skip to Main Content
Strategi og styring

Effektiv måloppnåelse er avhengig av realistiske strategier og god styring. Agenda Kaupang har lang erfaring med å utvikle strategi- og styringsdokumenter for statlige og kommunale virksomheter. Virksomhetens overordnede strategi handler om å tydeliggjøre retning og overordnede prioriteringer. Styring handler om å etablere gode systemer og prosesser for å gjennomføre og følge opp at strategier realiseres og mål nås.

Vi bistår statlige og kommunale virksomheter samt organisasjoner med prosess- og strategifaglig kompetanse for å utvikle virksomhetens mål og strategier. I tillegg jobber vi med å utvikle gode styringsindikatorer og å koble komplekse, sammensatte styringsprosesser slik at det blir enklere å håndtere i hverdagen. Vår erfaring er at utvikling av strategiske dokumenter og planer i seg er et viktig arbeid, og at utfordringen ofte ligger i hvordan ledelsen kan sikre en god gjennomføring og oppfølging av disse.

Vi jobber blant annet med:

 • Utvikling av virksomhetsstrategier
 • Utvikling av delstrategier (HR, digitalisering mfl.)
 • Handlingsplaner og oppfølging
 • Omstilling og organisasjonsutvikling
 • Strategisk kompetansestyring
 • Risikoanalyser
 • Politisk styring
 • Økonomisk styring
 • Virksomhetsstyring
 • Prosjektstyring
 • Mål- og resultatstyring (MRS) i staten
 • Rådgiving om planlegging og styringselementer i kommunene

KONTAKTPERSON

Gitte Haugnæss

cand.polit., gruppeleder

E-post

Tlf. 982 63 987

Har du lyst til å se en oversikt over noen av våre tidligere og nåværende oppdragsgivere?

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link