Skip to content
VERDIER OG MILJØ

Våre verdier

Agenda Kaupang er tuftet på idéen om å være et selskap eid av de ansatte. Vi deler erkjennelsen av at felles eierskap er det beste fundamentet for å virkeliggjøre vår forretningsidé om å bistå i utviklingen av mennesker og organisasjoner i det norske arbeidslivet.

Vi utvikler et varig forretningsmessig grunnlag med våre oppdragsgivere gjennom integritet, faglig styrke og leverings­dyktighet. Agenda Kaupangs arbeid skal kjennetegnes av høy kvalitet og skal skape mest mulig verdi for kunden.

Vi har tverrfaglighet som ambisjon og kjennetegn, fordi vi mener det skaper bedre leveranser og er mer inspirerende, for oppdragsgiver og oss som ansatte. Læring og deling av kunnskap og ferdigheter er en viktig del i alt vi gjør. Vi ber systematisk om en evaluering fra oppdragsgiver av våre gjennomførte oppdrag.

Som arbeidsfellesskap har vi tillit til og omtanke for hverandre, og vi verdsetter hverandres syns­punkter. Vi legger administrativt til rette for at alle kan utføre sitt arbeid på best mulig måte, og er samtidig på jakt etter å utvikle det faglige og sosiale fellesskapet vi trives i og er stolte av.

Miljø

Agenda Kaupang er en miljøfyrtårnbedrift. Det betyr at vi har gjennomført en miljøanalyse og oppfylt definerte bransjekrav som kreves for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats. Vi har som mål at det skal være lønnsomt å drive miljøvennlig. Det gjelder ikke bare selskapets økonomi, men også de ansattes helse, selskapets nærmiljø og for miljøet globalt sett. På Miljøfyrtårn sine hjemmesider kan våre klimaregnskap sjekkes.

Gjennom sertifiseringen forplikter vi oss til å finne konkrete og målbare miljøtiltak, slik at vi er i stand til å måle resultatene. Tiltakene er tilpasset vår drift, og skal gjennom miljøvennlige prosesser forbedre vår økonomi og vårt miljøregnskap. Tiltakene er knyttet til følgende områder:

  • Arbeidsmiljø/HMS
  • Innkjøp og materialbruk
  • Avfall
  • Energi
  • Utslipp til luft og vann
  • Estetikk