Skip to content
Evaluering og utredning

Agenda Kaupang er blant landets fremste miljøer innen evaluering, utredning og analyse av offentlig sektor.

Vårt arbeid er basert på anerkjente metoder, forskning og bred erfaring fra offentlig sektor. Vi har konsulenter med omfattende kompetanse og erfaring fra ulike oppdrag for både staten, fylker og kommuner.

Vi gjør for eksempel tiltaksevalueringer og følgeevalueringer for å sikre at offentlige innsatser og prosesser utvikler seg i riktig retning og oppnår ønskede resultater. Vi gjennomfører også organisasjonsevalueringer og analyser av organisasjonsstrukturer i stat og kommune, for å legge til rette for målrettet utvikling. Vi jobber kvalitativt og kvantitativt, gjerne i kombinasjon.

Agenda Kaupang er medlem av Norsk evalueringsforening (NEF) og Norsk nettverk for systematiske kunnskapsoppsummeringer (NORNESK).

Vi utfører blant annet:

 • Tiltaksevalueringer
 • Følgeevalueringer
 • Programevalueringer
 • Områdegjennomganger
 • Samfunnsøkonomiske analyser
 • Organisasjonsanalyser av hele, eller deler av en organisasjon
 • Bruker- og interessentundersøkelser
 • Arbeidsmiljøundersøkelser
 • Prosesskartlegginger
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
 • Systematiske kunnskapsoppsummeringer

KONTAKTPERSON

Cecilie Aagestad

Cecilie Aagestad

ph.d., gruppeleder

E-post

Tlf. 93 68 82 71

Har du lyst til å se en oversikt over noen av våre tidligere og nåværende oppdragsgivere?