skip to Main Content
I MEDIA

Slår krisealarm om friskole-økonomien

  • 12/01/2022 | Norge IDAG
Dette året får friskolene i Norge over 200 millioner kroner mindre i statstilskudd enn i fjor. – Et akutt problem, som kan bety spikeren i kisten for noen skoler, sier Jan Erik Sundby, generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund.
Les mer

Oppdatering frå prosjektet Framtidig bu- og tenestetilbod

  • 23/11/2021 | Lom kommune
Jamfør orientering til kommunestyret under budsjettkonferansa i oktober, byrjar kunnskapsgrunnlaget til prosjektet Framtidig bu- og tenestetilbod å ta endeleg form. Utarbeiding av rapport med alterantiv for miljøarbeidartenesta står att. Kommunen har møte med Agenda Kaupang nå i november for å kome vidare med denne.
Les mer

Revisjonsrapport viser avvik

  • 22/10/2021 | Bærum kommune
På oppdrag fra Bærum kommune har BDO og Agenda Kaupang utført en revisjon av 2Care AS, leverandør av hjemmesykepleie og praktisk bistand.
Les mer

Kan spare millioner på rehabilitering

  • 21/10/2021 | Fysioterapeuten
Norske kommuner kan spare millioner av kroner på rehabilitering, viser et prosjekt fra Indre Østfold kommune. Vi bør likevel være forsiktig med å generalisere, mener fysioterapeut som har deltatt i prosjektet.
Les mer