skip to Main Content
KOMMUNE

Agenda Kaupang – vi kan kommune

For norske kommuner er Agenda Kaupang et av de mest brukte fagmiljøer når det gjelder bistand til omstilling, effektivisering, organisasjonsutvikling og ledelse. Vi jobber blant annet med kostnadstilpasning, organisasjonsutvikling, innovasjon og digitalisering, omstillingsprosesser og utvikling av ledere og medarbeidere.

Agenda Kaupang kjenner både den politiske og administrative virkeligheten i kommunene. Vi har detaljkunnskap i sektorer som helse og omsorg, skole, barnehage, barnevern og sosiale tjenester, og jobber for tiden mye med kommunesammenslåingsprosesser og bygging av en heltids- og kompetansekultur i kommunene.

Agenda Kaupang har gjennom flere år gjennomført kostnadsanalyser for flere titalls kommuner, av ulik størrelse og i alle landsdeler. Med utgangspunkt i våre egenutviklede analysemodeller og en omfattende database, kan vi benchmarke din kommune mot andre og avdekke og belyse områder hvor kommunen kommer godt eller dårligere ut. Det gir grunnlag for nærmere analyser og utviklingstiltak.

Vi har også opparbeidet inngående kunnskap i analyse og utvikling av tjenester som skole, helse og omsorg, barnehage, barnevern mv. I disse sektorene bistår vi kommunene med å effektivisere tjenestene, etablere en heltids- og kompetansekultur og etablere fremtidsrettede løsninger for tjenestene.

Vi leverer tjenester til kommunene innenfor ledelse og medarbeiderskap i form av leder- og ledelsesutvikling, teamutvikling, medarbeiderskap og -utvikling, konfliktløsning, endringsledelse og bistand i arbeidsmiljørelaterte problemstillinger.

For KS og sentrale myndigheter gjør vi overordnede utredninger og analyser med sikte på å videreutvikle og modernisere kommunal sektor.

KONTAKTPERSON

Rune Holbæk

Master of Management, sykepleier, gruppeleder

E-post

Tlf. 936 03 973

Til kommunene tilbyr vi tjenester innen

Har du lyst til å se en oversikt over noen av våre tidligere og nåværende oppdragsgivere?

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link