skip to Main Content
Økonomi og effektivisering

Agenda Kaupang har høy kompetanse innen fagfeltet økonomi og effektivisering i offentlig sektor. Vi kjenner kravene til og rammevilkårene for økonomistyring i stat og kommune. Prosjektene våre utføres i nært samarbeid med våre oppdragsgivere, som opplever god nytte av at vi kombinerer økonomikunnskap med sektorkunnskap.

Ressursene i en organisasjon er ofte bundet opp i divisjoner og avdelinger, mens produksjonen skjer på tvers. Agenda Kaupang kartlegger ressursbruken ved hjelp av en egen modell, og analyserer resultatet for å identifisere tiltak som kan optimalisere ressursbruken.

I forbindelse med organisasjonsendringer bidrar vi med analyse av utviklingen av virksomhetens produktivitet og effektivitet. I samarbeid med oppdragsgiver defineres nøkkeltall som er relevante og valide til dette formålet.

Vi har spesialisert oss på å bistå norske kommuner med tilpasning av kostnader til inntektsnivået. Med utgangspunkt i vår egenutviklede analysemodell og en omfattende database, benchmarker vi de ulike sektorene i kommunen mot andre, sammenlignbare kommuner. Dette gir grunnlag for å rette søkelyset mot de områdene som har størst forbedringspotensial.

Vi bistår blant annet med:

  • Optimalisering av ressursbruk
  • Økonomisk styring
  • Prosessforbedring og prosesskartlegging
  • Modeller for objektiv tildeling av ressurser
  • Kostnadstilpasning i kommuner
  • Sektorgjennomganger i kommuner
  • Økonomiske analyser i kommunesammenslåingsprosesser

KONTAKTPERSON

Rune Holbæk

Master of Management, sykepleier, gruppeleder

E-post

Tlf. 936 03 973

Har du lyst til å se en oversikt over noen av våre tidligere og nåværende oppdragsgivere?

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link