skip to Main Content
Digital forvaltningsutvikling

Offentlig sektor moderniseres og reorienteres til mer digitale leveranse- og organisasjonsmodeller. Både selve omstillingsarbeidet og den løpende forvaltningen av digitale ressurser forutsetter ny kompetanse hos medarbeidere og ledere. Offentlig sektor trenger gode hjelpere i digitaliseringsarbeidet.

Agenda Kaupang bistår kommuner og statlige etater som planlegger eller er i ferd med å digitalisere sine tjenester. Vi har også lang erfaring som utredere og rådgivere for departementer og virkemiddelaktører som i kraft av sin rolle påvirker digitaliseringsagendaen for offentlig sektor.

Vi bistår blant annet med:

  • Digitaliseringsstrategier
  • Policy- og politikkutvikling
  • Prosjektledelse og prosjektlederstøtte i teknologiinnføringsprosjekter
  • Samfunnsøkonomiske analyser
  • Gevinstrealisering
  • Rådgivning, lederstøtte og vurderinger av digital modenhet
  • IT-organisering
  • Utredninger av betydningen av ny teknologi
  • Behovskartlegging og rådgivning om ny teknologi
  • Konseptutredninger og mulighetsstudier

KONTAKTPERSON

Gjermund Lanestedt

cand.agric., Master of Management, gruppeleder

E-post

Tlf. 95 19 56 48

Har du lyst til å se en oversikt over noen av våre tidligere og nåværende oppdragsgivere?

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link