Skip to content

Cecilie Aagestad

ph.d., gruppeleder

Tlf: 93 68 82 71 / 67 57 57 00 | cecilie@agendakaupang.no

Cecilie Aagestad har forskerkompetanse og har i rollen som konsulent opparbeidet seg erfaring fra en rekke utredninger, evalueringer og kartleggingsoppdrag for kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor.

Hun har forsket på problemstillinger innenfor arbeidsmiljø, arbeidsliv og inkludering. I rollen som konsulent har hun opparbeidet seg særskilt kompetanse innenfor mangfold, kulturminneforvaltning og helse- og omsorgstjenestene i kommuner.

Hun har solid metodekompetanse og behersker både kvalitativ og kvantitativ databearbeiding og analyse. Hun har opparbeidet seg kompetanse på kunnskapsoppsummeringer og har i senere tid levert flere oppdrag knyttet til dette.

Cecilie er en erfaren prosjektleder og har ledet en rekke prosjekter både som forsker og konsulent. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Oslo og lang erfaring som seniorrådgiver og forsker ved STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt).

Cecilie leder gruppen Organisasjonsutvikling og evaluering.