Skip to content
Digital forvaltningsutvikling

Offentlig sektor moderniseres og reorienteres til mer digitale leveranse- og organisasjonsmodeller. Både selve omstillingsarbeidet og den løpende forvaltningen av digitale ressurser forutsetter ny kompetanse hos medarbeidere og ledere. Offentlig sektor trenger gode hjelpere i digitaliseringsarbeidet.

Agenda Kaupang bistår kommuner og statlige etater som planlegger eller er i ferd med å digitalisere sine tjenester. Vi har også lang erfaring som utredere og rådgivere for departementer og virkemiddelaktører som i kraft av sin rolle påvirker digitaliseringsagendaen for offentlig sektor.

Vi bistår blant annet med:

  • Digitaliseringsstrategier
  • Policy- og politikkutvikling
  • Prosjektledelse og prosjektlederstøtte i teknologiinnføringsprosjekter
  • Samfunnsøkonomiske analyser
  • Gevinstrealisering
  • Rådgivning, lederstøtte og vurderinger av digital modenhet
  • IT-organisering
  • Utredninger av betydningen av ny teknologi
  • Behovskartlegging og rådgivning om ny teknologi
  • Konseptutredninger og mulighetsstudier

KONTAKTPERSON

Torstein Arendt

Torstein Arendt

Advokat

E-post

Tlf. 92 84 42 02

Jonas Rusten Wang

Jonas Rusten Wang

Master politisk økonomi, gruppeleder

E-post

Tlf. 41 07 47 57

Har du lyst til å se en oversikt over noen av våre tidligere og nåværende oppdragsgivere?