I MEDIA

Dialogmøte med pårørande

  • 04.07 2019 | Time kommune
Me har det siste året hatt ein gjennomgang av nåsituasjonen innanfor pleie- og omsorgstenestene. Ut i frå dette arbeidet har me fått ein rapport utarbeidd av Agenda Kaupang. Her kjem det forslag til korleis me best kan rigga oss for å møta utfordringane som kjem i framtida.
Les mer

Fra hippstermekka til stordata

  • 03.07 2019 | Telia
Einar Kleppe Holthe har bygget sin karriere på trendy kaffe og retrodesign. Nå vil han bruke data og innsikt til å fylle Oslo med liv.
Les mer

Eldreomsorg er mer enn sykehjemsplass

  • 02.07 2019 | KS
De aller fleste vil bo hjemme så lenge som mulig. Eldreomsorg er derfor i stor grad hjemmetjenester. I 2018 brukte 31,2 prosent av innbyggerne over 80 år hjemmetjenester.
Les mer

Barnehjernevernet

  • 02.07 2019 | Oslo kommune
Barnehjernevernet er Oslo kommunes satsing for å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

Forskningsstiftelsen Fafo evaluerer Barnehjernevernet, i samarbeid med Agenda Kaupang. Underveisrapport skal leveres november 2019 og sluttrapport juni 2020.
Les mer

Forskersamarbeid om spesialistutdanning i allmennmedisin

  • 01.07 2019 | Nasjonalt senter for forskningsmedisin
Forskningsinstituttet Fafo, konsulentselskapet Agenda Kaupang og NSDM har gått sammen og vunnet konkurransen om å få følge utviklingen av ulike ordninger for spesialistutdanning av allmennleger (ALIS-Vest, ALIS-Nord og andre). Det er KS som er oppdragsgiver. KS er opptatt av å få fram vurderinger og anbefalinger knyttet til de ulike ordningene som etableres.
Les mer

Fusa offisielt inn i SIO-prosjektet frå 1. juli

  • 28.06 2019 | Bjørnafjorden kommune (Os og Fusa kommuner)
Frå 1. juli blir Fusa kommune ein del av SIO-prosjektet (forsøksordning med statlege kriterium og finansiering av omsorgstenester), saman med Os.

Agenda Kaupang har følgt SIO sidan oppstarten, og held fram med å forske på prosjektet. I tillegg vil forskarar ved SINTEF følgje SIO II.
Les mer

Hvordan kan fastlegeordningen se ut fremtiden?

  • 25.06 2019 | Arendalsuka
Om arrangementet: KS har gitt Agenda Kaupang i oppdrag å utarbeide scenarioer om mulige retninger for fremtidens fastlegeordning.

Scenarioene presenteres innledningsvis før det blir debatt om scenarioene og hvordan vi kan sørge for å få en bærekraftig fastlegeordning.

Debattleder: Erik Aasheim
Les mer