomføring av omorganiseringsprosess (2014)
Utredningsprosjekt Fredrikstad mot 2030
Omstilling
Omstrukturering
Etablering av ny Eiendomsdivisjon (2016-2017)
Lederutviklingsprogram (2011-2017)
Lederutviklingsprogram
Lederutviklingsprogram
Organisasjonsgjennomgang innen helse og omsorg (2017)
Ledelsesutvikling og lederevaluering
Strategi- og prosessbistand, management for hire (2014-2015)
Strategi og organisasjonsplan (2013)
Bistand i arbeid med turnus, tjenesteevaluering (2013-2014)
Lederutvikling og virksomhetsstyring
Videreutvikling av styringssystem
Økonomistyring
Rammeavtale virksomhetsstrategi og lederutvikling
Utviklingsanalyse av petroleumsnæringen mot 2030 og 2050
Organisasjonsgjennomgang av Rettsmedisinsk institutt
Utredning av løsningskonsepter for videreutvikling av BiRK (2018-)
Felles datapolitikk i Mareano-programmet (2018)
Bistand til utvikling av Digihjelpen (2018)
Organisering av IT-funksjonen i nye Kristiansand kommune
Anskaffelsesfaglig bistand ifb. videreutvikling og forvaltning av Nasjonal Digital Læringsarena
Felles infrastruktur og arkitektur
Finansiering og utredning av helseanalyseplattformen
Utredning av framtidig organisering av IKT-samordning i kommunesektoren - KommIT (2015)
Organisasjonsutvikling (2017)
Utredning av status og hindringer for bruk av persondata til forskning innen helseforskningen (2016)
Prosess- og redaksjonsbistand ifb. utviklingen av en ny nasjonal geodatastrategi (2015-2016)
Turnusgjennomgang (2016-2017)
God kvalitet i den kommunal helse- og omsorgstjenesten (2015)
Fagskolers bidrag til kommuners kompetansebehov (2017)
Digitalisering og effektivisering av kommunen (2018)
Organisasjonsutvikling (2017)
Evaluering av økonomistyringen
Evaluering av returarbeidet i politiet
Evaluering av Difi (2014)
Forskjell i finansiering mellom private og kommunale barnehager (2017)
Prosesskartlegging - Hvordan jobbe smartere? (2013)
Optimalisering av ressursbruk innen helse og omsorg
Kostnadsanalyser og sektoranalyser
Kostnadsanalyse
Analyse av budsjett-fordelingen til Statped
Utvikling av metode for måling av tidsbruken i Politiet og gjennomføring av måling i 5 politidistrikter
Kommunal legetjeneste - kan den ledes? (2016)  
Organisasjonsgjennomgang (2013)
Design og gjennomføring av omorganiseringsprosess (2014)
Utredningsprosjekt Fredrikstad mot 2030
Omstilling
Omstrukturering
Etablering av ny Eiendomsdivisjon (2016-2017)
Lederutviklingsprogram (2011-2017)
Lederutviklingsprogram
Lederutviklingsprogram
Organisasjonsgjennomgang innen helse og omsorg (2017)
Ledelsesutvikling og lederevaluering
Strategi- og prosessbistand, management for hire (2014-2015)
Strategi og organisasjonsplan (2013)
Bistand i arbeid med turnus, tjenesteevaluering (2013-2014)
Lederutvikling og virksomhetsstyring
Videreutvikling av styringssystem
Økonomistyring
Rammeavtale virksomhetsstrategi og lederutvikling
Utviklingsanalyse av petroleumsnæringen mot 2030 og 2050
Organisasjonsgjennomgang av Rettsmedisinsk institutt
Utredning av løsningskonsepter for videreutvikling av BiRK (2018-)
Felles datapolitikk i Mareano-programmet (2018)
Bistand til utvikling av Digihjelpen (2018)
Organisering av IT-funksjonen i nye Kristiansand kommune
Anskaffelsesfaglig bistand ifb. videreutvikling og forvaltning av Nasjonal Digital Læringsarena
Felles infrastruktur og arkitektur
Finansiering og utredning av helseanalyseplattformen
Utredning av framtidig organisering av IKT-samordning i kommunesektoren - KommIT (2015)
Organisasjonsutvikling (2017)
Utredning av status og hindringer for bruk av persondata til forskning innen helseforskningen (2016)
Prosess- og redaksjonsbistand ifb. utviklingen av en ny nasjonal geodatastrategi (2015-2016)
Turnusgjennomgang (2016-2017)
God kvalitet i den kommunal helse- og omsorgstjenesten (2015)
Fagskolers bidrag til kommuners kompetansebehov (2017)
Digitalisering og effektivisering av kommunen (2018)
Organisasjonsutvikling (2017)
Evaluering av økonomistyringen
Evaluering av returarbeidet i politiet
Evaluering av Difi (2014)
Forskjell i finansiering mellom private og kommunale barnehager (2017)
Prosesskartlegging - Hvordan jobbe smartere? (2013)
Optimalisering av ressursbruk innen helse og omsorg
Kostnadsanalyser og sektoranalyser
