I MEDIA

Analyse av driftssituasjonen i kriminalomsorgen etter innføringen av ABE-reformen

  • 23.02 2018 | Justis- og beredskapsdepartementet
Det er Oslo Economics og Agenda Kaupang som på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har gjennomført analysen av driftssituasjonen i kriminalomsorgen etter innføringen av ABE-reformen. Analysen omfatter perioden 2012 til 2016. For å sikre en best mulig beskrivelse vil rapporten bli oppdatert med regnskapstallene for 2017 når disse foreligger.
Les mer

Møte i Fellesnemnda for nye Lindesnes

  • 22.02 2018 | Nye Lindesnes kommune
Agenda Kaupang, som nå er i sluttfasen på å utrede en fremtidig pleie- og omsorgsmodell for nye Lindesnes, innledet møte med å orientere om funn og føringer for fremtidens omsorgstjenester i kommunen. Konklusjonen var tydelig: - Dere kan ikke fortsette å drive slik som dere gjør i dag. Nytenking er nødvendig for å møte fremtidens behov i den nye kommunen, sa Rune Holbæk i Agenda Kaupang.
Les mer

Måpte da hun så hva formannskapet stemte

  • 20.02 2018 | Karmøynytt
Susan Borg ønsket at rådmannen skulle utarbeide et saksframlegg til neste formannskapsmøte om statlig finansierings av eldreomsorgen. Hun viste til en rapport fra Agenda Kaupang der de viste til gode erfaringer fra kommunene som har hatt prøveordningen i ett år.
Les mer

Sier ja til selvstendig regionteater

  • 07.02 2018 | Østfold fylkeskommune
Et regionteater i fylket kommer stadig nærmere. Politikerne sier ja til Østfoldteatret. Det samme anbefaler det eksterne konsulentfirmaet Agenda Kaupang.
Les mer

Eldreministeren mener eldreomsorgen har blitt bedre der staten betaler

  • 24.01 2018 | NRK
– Brukerne har fått bedre tilbud med statlig betaling av eldreomsorgen, mener eldreministeren. Nå vil hun utvide til flere kommuner. Arbeiderpartiet hevder ordningen er dyr og byråkratisk. – Selv om vi har funnet tydelige endringer i måten pleie- og omsorgstjenester tildeles på, er det mer krevende å finne endringer i omfanget av de ulike kommunale tjenestene, skriver konsulentselskapet Agenda Kaupang.
Les mer