Skip to content

Norges best styrte kommuner 2024

For fjerde året på rad presenteres kommuneindeksen i samarbeid med Storebrand. Første smakebit får du på webinar den 30. april, kl. 09:00-09.45.

Kommuneindeksen sammenligner både kostnader, tjenestekvalitet og finanser for regnskapsåret 2023, og rangerer kommunene basert på et sett med indikatorer. Vår ambisjon er at analysene skal være et nyttig verktøy for kommuneledere som vil forbedre resultatene. Vår anbefaling er å bruke analysen som kunnskapsgrunnlag inn i årets budsjettprosess og kommunenes årshjul.

Kommunene er både tjenesteprodusenter, myndighetshåndhevere, samfunnsutviklere og organisator av lokalt folkestyre. Kommuneindeksen legger vekt på rollen som tjenesteprodusent. Mer enn 90 % av kommunens utgifter går til å produsere lovpålagte velferdstjenester til innbyggerne i kommunen, til dels i konkurranse med private leverandører. Vi stiller forretningsmessige krav til kommunene: effektiv drift og gode finanser. Effektiv drift betyr tjenester med god kvalitet og lave kostnader. Vår måling legger like stor vekt på hhv. kostnader, kvalitet og finanser.

Nytt av året er at vi nå viser resultatene for de siste tre år i sammenheng. Analysene viser fortsatt at det er liten eller ingen sammenheng mellom kostnad og kvalitet. Flertallet av kommunene med god styring i år hadde også dette i fjor. Fokus på effektiv drift og kunsten å levere tjenester med god kvalitet og lave kostnader samt god ledelse og hardt arbeid er noe av det som kjennetegner god styring og kommunene som kommer best ut i årets rapport.

Vi har fått med to kommunedirektører fra Kristiansand og Tønsberg som vil delta på webinaret. Vi vil presentere kommuneindeksen for disse to kommunene på webinaret, disse vil bli publisert i etterkant.

Se webinaret direkte på Storebrand sine sider her.

Ansvarlig i Agenda Kaupang er Bjørn A. Brox og  Rune Holbæk. Ønsker du tilsvarende rapport for din kommune? Send gjerne en melding direkte til Rune eller til oss på firmapost@agendakaupang.no.

Foto: Storebrand