Skip to content

Martin Austvoll Nome

ph.d.

Tlf: 92 43 22 12 / 67 57 57 00 | martin@agendakaupang.no

Martin Austvoll Nome er rådgiver i Agenda Kaupangs gruppe for organisasjonsutvikling og evaluering. De siste årene har Martin ledet og bidratt i flere store undersøkelser av offentlige tjenester gjennom sitt arbeid med forvaltningsrevisjon i Oslo kommune. Han har jobbet med et bredt spekter av sektorer, deriblant sosiale tjenester, skole, plan- og byggesaksbehandling og kommunehelse. Stikkord for Martins prosjekter har vært måloppnåelse, tjenestekvalitet, likebehandling, lovlighet, samhandling, effektivitet og tiltaks hensiktsmessighet. Prosjektene har gjerne omfattet alle nivåer av organisasjonen, fra ledelse til førstelinje.

Martin har ph.d. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (UiO) og har tidligere arbeidet som forsker ved institutt for statsvitenskap ved UiO og Institutt for fredsforskning (PRIO). Han har solid forsknings- og prosjekterfaring, med særlig kompetanse innen prosjektledelse, prosjektdesign, analyse og formidling.