Kostnadsanalyse
Analyse av budsjett-fordelingen til Statped
Utvikling av metode for måling av tidsbruken i Politiet og gjennomføring av måling i 5 politidistrikter
Kommunal legetjeneste - kan den ledes? (2016)  
Organisasjonsgjennomgang (2013)
Design og gjennomføring av omorganiseringsprosess (2014)
Utredningsprosjekt Fredrikstad mot 2030
Omstilling
Omstrukturering
Etablering av ny Eiendomsdivisjon (2016-2017)
Lederutviklingsprogram (2011-2017)
Lederutviklingsprogram
Lederutviklingsprogram
Organisasjonsgjennomgang innen helse og omsorg (2017)
Ledelsesutvikling og lederevaluering
Strategi- og prosessbistand, management for hire (2014-2015)
Strategi og organisasjonsplan (2013)
Bistand i arbeid med turnus, tjenesteevaluering (2013-2014)
Lederutvikling og virksomhetsstyring
Videreutvikling av styringssystem
Økonomistyring
Rammeavtale virksomhetsstrategi og lederutvikling
Utviklingsanalyse av petroleumsnæringen mot 2030 og 2050
Organisasjonsgjennomgang av Rettsmedisinsk institutt
Utredning av løsningskonsepter for videreutvikling av BiRK (2018-)
Felles datapolitikk i Mareano-programmet (2018)
Bistand til utvikling av Digihjelpen (2018)
Organisering av IT-funksjonen i nye Kristiansand kommune
Anskaffelsesfaglig bistand ifb. videreutvikling og forvaltning av Nasjonal Digital Læringsarena
Felles infrastruktur og arkitektur
Finansiering og utredning av helseanalyseplattformen
Utredning av framtidig organisering av IKT-samordning i kommunesektoren - KommIT (2015)
Organisasjonsutvikling (2017)
Utredning av status og hindringer for bruk av persondata til forskning innen helseforskningen (2016)
Prosess- og redaksjonsbistand ifb. utviklingen av en ny nasjonal geodatastrategi (2015-2016)
Turnusgjennomgang (2016-2017)
God kvalitet i den kommunal helse- og omsorgstjenesten (2015)
Fagskolers bidrag til kommuners kompetansebehov (2017)
Digitalisering og effektivisering av kommunen (2018)
Organisasjonsutvikling (2017)
Evaluering av økonomistyringen
Evaluering av returarbeidet i politiet
Evaluering av Difi (2014)
Forskjell i finansiering mellom private og kommunale barnehager (2017)
Prosesskartlegging - Hvordan jobbe smartere? (2013)
Optimalisering av ressursbruk innen helse og omsorg
Kostnadsanalyser og sektoranalyser
Kostnadsanalyse
Analyse av budsjett-fordelingen til Statped
Utvikling av metode for måling av tidsbruken i Politiet og gjennomføring av måling i 5 politidistrikter
Kommunal legetjeneste - kan den ledes? (2016)  
Organisasjonsgjennomgang (2013)
Design og gjennomføring av omorganiseringsprosess (2014)
Utredningsprosjekt Fredrikstad mot 2030
Omstilling
Omstrukturering
Etablering av ny Eiendomsdivisjon (2016-2017)
Lederutviklingsprogram (2011-2017)
Lederutviklingsprogram
Lederutviklingsprogram
Organisasjonsgjennomgang innen helse og omsorg (2017)
Ledelsesutvikling og lederevaluering
Strategi- og prosessbistand, management for hire (2014-2015)
Strategi og organisasjonsplan (2013)
Bistand i arbeid med turnus, tjenesteevaluering (2013-2014)
Lederutvikling og virksomhetsstyring
Videreutvikling av styringssystem
Økonomistyring
Rammeavtale virksomhetsstrategi og lederutvikling
Utviklingsanalyse av petroleumsnæringen mot 2030 og 2050
Organisasjonsgjennomgang av Rettsmedisinsk institutt
Utredning av løsningskonsepter for videreutvikling av BiRK (2018-)
Felles datapolitikk i Mareano-programmet (2018)
Bistand til utvikling av Digihjelpen (2018)
Organisering av IT-funksjonen i nye Kristiansand kommune
Anskaffelsesfaglig bistand ifb. videreutvikling og forvaltning av Nasjonal Digital Læringsarena
Felles infrastruktur og arkitektur
Finansiering og utredning av helseanalyseplattformen
Utredning av framtidig organisering av IKT-samordning i kommunesektoren - KommIT (2015)
Organisasjonsutvikling (2017)
Utredning av status og hindringer for bruk av persondata til forskning innen helseforskningen (2016)
Prosess- og redaksjonsbistand ifb. utviklingen av en ny nasjonal geodatastrategi (2015-2016)
Turnusgjennomgang (2016-2017)
God kvalitet i den kommunal helse- og omsorgstjenesten (2015)
Fagskolers bidrag til kommuners kompetansebehov (2017)
Digitalisering og effektivisering av kommunen (2018)
Organisasjonsutvikling (2017)
Evaluering av økonomistyringen
