Skip to content
KOMMUNE

Agenda Kaupang – vi kan kommune! Blant norske kommuner er Agenda Kaupang et av de mest etterspurte fagmiljøer når det gjelder bistand til analyse, omstilling, effektivisering, organisasjonsutvikling og ledelse. Vi jobber blant annet med kostnadstilpasning, organisasjonsutvikling, innovasjon og digitalisering, omstillingsprosesser og utvikling av ledere og medarbeidere.

Agenda Kaupang kjenner både den politiske og administrative virkeligheten i kommunene. Vi har detaljkunnskap i sektorer som helse og omsorg, skole, barnehage, barnevern og sosiale tjenester, og jobber for tiden mye med kommunesammenslåingsprosesser og bygging av en heltids- og kompetansekultur i kommunene.

Agenda Kaupang har gjennom flere år gjennomført kostnadsanalyser for flere titalls kommuner, av ulik størrelse og i alle landsdeler. Med utgangspunkt i våre egenutviklede analysemodeller og en omfattende database, kan vi benchmarke din kommune mot andre, og avdekke og belyse områder hvor kommunen kommer godt eller dårligere ut. Det gir grunnlag for nærmere analyser og utviklingstiltak.

Vi har også opparbeidet inngående kunnskap i analyse og utvikling av tjenester som skole, helse og omsorg, barnehage, barnevern mv. I disse sektorene bistår vi kommunene med å effektivisere tjenestene, etablere en heltids- og kompetansekultur og etablere fremtidsrettede løsninger for tjenestene.

Vi leverer tjenester til kommunene innenfor ledelse og medarbeiderskap i form av lederutvikling og ledelsesutvikling, teamutvikling, medarbeiderskap og medarbeiderutvikling, konfliktløsning, endringsledelse og bistand i arbeidsmiljørelaterte problemstillinger.

For KS og sentrale myndigheter gjør vi overordnede utredninger og analyser med sikte på å videreutvikle og modernisere kommunal sektor.

KONTAKTPERSON

Salman Khalil

Salman Khalil

Helseøkonom

E-post

Tlf. 45 69 42 39

Øystein Neegaard

Øystein Neegaard

master i kommunalledelse

E-post

Tlf. 97 15 43 69

Rune Holbæk

Rune Holbæk

Master of Management, sykepleier, gruppeleder

E-post

Tlf. 93 60 39 73

Har du lyst til å se en oversikt over noen av våre tidligere og nåværende oppdragsgivere?