skip to Main Content
Strategi og styring

Effektiv måloppnåelse er avhengig av realistiske strategier og god styring. Agenda Kaupang har lang erfaring med å utvikle strategi- og styringsdokumenter for statlige virksomheter. Vi er et av Norges ledende fagmiljøer innenfor mål- og resultatstyring (MRS), og denne styringsformens integrering med andre styringsformer.

Vi har bistått flere kommuner i arbeid med strategisk planlegging og styring, og hva som kan være innholdet i kommunenes strategi. I tillegg jobber vi med å koble komplekse, sammensatte styringsprosesser sammen, slik at det er enklere å håndtere disse i hverdagen.

Vi jobber blant annet med:

  • Strategiutvikling
  • Omstilling og organisasjonsutvikling
  • Risikoanalyser
  • Politisk styring
  • Økonomisk styring
  • Virksomhetsstyring
  • Prosjektstyring
  • Mål- og resultatstyring (MRS) i staten
  • Strategisk planlegging i kommunene
  • Rådgiving om planleggings- og styringselementer i kommunene

KONTAKTPERSON

Gitte Haugnæss

cand.polit., gruppeleder

E-post

Tlf. 982 63 987

Har du lyst til å se en oversikt over våre noen av tidligere og nåværende oppdragsgivere?