skip to Main Content
PRIVAT SEKTOR

Agenda Kaupang bistår virksomheter i privat sektor. Bistanden er særlig innenfor organisasjons- og lederutvikling. Vår brede erfaring og høye kompetanse på områder som ledertrening, ledelsesutvikling, medarbeiderutvikling, samarbeidstrening og konfliktløsning, mv. er etterspurt.

Organisasjoner

Ikke-offentlige organisasjoner har det til felles at de har et annet mandat og en annen eiermessig forankring enn private selskaper eller offentlige myndighetsorganer, enten de er ideelle organisasjoner, interesseorganisasjoner eller profesjonsbaserte organisasjoner. Agenda Kaupangs konsulenter har den samfunnsmessige og politiske innsikten som er nødvendig for å være gode rådgivere for disse organisasjonene og forstå deres rolle i en helhetlig kontekst. Agenda Kaupang bistår organisasjoner med strategisk rådgivning, organisasjons- og ledelsesutvikling, evaluering og utredninger.

KONTAKTPERSON

Gitte Haugnæss

cand.polit., gruppeleder

E-post

Tlf. 982 63 987

Til privat sektor og organisasjoner tilbyr vi tjenester innen

Har du lyst til å se en oversikt over noen av våre tidligere og nåværende oppdragsgivere?

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link