skip to Main Content
Ledelse og medarbeiderskap

Agenda Kaupang tilbyr et av de mest profesjonelle ledelsesutviklingsmiljøene i landet. Vi bistår ledere på alle nivåer, i form av lederstøtte og ledelses- og lederutviklingsprogram som skreddersys i samarbeid med kunden. Vi har gjennomført flere større oppdrag for departementer, direktorater, kommuner og andre organisasjoner i arbeidslivet.

Agenda Kaupang legger vekt på å skape utviklings- og læringsarenaer som skal utfordre lederen i sitt daglige virke, og skape grunnlag for bedre ledelsesutøvelse i virksomheten som helhet og bedre ledelsesferdigheter hos den enkelte leder. Vi tilbyr både grundige analyser og lederevalueringer, forskningsbaserte utviklingsprogram, endringsledelse og rekrutteringsbistand. Våre rådgivere har høy fagkunnskap og bred erfaring innen fagfeltet ledelse og medarbeiderskap.

Vi har kompetanse innen blant annet:

 • Ledelses- og lederutvikling
 • Lederstøtte
 • Lederveiledning og coaching
 • 180 og 360 graders lederevaluering
 • Endringsledelse
 • Ledelse og digitalisering
 • Team- og ledergruppeutvikling
 • Organisasjonskultur
 • Arbeidsmiljø
 • Konfliktløsning
 • Medarbeiderutvikling og medarbeiderskap
 • Rekruttering
 • Preferanse- og personlighetskartlegging

KONTAKTPERSON

Ragnar Kleiven

cand.polit., gruppeleder

E-post

Tlf. 915 59 745

Har du lyst til å se en oversikt over noen av våre tidligere og nåværende oppdragsgivere?

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link