Marit Brochmann

ph.d., adm. direktør

Tlf: 99 64 90 78 / 67 57 57 00 | marit@agendakaupang.no

Marit Brochmann er en erfaren prosjektleder med solid forsknings- og prosjekterfaring, med særlig kompetanse innen prosjektledelse, databearbeidelse og analyse, samt skriftlig rapportering og formidling. Hun har erfaring fra prosjekter rettet mot offentlig sektor, og spesielt med evalueringer, forvaltningsrevisjoner og internrevisjoner i statlige virksomheter, fylkeskommuner og kommuner. Spesielt vektlegger mange av prosjektene Marit har ledet forsvarlighet og kvalitet i tjenesteutøvelse, intern styring og kontroll, samt evalueringer av gjennom­førte tiltak. Marit har ph.d. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og Institutt for fredsforskning (PRIO).

I rådgiverrollen er Marit opptatt av å etablere gode relasjoner for å sikre godt samarbeid. Marit får tilbakemeldinger på at hun er en tydelig, strukturert og inkluderende leder som leverer prosjekter innen fastlagte frister.

Marit er administrende direktør i Agenda Kaupang.