Skip to content

Kjersti Nordskog

Master of Technology Management (MTM), Master i samfunnsgeografi

Tlf: 92 21 01 49 / 67 57 57 00 | kjersti.nordskog@agendakaupang.no

Kjersti Nordskog er rådgiver i gruppen for Digital forvaltningsutvikling i Agenda Kaupang. Kjersti jobber med prosjekter innen organisasjonsutvikling, organisasjonskultur, utredning, digitalisering og endring. Hun har jobbet både i forskningssektoren og med offentlige digitaliseringsprosesser i Kartverket. Hun er med sin utdannings- og erfaringsbakgrunn godt kjent med geodataområdet og med dataforvaltning som fagdomene. Gjennom sin erfaring fra offentlig sektor kjenner hun godt til både utfordringer og muligheter i omstillingsarbeidet.

Kjersti har master- og bachelorgrad i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo (UiO) og Master of Technology Management (MTM) fra Aalborg Universitet. Hennes kjernekompetanser er policyutvikling, analyser, utredninger og evalueringer.