Jonas Rusten Wang

Master politisk økonomi, gruppeleder

Tlf: 41 07 47 57 / 67 57 57 00 | jonas@agendakaupang.no

Jonas Rusten Wang er rådgiver, og gruppeleder for Digital forvaltningsutvikling.

Som rådgiver i Agenda Kaupang arbeider Jonas med offentlige endringsprosesser og er opptatt av hvordan digitalisering kan utfordre og utvikle offentlig sektor.

Som rådgiver i Agenda Kaupang har Jonas deltatt i flere tunge utredninger og utviklingsprosesser, ofte knyttet til tverrsektorielle problemstillinger. Han har blant annet utarbeidet finansieringsmodeller for nasjonale e-helseløsninger, bistått Statens vegvesen med organisering og styring av AutoPASS-systemet i forbindelse med bompengereformen og utarbeidet konsepter for digitale løsninger på flere områder. Han har videre arbeidet med endring av virksomhetsmodeller, strategiutvikling, samfunnsøkonomisk analyse, finansieringsmodeller og evaluering.

Felles for de fleste arbeidene Jonas gjør, er at de kombinerer utredning og analyse av komplekse saksfelt med en prosesstilnærming der interessenter bidrar med innsikt underveis og er med på å forme resultatet. Han har erfaring fra å delta i og lede store prosjekter, og er sertifisert i både PRINCE2 og TOGAF.