I MEDIA

Om 10-FAKTOR

  • 26.03 2020 | KS
10-FAKTOR er en undersøkelse som skal danne grunnlaget for medarbeider-, organisasjons- og lederutvikling. Hvordan fungerer 10-FAKTOR? På oppdrag fra KS har Agenda Kaupang kartlagt hvordan kommuner følger opp resultatene av medarbeiderundersøkelsen, hvordan kommuner arbeider med slik oppfølging, og synliggjøring av tiltak som benyttes

Les mer

Rapport om nyankomne flyktninger

  • 20.03 2020 | NTB
Det er et viktig mål i norsk integreringspolitikk at flyktninger som bosettes i Norge får brukt sin formelle og uformelle kompetanse i arbeidslivet. Nå har Fafo og Agenda Kaupang lansert en ny rapport som undersøker to tiltak myndighetene har iverksatt for å nå denne målsettingen.
Les mer

Erfaringer fra karriereveiledning for nyankomne flyktninger

  • 08.03 2020 | Fafo
Hvilke arbeidsmuligheter har flyktninger som bosettes i Norge, og hvordan kan de realiseres? Fafo og Agenda Kaupang har undersøkt to tiltak som skal hjelpe bosettingskommuner og nyankomne flyktninger å finne gode svar på dette: kompetansekartlegging og karriereveiledning. På denne Fafofrokosten blir funn fra den nye rapporten presentert og kommentert
Les mer

Fikk mange kritiske spørsmål

  • 25.02 2020 | NRK
Administrasjonen i Giske kommune fikk mange kritiske spørsmål under folkemøtet om skolestrukturen i Giske i kveld. Giske kommune har en anstrengt økonomi. Konsulentselskapet Agenda Kaupang har utredet flere alternativer til dagens situasjon som kan bety at skoler blir nedlagt.
Les mer

Omfattende forslag for Giske-skolen

  • 17.02 2020 | NRK
En rapport om skolene i Giske foreslår å legge ned flere av skolene i kommunen. Firmaet Agenda Kaupang har laget flere forslag til ny skolestruktur og det kommunen sparer mest på er å ha tre barneskoler og en ungdomsskole.
Les mer

Jakten på den gode instituttleder

  • 11.02 2020 | Universitetet i Oslo
Å søke lederjobb krever motivasjon. I en rapport utarbeidet av Agenda Kaupang i 2012 basert på intervjuer med instituttledere ved HF, kom det frem at en den aller viktigste motivasjon for å søke lederjobb var å bli oppfordret av kollegaer, instituttledere eller dekanatet.
Les mer

Ekspert advarer: – Kommunale foretak virker ikke

  • 05.02 2020 | NRK
På 17 år hadde ingen i kommunen vært på tilsyn i leiligheten hvor en 86-årig rullestolbruker ble funnet død. Nå skal hele foretaksmodellen hos Vågan Eiendom evalueres (...) I Vågan har eiendomsforetaket kun hatt politikere og representanter fra de ansatte i styret. Der ligger noe av problemet, mener samfunnsøkonom og analytiker Bjørn Brox fra analysebyrået Agenda Kaupang.
Les mer