Skip to content

Rune Holbæk

Master of Management, sykepleier, gruppeleder

Tlf: 93 60 39 73 / 67 57 57 00 | rune@agendakaupang.no

Rune Holbæk er en erfaren rådgiver, og han arbeider hovedsakelig med utviklingsprosesser, planlegging og omorganisering av helse- og omsorgstjenester i offentlig sektor. De siste årene har han arbeidet mye med samhandlingsprosesser mellom sykehus og kommuner, innen både somatikk og psykisk helse. Rune har sitt spesialfelt innen helse og omsorg, og har bistått i arbeid med omstilling og endringsprosesser på flere sykehus og i mange kommuner, med hovedvekt på å oppnå god ressursstyring og helhetlige behandlingsforløp mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Rune har en mastergrad i ledelse fra BI, har lang ledererfaring fra både privat og kommunal sektor og er utdannet sykepleier, med erfaring fra blant annet ambulante team og sykehjem i Oslo.

Rune leder gruppen Økonomi og tjenesteutvikling.