skip to Main Content
I MEDIA

Økonomiplan 2023-2026 Årsbudsjett 2023

  • 15/01/2024 | lorenskog.kommune.no
Kommuneindeksen er en ny undersøkelse i 2022. Den er utarbeidet av Agenda Kaupang AS på oppdrag av Storebrand Livsforsikring AS. Kommunene rangeres etter en totalsum som er basert på hvor mye kommunen avviker (pluss eller minus) fra gjennomsnittet av kommunene i landet innenfor tre temaer.
Les mer

Nye seksjonsledere ved Høgskolen i Østfold

  • 02/01/2024 | hiof.no
Høgskolen i Østfold har ansatte flere nye seksjonsledere. Fem av de nye lederne er rekruttert eksternt, og to er rekruttert internt. I løpet av februar ansattes seksjonsleder for virksomhetsstyring. Høgskolens administrasjon består av totalt 17 seksjonsledere.
Les mer

Budsjettforslag med nødvendig omstilling i eldreomsorgen

  • 27/11/2023 | nord.odal.kommune.no
Nord-Odal har i lang tid stått i en krevende økonomisk situasjon. Situasjonen er enda mer krevende i år blant annet grunnet en betydelig økning i rentekostnader og høy prisvekst på energi, varer og tjenester. Siden 2022 har bare rentekostnadene på kommunens lånegjeld doblet seg, samtidig som innbyggerne har behov for flere og bredere tjenester. Det er krevende å innfri uten omstillingsgrep.

Les mer