skip to Main Content

Marit Brochmann

ph.d., gruppeleder

Tlf: 99 64 90 78 / 67 57 57 00 | marit@agendakaupang.no

Marit Brochmann er en erfaren prosjektleder med solid forsknings- og prosjekterfaring, med særlig kompetanse innen prosjektledelse, databearbeidelse og analyse, samt skriftlig rapportering og formidling. Hun har erfaring fra prosjekter rettet mot offentlig sektor, og spesielt med evalueringer, forvaltningsrevisjoner og internrevisjoner i statlige virksomheter, fylkeskommuner og kommuner. Spesielt vektlegger mange av prosjektene Marit har ledet forsvarlighet og kvalitet i tjenesteutøvelse, intern styring og kontroll, samt evalueringer av gjennom­førte tiltak.

Marit er leder for Agenda Kaupangs gruppe for strategi og omstilling.

I rådgiverrollen er Marit opptatt av å etablere gode relasjoner for å sikre godt samarbeid. Marit får tilbakemeldinger på at hun er en tydelig, strukturert og inkluderende leder som leverer prosjekter innen fastlagte frister.

Marit har ph.d. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og Institutt for fredsforskning (PRIO).

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link