Skip to content

Tom E. Markussen

cand.oecon.

Tlf: 92 21 76 88 / 67 57 57 00 | tom.markussen@agendakaupang.no

Tom E. Markussen er rådgiver i Agenda Kaupang innenfor organisasjonsutvikling og evaluering. Han har sin kjernekompetanse knyttet til utredninger, samfunnsøkonomiske analyser, evalueringer, digitalisering i offentlig sektor og prosjektledelse.

Tom har 18 års erfaring fra offentlig forvaltning, fra både departement og direktorat. Før han startet i Agenda Kaupang i 2019, jobbet han i Kommunal- og moderniseringsdepartementet med fagfeltene digitalisering og omstilling av offentlig sektor.

Tom har bred erfaring med å lede prosjekter, og legger vekt på effektiv prosjektgjennomføring med god involvering av oppdragsgiver og andre interessenter. Tom har også god kjennskap til kvalitative og kvantitative metoder.

Tom har lang erfaring med utredninger og analyser for tidligere arbeidsgivere, blant annet som forsker hos Transportøkonomisk institutt (TØI).