skip to Main Content
I MEDIA

Sterk økning i forskning relatert til kommunale helse- og omsorgstjenester

  • 21.01 2021 | NIFU
På oppdrag fra Norges forskningsråd har NIFU og Agenda Kaupang gjennomført en kartlegging av forskning og innovasjon rettet mot kommunale helse- og om-sorgstjenester. Rapporten består av to hoveddeler: en bibliometrisk analyse av vitenskapelige publikasjoner innen feltet, og en kartlegging av kommuners erfaringer med ulike aspekter ved FoUI-arbeidet (forskning, utviklingsarbeid og innovasjon) i kommunal sektor.
Les mer

Ny rapport om innbyggerforslag

  • 22.12 2020 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Innbyggerforslag er relativt lite brukt i norske kommuner og fylkeskommuner, men ordningen har støtte som kanal for lokaldemokratisk deltakelse. Det viser en ny rapport Agenda Kaupang AS har laget på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Les mer

Fikk overlevert evaluering av NIM

  • 19.12 2020 | Stortinget
Stortingets presidentskap fikk fredag 18. desember 2020 oversendt rapporten fra Agenda Kaupang om evaluering av Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).
Les mer

Bjerkvik er nøkkelen

  • 17.12 2020 | Fremover
Hålogalandsbrua står i veien for at Narvik sentrum kan få vekst som følge av Forsvarets satsing i Evenes. Bjerkvik er nøkkelen for vekst i Narvik (...) En rapport laget av konsulentselskapet Agenda Kaupang konkluderer med at det vil være snakk om i overkant av 500 tilflyttere i to bølger med tilflyttere, den første bølgen allerede i 2022.
Les mer

Ta del i budsjettprosessen

  • 07.12 2020 | Hareid kommune
Kostnadsanalyse av pleie- og omsorgstenestene i Ulstein kommune 2019, utført av Agenda Kaupang, er del av budsjettdokumentene.
Les mer

Områdesatsinger i Norge. Et skjørt kunnskapsgrunnlag for strategier og tiltak

  • 30.11 2020 | Tidsskrift for boligforskning
I artikkelen ser vi på argumentene for områdesatsinger i norsk bypolitikk som en bakgrunn for å diskutere foreliggende forskning av slike satsinger (...) For eksempel vurderte konsulentene som gjennomførte sluttevaluering av første fase av Groruddalssatsingen (2007–2017), det dit hen at de ikke hadde grunnlag for å foreta «måling av mulige resultater/effekter» (Agenda Kaupang mfl., 2016, s. 175) (...)
Les mer
Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link