Skip to content
Strategi og styring

Effektiv måloppnåelse er avhengig av realistiske strategier og god styring. Agenda Kaupang har lang erfaring med å utvikle strategi- og styringsdokumenter for statlige og kommunale virksomheter. Virksomhetens overordnede strategi handler om å tydeliggjøre retning og overordnede prioriteringer. Styring handler om å etablere gode systemer og prosesser for å gjennomføre og følge opp at strategi realiseres og mål nås.

Vi bistår statlige og kommunale virksomheter samt organisasjoner med prosess- og strategifaglig kompetanse for å utvikle virksomhetens mål og strategi. I tillegg jobber vi med å utvikle gode styringsindikatorer og å koble komplekse, sammensatte styringsprosesser slik at det blir enklere å håndtere i hverdagen. Vår erfaring er at utvikling av strategiske dokumenter og planer i seg er et viktig arbeid, og at utfordringen ofte ligger i hvordan ledelsen kan sikre en god gjennomføring og oppfølging av disse.

Innenfor strategi og styring jobber vi blant annet med:

 • Utvikling av virksomhetsstrategier
 • Utvikling av del-strategi (HR, digitalisering mfl.)
 • Handlingsplaner og oppfølging
 • Omstilling og organisasjonsutvikling
 • Strategisk kompetansestyring
 • Risikoanalyser
 • Politisk styring
 • Økonomisk styring
 • Virksomhetsstyring
 • Prosjektstyring
 • Mål- og resultatstyring (MRS) i staten
 • Rådgiving om planlegging og styringselementer i kommunene

KONTAKTPERSON

Cecilie Aagestad

Cecilie Aagestad

ph.d., gruppeleder

E-post

Tlf. 93 68 82 71

Har du lyst til å se en oversikt over noen av våre tidligere og nåværende oppdragsgivere?