I MEDIA

Utfordringene som venter Nittedal i årene fremover

  • 18.10 2020 | Nittedal kommune
Agenda Kaupang har, på oppdrag fra et partssammensatt utvalg nedsatt av kommunestyret, dissekert Nittedal kommune. Det de har kommet frem til, er ikke akkurat lystig lesing. For den som har fulgt med i timen er mye av det velkjent tall og problemstillinger. Like fullt er det tall som vil merkes i et kommunebudsjett som ikke er romslig nok fra før.
Les mer

Dataforvaltning og -deling i kommunane

  • 16.09 2020 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med ei melding til Stortinget om datadriven økonomi og innovasjon. Som ein del av arbeidet har Agenda Kaupang gjennomført ei kartlegging for departementet om korleis kommunane forvaltar og deler sine eigne data.
Les mer

Omstridt kommunedirektør må gå

  • 16.09 2020 | Kommunal Rapport
Grimstads toppsjef gjennom fire år, Tone Marie Nybø Solheim, slutter etter at 20 av 35 representanter i kommunestyret i går stemte for et «mistillitsforslag» mot henne.
Les mer

Rapport: Brukerpass-ordningen ble bevisst underminert i Nav

  • 29.08 2020 | https://www.handikapnytt.no/rapport-brukerpass-ordningen-ble-bevisst-underminert-i-nav/
Hjelpemiddelsentralene «gjør minst mulig» for å opplyse om ordningen med brukerpass for hjelpemidler, skrev et konsulentfirma i en rapport 2017. Slik er det ikke lenger, mener Nav.
Les mer

Evaluering av NIM

  • 03.07 2020 | Stortinget
Stortinget har, etter anbudskonkurranse, valgt Agenda Kaupang AS til å evaluere Norges institusjon for menneskerettigheter.
Les mer