Skip to content

Morten Stenstadvold

cand.polit.

Tlf: 41 20 99 23 / 67 57 57 00 | morten@agendakaupang.no

Morten Stenstadvold arbeider med utredning og evaluering, organisasjonsutvikling, innovasjon og digitalisering.

Morten har omfattende og bred erfaring fra evaluering av offentlig politikk, offentlige virksomheter og tiltak, plan-, beslutnings- og iverksettingsprosesser. Morten har utført prosjekter innen organisasjonsutvikling, utvikling av ledelses- og styringssystemene i statsforvaltningen, kommuner og etater. Han har arbeidet med prosessutvikling og -forbedring, bl.a. med bruk av LEAN-metodikk.

I de senere årene har han arbeidet mye med innovasjon og digitalisering, herunder utvikling av KS-verktøyet Systematisk Ledelse av Innovasjon i Kommunene (SLIK), Innføringen av A-ordningen i norske kommuner, kartlegging av Smartbyer i Norge og utvikling av datapolitikk for Miljødirektoratet. Morten er sertifisert innen Prince2 og Gevinstrealisering.