skip to Main Content

Jonas Rusten Wang

Master politisk økonomi

Tlf: 410 74 757 / 67 57 57 00 | jonas@agendakaupang.no

Jonas Rusten Wang er rådgiver i Agenda Kaupang, hvor han arbeider med offentlig økonomi og organisering. Jonas har mastergrad i politisk økonomi fra Handelshøyskolen BI. Han har som konsulent i Agenda Kaupang bidratt i utredninger og omorganiseringsprosesser innenfor flere ulike sektorer.

Jonas har omfattende erfaring i å bruke både kvantitative og kvalitative metoder for å gjøre grundige analyser, og kommunisere funn på en meningsfull måte. Som sertifisert innen Prince2 har Jonas god kjennskap til prosjektmetodikk nødvendig for å delta i og lede større prosjekter.