skip to Main Content
STAT

Agenda Kaupang – kunnskap om staten

Agenda Kaupang er blant de fremste analyse- og endringsmiljøene i landet når det gjelder kunnskap om ledelse og organisering i staten. Vi har oppdrag innenfor de fleste politikkområder og sektorer, både i sentralforvaltningen, i direktoratene og i de store, landsdekkende etatene.

Agenda Kaupang er til enhver tid engasjert i oppdrag som innebærer bistand til ledelse, digitalisering, omstilling og organisasjonsutvikling i statlig sektor. Erfaringen vår gjør oss til et fagmiljø med stor kunnskap om de utfordringene statlig sektor står i og som ligger foran oss.

Gjennom mange år har vi jobbet med styring og sammenhengene mellom ulike styringsformer, herunder mål- og resultatstyring (MRS) og utvikling av driftsintegrerte ledelses- og medarbeiderskapsprogrammer. Vi er dessuten et nasjonalt evalueringsmiljø, og har utført og utfører en rekke større evalueringer av måloppnåelse og måten departement og direktorat er organisert eller driver sin virksomhet på. Agenda Kaupang gjennomførte Evalueringskonferansen 2017, på vegne av Evalueringsforeningen og EVA-forum.

KONTAKTPERSON

Gitte Haugnæss

cand.polit., gruppeleder

E-post

Tlf. 982 63 987

Våre aktuelle tjenesteområder til statlig sektor er

Har du lyst til å se en oversikt over noen av våre tidligere og nåværende oppdragsgivere?

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link