Jonas Rusten Wang

Master politisk økonomi

Tlf: 41 07 47 57 / 67 57 57 00 | jonas@agendakaupang.no

Jonas Rusten Wang er rådgiver i Agenda Kaupang innen digital forvaltningsutvikling.

Som rådgiver i Agenda Kaupang arbeider Jonas med offentlige endringsprosesser og digitalisering. Han har blant annet følgeevaluert Helsedirektoratets forsøk med statlig finansiering av kommunehelsetjenesten, utarbeidet finansieringsmodeller for Direktoratet for e-helse, og gjennomført to større organisasjonsanalyser for Arbeids- og sosialdepartementet.

Jonas har mastergrad i politisk økonomi fra Handelshøyskolen BI.  Han har omfattende erfaring i å bruke både kvantitative og kvalitative metoder for å gjøre grundige analyser, og kommunisere funn på en meningsfull måte. Som sertifisert innen Prince2 har Jonas god kjennskap til prosjektmetodikk nødvendig for å delta i og lede større prosjekter.