skip to Main Content

Kjersti Nordskog

Master of Technology Management (MTM), Master i samfunnsgeografi

Tlf: 92 21 01 49 / 67 57 57 00 | kjersti.nordskog@agendakaupang.no

Kjersti er rådgiver i gruppen for Digital forvaltningsutvikling i Agenda Kaupang. Kjersti jobber med prosjekter innen organisasjonsutvikling, organisasjonskultur, utredning, digitalisering og endring. Hun har jobbet både i forskningssektoren og med offentlige digitaliseringsprosesser i Kartverket. Hun er med sin utdannings- og erfaringsbakgrunn godt kjent med geodataområdet og med dataforvaltning som fagdomene. Gjennom sin erfaring fra offentlig sektor kjenner hun godt til både utfordringer og muligheter i omstillingsarbeidet.

Kjersti har master- og bachelorgrad i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo (UiO) og Master of Technology Management (MTM) fra Aalborg Universitet. Hennes kjernekompetanser er policyutvikling, analyser, utredninger og evalueringer.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link