I MEDIA

Nye Stimulab-prosjekter ser dagens lys

  • 06/03/2024 | doga.no
Åtte design- og konsulentselskaper skal bidra med sin ekspertise på tjenestedesign og annen relevant kompetanse når Direktoratet for byggkvalitet, Kriminalomsorgsdirektoratet, Helsedirektoratet og NAV skal finne nye måter å jobbe på.

Les mer

Livsnødvendig ledelse

  • 04/03/2024 | nsf.no
Som leder i Norsk Sykepleierforbund får jeg høre mange historier fra medlemmene våre. Mye av det jeg får høre om, handler om ledelse. Førstelinjeledelse. Om ledere som ikke blir anerkjent og sett for jobben de gjør. Om ansatte som syns lederne ikke ser dem verken som fagpersoner eller personer med liv utenfor jobb.
Les mer

Økonomiplan 2023-2026 Årsbudsjett 2023

  • 15/01/2024 | lorenskog.kommune.no
Kommuneindeksen er en ny undersøkelse i 2022. Den er utarbeidet av Agenda Kaupang AS på oppdrag av Storebrand Livsforsikring AS. Kommunene rangeres etter en totalsum som er basert på hvor mye kommunen avviker (pluss eller minus) fra gjennomsnittet av kommunene i landet innenfor tre temaer.
Les mer

Nye seksjonsledere ved Høgskolen i Østfold

  • 02/01/2024 | hiof.no
Høgskolen i Østfold har ansatte flere nye seksjonsledere. Fem av de nye lederne er rekruttert eksternt, og to er rekruttert internt. I løpet av februar ansattes seksjonsleder for virksomhetsstyring. Høgskolens administrasjon består av totalt 17 seksjonsledere.
Les mer