I MEDIA

Digital ledelse i offentlig sektor: Hva gjør de beste?

  • 06.07 2018 | Kronikk i Dagens Perspektiv
Som del av et forskningsprosjekt intervjuet vi 13 profilerte toppledere i offentlig sektor om deres tanker om digitalisering. Resultatet er tankevekkende, skriver Bendik Bygstad, Gjermund Lanestedt og Jon Iden. Bendik Bygstad er professor ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo. Gjermund Lanestedt er gruppeleder og rådgiver i Agenda Kaupang AS og Jon Iden er professor ved Norges Handelshøyskole.
Les mer

PUD for Snorre Expansion Project godkjent

  • 05.07 2018 | Equinor
Olje- og energidepartementet har godkjent plan for utbygging og drift (PUD) av Snorre Expansion Project. Investeringer på i overkant av 19 milliarder kroner vil øke utvinningen fra Snorre-feltet med i underkant av 200 millioner fat og forlenge levetiden utover 2040. Ifølge analyser fra Agenda Kaupang vil om lag 23 000 årsverk i prosjektfasen være sysselsatt i Norge.
Les mer

Godbiten i Barents­havet

  • 29.06 2018 | Nordnorsk Næring
Det skal investeres for 50-60 milliarder kroner i Johan Castberg-feltet, fordelt på perioden 2017-2024. 1,5 milliarder vil kunne gå til bestillinger fra nordnorske selskap, ifølge Agenda Kaupang, som har utredet de samfunnsmessige konsekvensene av å bygge ut og drifte feltet.
Les mer

Her får elevene best læring i Alta

  • 28.06 2018 | Altaposten
På grunnskolepoeng er Tverrelvdalen skole klart best, og ved bruk av sportsspråket utklasser nærskolen i Dalen både Alta ungdomsskole og Sandfallet ungdomsskole. Likevel kan politikerne nå ende opp med å legge ned ungdomstrinnene i både Rafsbotn og Talvik, som produserer mer læring ifølge grunnskolepoengene enn storskolene i sentrum.

Totalt er det i omstillingsprosjektet, som er basert på analysene til Agenda Kaupang, foreslått kutt for 28 millioner kroner innen barnehage og skole. På «dødslista», som Altaposten tidligere har presentert, har arbeidsgruppene foreslått å legge ned Leirbotn og Aronnes skole, og sentralisering av ungdomstrinnene ved Rafsbotn og Tverrelvdalen til Alta ungdomsskole.
Les mer

Unntaksbestemmelse for utbygging i skredområder evaluert

  • 15.06 2018 | Direktoratet for byggkvalitet
På vegne av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har Agenda Kaupang AS evaluert hvordan unntaksbestemmelsen har fungert og hvilken betydning den har hatt for næringsgrunnlag og bosetting i de flodbølgeutsatte områdene.
Rapporten viser at alle de berørte kommunene har god kjennskap til regelverket og at unntaksbestemmelsen oppleves som relevant og nyttig for å kunne opprettholde næringsliv og bosetting.
Les mer