skip to Main Content

Morten Stenstadvold

cand.polit.

Tlf: 41 20 99 23 / 67 57 57 00 | morten@agendakaupang.no

Morten Stenstadvold arbeider med utredning og evaluering, organisasjonsutvikling, innovasjon og digitalisering.

Morten har omfattende og bred erfaring fra evaluering av offentlig politikk, offentlige virksomheter og tiltak, plan-, beslutnings- og iverksettingsprosesser. Morten har utført prosjekter innen organisasjonsutvikling, utvikling av ledelses- og styringssystemene i statsforvaltningen, kommuner og etater. Han har arbeidet med prosessutvikling og -forbedring, bl.a. med bruk av LEAN-metodikk.

I de senere årene har han arbeidet mye med innovasjon og digitalisering, herunder utvikling av KS-verktøyet Systematisk Ledelse av Innovasjon i Kommunene (SLIK), Innføringen av A-ordningen i norske kommuner, kartlegging av Smartbyer i Norge og utvikling av datapolitikk for Miljødirektoratet. Morten er sertifisert innen Prince2 og Gevinstrealisering.

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link