Evaluering av returarbeidet i politiet
Evaluering av Difi (2014)
Forskjell i finansiering mellom private og kommunale barnehager (2017)
Prosesskartlegging - Hvordan jobbe smartere? (2013)
Optimalisering av ressursbruk innen helse og omsorg
Kostnadsanalyser og sektoranalyser
Kostnadsanalyse
Analyse av budsjett-fordelingen til Statped
Utvikling av metode for måling av tidsbruken i Politiet og gjennomføring av måling i 5 politidistrikter
Kommunal legetjeneste - kan den ledes? (2016)  
Organisasjonsgjennomgang (2013)
Design og gjennomføring av omorganiseringsprosess (2014)
Utredningsprosjekt Fredrikstad mot 2030
Omstilling
Omstrukturering
Etablering av ny Eiendomsdivisjon (2016-2017)
Lederutviklingsprogram (2011-2017)
Lederutviklingsprogram
Lederutviklingsprogram
Organisasjonsgjennomgang innen helse og omsorg (2017)
Ledelsesutvikling og lederevaluering
Strategi- og prosessbistand, management for hire (2014-2015)
Strategi og organisasjonsplan (2013)
Bistand i arbeid med turnus, tjenesteevaluering (2013-2014)
Lederutvikling og virksomhetsstyring
Videreutvikling av styringssystem
Økonomistyring
Rammeavtale virksomhetsstrategi og lederutvikling
Utviklingsanalyse av petroleumsnæringen mot 2030 og 2050
Organisasjonsgjennomgang av Rettsmedisinsk institutt
Utredning av løsningskonsepter for videreutvikling av BiRK (2018-)
Felles datapolitikk i Mareano-programmet (2018)
Bistand til utvikling av Digihjelpen (2018)
Organisering av IT-funksjonen i nye Kristiansand kommune
Anskaffelsesfaglig bistand ifb. videreutvikling og forvaltning av Nasjonal Digital Læringsarena
Felles infrastruktur og arkitektur
Finansiering og utredning av helseanalyseplattformen
Utredning av framtidig organisering av IKT-samordning i kommunesektoren - KommIT (2015)
Organisasjonsutvikling (2017)
Utredning av status og hindringer for bruk av persondata til forskning innen helseforskningen (2016)
Prosess- og redaksjonsbistand ifb. utviklingen av en ny nasjonal geodatastrategi (2015-2016)
Turnusgjennomgang (2016-2017)
God kvalitet i den kommunal helse- og omsorgstjenesten (2015)
Fagskolers bidrag til kommuners kompetansebehov (2017)
Digitalisering og effektivisering av kommunen (2018)
Organisasjonsutvikling (2017)
Evaluering av økonomistyringen
Evaluering av returarbeidet i politiet
Evaluering av Difi (2014)
Forskjell i finansiering mellom private og kommunale barnehager (2017)
Prosesskartlegging - Hvordan jobbe smartere? (2013)
Optimalisering av ressursbruk innen helse og omsorg
Kostnadsanalyser og sektoranalyser
Kostnadsanalyse
Analyse av budsjett-fordelingen til Statped
Utvikling av metode for måling av tidsbruken i Politiet og gjennomføring av måling i 5 politidistrikter
Kommunal legetjeneste - kan den ledes? (2016)  
Organisasjonsgjennomgang (2013)
Design og gjennomføring av omorganiseringsprosess (2014)
Utredningsprosjekt Fredrikstad mot 2030
Omstilling
Omstrukturering
Etablering av ny Eiendomsdivisjon (2016-2017)
Lederutviklingsprogram (2011-2017)
Lederutviklingsprogram
Lederutviklingsprogram
Organisasjonsgjennomgang innen helse og omsorg (2017)
Ledelsesutvikling og lederevaluering
Strategi- og prosessbistand, management for hire (2014-2015)
Strategi og organisasjonsplan (2013)
Bistand i arbeid med turnus, tjenesteevaluering (2013-2014)
Lederutvikling og virksomhetsstyring
Videreutvikling av styringssystem
Økonomistyring
Rammeavtale virksomhetsstrategi og lederutvikling
Utviklingsanalyse av petroleumsnæringen mot 2030 og 2050
Organisasjonsgjennomgang av Rettsmedisinsk institutt

EVALUERING AV VÅRE OPPDRAG

Vi legger stor vekt på å levere god kvalitet i våre leveranser. Vi evaluerer derfor alle våre prosjekter med honorarramme over kr 50 000.

Prosjektene evalueres når de avsluttes, og ansvarlig innkjøper hos oppdragsgiver mottar et eget evalueringsskjema. Vi vurderes både på om vi leverer etter forventningene, på om vi er gode å samarbeide med og på resultater. I evalueringsskjemaet får oppdragsgiver spørsmål om grad av tilfredshet knyttet til de ulike evalueringskriteriene på en skala 1–6, der 1 er “Slett ikke” og 6 er “I høy grad”. Prosjektevalueringene gjennomføres ved bruk av QuestBack.

År: 2019 | N = 45

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link