Skip to content
OM AGENDA KAUPANG

Agenda Kaupang er et norsk, medarbeidereid konsulentselskap. Vi tilbyr analyse, utredning og rådgiving innen områdene ledelse, styring, økonomi, organisasjonsutvikling og digitalisering. Vårt arbeid er basert på metoder fra forskning og beste erfaringsbaserte praksis.

Agenda Kaupangs kunder er primært i offentlig sektor, men også bedrifter og organisasjoner ellers i arbeidslivet. Vi er et høyt kvalifisert, tverrfaglig rådgivningsmiljø, og vår virksomhet kjennetegnes til enhver tid av det som skjer i offentlig sektor og i næringslivet.

Agenda Kaupang har hentet navnet sitt fra to norske konsulentselskaper som fusjonerte 1. april 2010. Det ene var Agenda Utredning & Utvikling, som ble grunnlagt i 1994. Det andre selskapet var Kaupangen, som ble dannet i 2002.

Selskapet er organisert i fire grupper:

Marit Brochmann er adm. direktør i Agenda Kaupang. Vibeke Solheim er administrasjonssjef. Sigrun Vågeng er styreleder.

Selskapet eies i sin helhet av medarbeiderne. Alle medarbeidere inviteres de til å bli medeier i selskapet etter endt prøvetid. Vi holder til i Oslo, og leverer våre tjenester over hele landet.