Skip to content
STAT

Agenda Kaupang – kunnskap om staten!

Agenda Kaupang er blant de fremste analyse- og endringsmiljøene i landet når det gjelder kunnskap om ledelse og organisering i staten. Vi har oppdrag innenfor de fleste politikkområder og sektorer, både i sentralforvaltningen, i direktoratene og i de store, landsdekkende etatene.

Agenda Kaupang er til enhver tid engasjert i oppdrag som innebærer bistand til ledelse, digitalisering, omstilling og organisasjonsutvikling i statlig sektor. Erfaringen vår gjør oss til et fagmiljø med stor kunnskap om de utfordringene statlig sektor står i og som ligger foran oss.

Gjennom mange år har vi jobbet med styring og sammenhengene mellom ulike styringsformer, herunder mål- og resultatstyring (MRS) og utvikling av driftsintegrerte ledelses- og medarbeiderskapsprogrammer i stat og kommune.

Agenda Kaupang er dessuten et nasjonalt evalueringsmiljø. Vi har utført, og utfører, en rekke større evalueringer av måloppnåelse og måten departementer og direktorater er organisert, eller driver sin virksomhet på. Agenda Kaupang gjennomførte Evalueringskonferansen 2017, på vegne av Evalueringsforeningen og EVA-forum.

KONTAKTPERSON

Cecilie Aagestad

Cecilie Aagestad

ph.d., gruppeleder

E-post

Tlf. 93 68 82 71

Har du lyst til å se en oversikt over noen av våre tidligere og nåværende oppdragsgivere?