Skip to content
PRIVAT SEKTOR

Agenda Kaupang bistår virksomheter i privat sektor. Bistanden er særlig innenfor organisasjonsutvikling og lederutvikling. Vår brede erfaring og høye kompetanse på områder som ledertrening, ledelsesutvikling, medarbeiderutvikling, samarbeidstrening, arbeidsmiljø og konfliktløsning, mv. er etterspurt.

Ikke-offentlige virksomheter har det til felles at de har et annet mandat og en annen eiermessig forankring enn offentlige myndighetsorganer, enten de er ideelle organisasjoner, interesseorganisasjoner eller profesjonsbaserte organisasjoner.

Agenda Kaupangs konsulenter har den samfunnsmessige og politiske innsikten som er nødvendig for å være gode rådgivere for disse virksomhetene, og forstå deres rolle i en helhetlig kontekst. Tilsvarende som for offentlig sektor bistår konsulentene organisasjoner med strategisk rådgivning, organisasjonsutvikling og ledelsesutvikling, evaluering og utredninger.

KONTAKTPERSON

Kjersti Hatlevoll

Kjersti Hatlevoll

Master of Management

E-post

Tlf. 95 43 12 82

Har du lyst til å se en oversikt over noen av våre tidligere og nåværende oppdragsgivere?