Cecilie Aagestad

ph.d., gruppeleder

Tlf: 93 68 82 71 / 67 57 57 00 | cecilie@agendakaupang.no

Cecilie Aagestad har doktorgrad fra Universitetet i Oslo og lang erfaring som seniorrådgiver og forsker ved STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt). Hun har i en årrekke arbeidet med problemstillinger relatert til det psykososiale arbeidsmiljøet, som blant annet omfatter mobbing og trakassering. I sitt doktorgrads­arbeid studerte hun psykososiale arbeidsmiljøfaktorers betydning for legemeldt syke­fravær. Hun har publisert vitenskapelige artikler og ulike rapporter om arbeidsmiljø og -helse. Hun har i inneværende avtaleperiode vært faglig bidragsyter i faggruppen for IA-avtalen i regi av Arbeids- og sosialdepartementet.

I løpet av årene ved STAMI var Cecilie prosjektleder i flere store prosjekter av nasjonal interesse, herunder Faktaboken om arbeidsmiljø og -helse, Arbeidsmiljøet i Norge og EU – en sammenlikning, samt et prosjekt om nedbemanning og omorganisering i petroleumsvirksomheten. Hun har god metodekunnskap og er en etterspurt foredragsholder.

Cecilie leder gruppen Organisasjonsutvikling og evaluering.