skip to Main Content
I MEDIA

Nødvendig modernisering av Samordna opptak

  • 23/09/2022 | sikt.no
Samordning av studieopptaket har vært en ubetinget suksess i 25 år, og har spart utdanningssektoren for 240 millioner (2020 kroner) årlig. 27 universiteter og høgskoler og 27 fagskoler deltar nå i det samordnede opptaket, og i 2021 var det mer enn 150.000 søkere til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler, og nesten 16.000 søkere til høyere yrkesfaglig utdanning gjennom Samordna opptak.
Les mer

Sløsing og prestisje i Vestre Toten

  • 14/09/2022 | oa.no
På møtet 1. september fattet kommunestyret i Vestre Toten med knappest mulig flertall vedtak om bygging av nytt storkjøkken og vaskeri på Gjestrumfeltet. Dette er en utbygging Senterpartiet har vært sterkt mot.
Les mer

Nordre Follo kåret til 72. beste kommune

  • 09/09/2022 | nordrefollo.kommune.no
I årets kommunebarometer kommer Nordre Follo på 72. plass, opp 17. plasser fra året før. Rapporten viser en forbedring innen alle områder, bortsett fra grunnskole og barnehage.
Les mer