Skip to content

Jonas Rusten Wang

Master politisk økonomi, gruppeleder

Tlf: 41 07 47 57 / 67 57 57 00 | jonas@agendakaupang.no

Som rådgiver i Agenda Kaupang arbeider Jonas med hvordan digital teknologi kan brukes for å utvikle offentlig sektor.

Jonas har vært sentral i tunge utredninger og utviklingsprosesser, ofte knyttet til tverrsektorielle problemstillinger med høy kompleksitet. Jonas arbeider for tiden med prosjektet Enklere tilgang til informasjon for Helsedirektoratet, som del av livshendelsen Alvorlig sykt barn. Prosjektet har høy innovasjonsgrad både fra et teknologisk og organisatorisk perspektiv.

Jonas har en lang rekke oppdrag bak seg, for eksempel utarbeiding av finansieringsmodeller for nasjonale e-helseløsninger, gjennomføring av bompengereformen og utvikling av konsepter for digitale løsninger i flere sektorer. Han har videre arbeidet med endring av virksomhetsmodeller, strategiutvikling, samfunnsøkonomisk analyse, finansieringsmodeller, evaluering og prosjektledelse.

Jonas er leder for faggruppen Digital forvaltningsutvikling i Agenda Kaupang.