I MEDIA

Kraftig økning i inntektene fra SDØE

  • 01.11 2018 | NTB Info / Petoro
Inntektene fra Petoro fortsetter å øke. Netto kontantstrøm fra SDØE-porteføljen var per tredje kvartal på hele 86 milliarder kroner. Dette er 21 milliarder høyere enn samme periode i fjor som er økning på over 30 prosent (...) bare Johan Sverdrup-utbyggingen alene er estimert til å bidra med over 150 000 årsverk i Norge i perioden 2015-2025 (Agenda Kaupang).
Les mer

Kværner sikrer ny Sverdrup-kontrakt

  • 31.10 2018 | Petro.no
Equinor og Johan Sverdrup partnerskapet tildeler kontrakt for stålunderstellet til prosessplattformen på Johan Sverdrup fase 2 til Kværner. Kontrakten har en verdi på omtrent 900 millioner kroner. Samlet for begge fasene på Johan Sverdrup anslår Agenda Kaupang en sysselsetting på mer enn 150.000 årsverk i Norge i perioden 2015-2025.
Les mer

Nok er nok! Nasjonal tolketjeneste nå!

  • 16.10 2018 | Norges Døveforbund
Tolkeutredningen fra 2008, Agenda Kaupang 2016 og Proba 2018 sier det samme. Nok er nok! Nå vil vi ha en nasjonal tolketjeneste, der brukermedvirkningen tas på alvor.
Les mer

Helse og omsorg: Informasjonsskriv september 2018

  • 09.10 2018 | Nye Volda kommune
Informasjonsskriv frå komande kommunalsjef i helse og omsorg i samband med sektorprosessen. Fellesnemnda fatta i vår vedtak om å nytte ekstern kompetanse for å gjere analyser av eksisterande tenester i Hornindal og Volda. Oppdraget(tildelt til Agenda Kaupang) kan oppsummerast med at arbeidet skal bidra til å skape forståing for kva grep den nye kommunen må ta for å møte framtidige behov på ein bærekraftig måte. Rapporten skal vere ferdig medio oktober.
Les mer

Bevilger penger til ny Utøya-kartlegging

  • 08.10 2018 | Forskning.no
4,5 millioner kroner er satt av til en ny datainnsamling av dem som overlevde terrorangrepet på Utøya og pårørende i forslaget til statsbudsjett. I 2016 gjennomførte Agenda Kaupang en kartlegging av 22. juli-rammede på oppdrag fra Helsedirektoratet. Gjennomgangen ble utført etter ønske fra Nasjonal støttegruppe etter 22. juli.
Les mer

Arbeidsmiljøkongressen 2018

  • 02.10 2018 | Arbeidsmiljøsenteret
16.-17. oktober fylles Grieghallen med ledere, tillitsvalgte og verneombud. Sammen skal vi forme fremtidens arbeidsmiljø i Norge, og det hele starter her på Nordens største HMS-arrangement i Bergen. Cecilie Aagestad i Agenda Kaupang vil foredra om seksuell trakassering på norske arbeidsplasser.

Les mer

Kunnskapsgrunnlag, Asker kommune

  • 01.10 2018 | Asker kommune
En rekke rapporter, utredninger og notater inngår i et omfattende kunnskapsgrunnlag som sammen med innbyggerundersøkelser, innspill fra medvirkningsprosesser og intensjonsavtalen mellom Asker, Røyken og Hurum om ny kommune ...
Les mer