Vibeke Solheim

administrasjonssjef

Tlf: 91 32 63 78 / 67 57 57 00 | vibeke@agendakaupang.no

Vibeke Solheim er administrasjonssjef og har i 20 år hatt ansvar for økonomi, lønn og personal. Hun har også ansvar for store deler av våre administrative funksjoner, deriblant vedlikehold og utvikling av økonomi, time- og lønnssystemer i Visma. Alle spørsmål knyttet til økonomi, HR, IKT og lokaler er Vibekes område. Vibeke er medeier og inngår i Agenda Kaupangs ledergruppe.