Ledelse og medarbeiderskap

Agenda Kaupang tilbyr et av de mest profesjonelle ledelsesutviklingsmiljøene i landet. Vi bistår ledere på alle nivåer, i form av blant annet lederstøtte, lederutvikling, ledelsesutvikling og ledergruppeutvikling. Våre og ledelses- og lederutviklingsprogram skreddersys i samarbeid med kunden. Vi har gjennomført flere større oppdrag for departementer, direktorater, kommuner og andre organisasjoner i arbeidslivet.

Agenda Kaupang legger vekt på å skape utviklings- og læringsarenaer som skal utfordre lederen i sitt daglige virke, og skape grunnlag for bedre ledelsesutøvelse i virksomheten som helhet og bedre ledelsesferdigheter hos den enkelte leder. Vi tilbyr både grundige analyser og lederevalueringer, forskningsbaserte utviklingsprogram, endringsledelse og rekrutteringsbistand. Våre rådgivere har høy fagkunnskap og bred erfaring innen fagfeltet ledelse og medarbeiderskap.

Innenfor området Ledelse og medarbeiderskap har vi kompetanse på blant annet:

 • Ledelsesutvikling
 • Lederutvikling
 • Lederstøtte
 • Lederveiledning og coaching
 • 180 og 360 graders lederevalueringer
 • Endringsledelse
 • Ledelse og digitalisering
 • Teamutvikling og ledergruppeutvikling
 • Organisasjonskultur
 • Arbeidsmiljø
 • Konfliktløsning
 • Medarbeiderutvikling og medarbeiderskap
 • Rekruttering
 • Preferanse- og personlighetskartlegging
 • Workshops og treningssimulator

KONTAKTPERSON

Kjersti Hatlevoll

Kjersti Hatlevoll

Master of Management

E-post

Tlf. 95 43 12 82

Har du lyst til å se en oversikt over noen av våre tidligere og nåværende oppdragsgivere?