Evaluering og utredning

Evalueringer, utredninger og analyser er blant Agenda Kaupangs kjernekompetanser.

Evalueringer, utredninger og analyser gjøres enten som en del av større prosjekter, eller som selvstendige oppdrag. Vi gjør for eksempel følgeevalueringer for å sikre at langsiktige prosjekter utvikler seg i riktig retning, og analyser av kommunestruktur og organisasjonsanalyser for å legge til rette for målrettet utvikling. Vi jobber både kvalitativt og kvantitativt, gjerne i kombinasjon.

Vi bistår blant annet med:

 • Evalueringer og utredninger av organisasjoner og styringsformer
 • Lederevalueringer
 • Bruker- og interessentundersøkelser
 • Økonomiske analyser
 • Nytte-kostnadsanalyser
 • Organisasjonsanalyser av hele eller deler av en organisasjon
 • Følgeevalueringer
 • Programevalueringer
 • Arbeidsmiljøundersøkelser
 • Sektoranalyser
 • Prosesskartlegging (LEAN)
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
 • Konsekvensutredninger
 • Regionale analyser

KONTAKTPERSON

Cecilie Aagestad

Cecilie Aagestad

ph.d., gruppeleder

E-post

Tlf. 93 68 82 71

Har du lyst til å se en oversikt over noen av våre tidligere og nåværende oppdragsgivere?