skip to Main Content
Evaluering og utredning

Evalueringer, utredninger og analyser er blant Agenda Kaupangs kjernekompetanser.

Disse gjøres enten som en del av større prosjekter, eller som selvstendige oppdrag. Vi gjør for eksempel følgeevalueringer for å sikre at langsiktige prosjekter utvikler seg i riktig retning, analyser av kommunestruktur og organisasjonsanalyser for å legge til rette for målrettet utvikling. Vi jobber både kvalitativt og kvantitativt, gjerne i kombinasjon.

Vi bistår blant annet med:

 • Evaluering og utredninger av organisasjoner og styringsformer
 • Lederevalueringer
 • Bruker- og interessentundersøkelser
 • Økonomiske analyser
 • Nytte-kostnadsanalyser
 • Organisasjonsanalyser av hele eller deler av en organisasjon
 • Følgeevalueringer
 • Programevalueringer
 • Arbeidsmiljøundersøkelser
 • Sektoranalyser
 • Prosesskartlegging (LEAN)
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
 • Konsekvensutredninger
 • Regionale analyser

KONTAKTPERSON

Gitte Haugnæss

cand.polit., gruppeleder

E-post

Tlf. 982 63 987

Har du lyst til å se en oversikt over noen av våre tidligere og nåværende oppdragsgivere?

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link