Lars Øystein Eriksen

Master i teknologi og samfunn

Tlf: 95 12 45 91 / 67 57 57 00 | lars.eriksen@agendakaupang.no

Lars har en master i teknologi og samfunn med spesialisering i innovasjonsøkonomi ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo.

Han har jobbet i forskningssektoren der han har hatt faglig ansvar for utredning, evaluering og rådgivning, på oppdrag fra offentlig sektor. Lars har også bakgrunn fra samfunnspolitisk arbeid innen digitalisering og digital transformasjon. Her jobbet han tett med teknologimiljøer i offentlig og privat sektor, og har lang erfaring i å koble teknologi med offentlig sektors strategiske behov. Han har også erfaring med analyser, policyutvikling og strategier innen en rekke sektorer blant annet fornybar energi og kunnskapssektoren.

Lars gjennomfører en master i teknologiledelse og digital omstilling ved NTNU, med emner som digitalisering av verdiskaping, innovasjonskultur og nye forretningsmodeller samt bærekraftig bedriftsøkonomi og forretningsanalyse.