skip to Main Content

Ragnar Kleiven

cand.polit., gruppeleder

Tlf: 915 59 745 / 67 57 57 00 | ragnar@agendakaupang.no

Ragnar Kleiven arbeider med leder- og medarbeider­utvikling, og har bl.a. erfaring fra utviklingsprogrammer i Utenriksdepartementet, Kriminalomsorgen, Universitetet i Oslo. NTNU. Han har spesiell kompetanse på metoder for å sikre bred medvirkning i utviklingsprosesser og jobber etter en løsningsfokusert tilnærming. Ragnar har i de siste årene drevet utstrakt opplæring og utdanning av ledere og medarbeidere i offentlig sektor som ønsker å tilegne seg løsningsfokuserte perspektiver og teknikker. Ragnar har tidligere arbeidet i Redd Barna, hvor han bygget opp ungdomsorganisasjonen PRESS. Han har 20 års erfaring fra en rekke frivillige organisasjoner. Ragnar har vært styre-leder i Det norske Fredskorpset.