Skip to content
Økonomi og effektivisering

Agenda Kaupang har høy kompetanse innen fagfeltet økonomi og effektivisering i offentlig sektor. Vi kjenner kravene til og rammevilkårene for økonomistyring i stat og kommuner. Prosjektene våre utføres i nært samarbeid med våre oppdragsgivere, som opplever god nytte av at vi kombinerer økonomikunnskap med sektorkunnskap.

Ressursene i en organisasjon er ofte bundet opp i divisjoner og avdelinger, mens produksjonen skjer på tvers. Agenda Kaupang kartlegger ressursbruken ved hjelp av en egen modell, og analyserer resultatet for å identifisere tiltak som kan optimalisere ressursbruken.

I forbindelse med organisasjonsendringer bidrar vi med analyse av utviklingen av virksomhetens produktivitet og effektivitet. I samarbeid med oppdragsgiver defineres nøkkeltall som er relevante og valide til dette formålet.

Vi har spesialisert oss på å bistå norske kommuner med tilpasning av kostnader til inntektsnivået. Med utgangspunkt i vår egenutviklede analysemodell og en omfattende database, benchmarker vi de ulike sektorene i kommunen mot andre, sammenlignbare kommuner. Dette gir grunnlag for å rette søkelyset mot de områdene som har størst forbedringspotensial.

Innenfor området økonomi og effektivisering bistår vi blant annet med:

  • Optimalisering av ressursbruk
  • Økonomistyring
  • Prosessforbedring og prosesskartlegging
  • Modeller for objektiv tildeling av ressurser
  • Kostnadstilpasning i kommuner
  • Sektorgjennomganger i kommuner
  • Økonomianalyser både for enkeltkommuner og sammenslåtte kommuner

KONTAKTPERSON

Rune Holbæk

Rune Holbæk

Master of Management, sykepleier, gruppeleder

E-post

Tlf. 93 60 39 73

Har du lyst til å se en oversikt over noen av våre tidligere og nåværende oppdragsgivere?