Tom E. Markussen

cand.oecon.

Tlf: 92 21 76 88 / 67 57 57 00 | tom.markussen@agendakaupang.no

Tom E. Markussen er rådgiver i Agenda Kaupang innenfor digital forvaltningsutvikling. Tom har sin kjernekompetanse knyttet til gevinstrealisering, samfunns­økonomiske analyser, utredninger, evalueringer og prosjektledelse. De siste årene har Tom jobbet i Kommunal- og moderniseringsdepartementet med fagfeltene digitalisering og omstilling av offentlig sektor. Tom har blant annet hatt ansvar for oppfølging av medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter og Digitaliseringsrådet, gevinstrealisering av digitaliseringstiltak, etableringen av en oversikt over statlige digitaliseringsprosjekter og KMDs vurdering av IT-satsingsforslag i statsbudsjettprosessen.

Tom har lang erfaring med utredninger og analyser for tidligere arbeidsgivere, blant annet som forsker hos Transportøkonomisk institutt (TØI), seniorrådgiver i Senter for statlig økonomistyring og seniorrådgiver i Post- og teletilsynet.