Skip to content

Ragnar Kleiven

cand.polit., gruppeleder

Tlf: 91 55 97 45 / 67 57 57 00 | ragnar@agendakaupang.no

Ragnar Kleiven har 19 års erfaring som konsulent innenfor leder-, ledergruppe- og organisasjonsutvikling. Ragnar har i de siste årene gjennomført lederprogrammer for ledere i KD, FIN, KMD, UD, Utdanningsdirektoratet, DFØ, Norad, Norsk kommunikasjonsmyndighet, NTNU og UiO, for å nevne noen oppdragsgivere.

Ragnar jobber utelukkende mot offentlig sektor og har over tid utviklet et språk, et begrepsapparat og en kontekstforståelse som synes å treffe ledere i politisk styrte kunnskapsorganisasjoner svært godt.

Ragnar er en svært dreven prosessveileder og har særskilt kompetanse på metoder for å sikre bred medvirkning og stort engasjement i utviklingsprosesser. I sin støtte til utviklingsarbeid i organisasjoner, legger han en løsningsfokusert tilnærming til grunn.

Ragnar kan vise til svært gode resultater i arbeid med utvikling av ledergrupper på alle nivåer i offentlig sektor, og har utviklet en egen metodikk som gir dokumentert effekt i utviklingsarbeidet. De senere årene har han jobbet med ledergruppeutvikling i Norges forskningsråd, Nasjonalmuseet, Statens jernbanetilsyn, NTNU, DFØ, Norad mfl.

Ragnar er en erfaren veileder og mye brukt som coach eller samtalepartner for både topp- og mellomledere, blant annet i Difis program for toppledergrupper de siste to årene.

Ragnar leder gruppen Ledelse.