skip to Main Content

Cecilie Aagestad

ph.d.

Tlf: 93 68 82 71 / 67 57 57 00 | cecilie@agendakaupang.no

Cecilie Aagestad har doktorgrad fra Universitetet i Oslo og lang erfaring som seniorrådgiver og forsker ved STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt). Hun har i en årrekke arbeidet med problemstillinger relatert til det psykososiale arbeidsmiljøet, som blant annet omfatter mobbing og trakassering. I sitt doktorgrads­arbeid studerte hun psykososiale arbeidsmiljøfaktorers betydning for legemeldt syke­fravær. Hun har publisert vitenskapelige artikler og ulike rapporter om arbeidsmiljø og -helse. Hun har i inneværende avtaleperiode vært faglig bidragsyter i faggruppen for IA-avtalen i regi av Arbeids- og sosialdepartementet.

I løpet av årene ved STAMI var Cecilie prosjektleder i flere store prosjekter av nasjonal interesse, herunder Faktaboken om arbeidsmiljø og -helse, Arbeidsmiljøet i Norge og EU – en sammenlikning, samt et prosjekt om nedbemanning og omorganisering i petroleumsvirksomheten. Hun har god metodekunnskap og er en etterspurt foredragsholder.

 

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link