skip to Main Content
I MEDIA

Omstridt kommunedirektør må gå

  • 16/09/2020 | Kommunal Rapport
Grimstads toppsjef gjennom fire år, Tone Marie Nybø Solheim, slutter etter at 20 av 35 representanter i kommunestyret i går stemte for et «mistillitsforslag» mot henne.
Les mer

Rapport: Brukerpass-ordningen ble bevisst underminert i Nav

  • 29/08/2020 | https://www.handikapnytt.no/rapport-brukerpass-ordningen-ble-bevisst-underminert-i-nav/
Hjelpemiddelsentralene «gjør minst mulig» for å opplyse om ordningen med brukerpass for hjelpemidler, skrev et konsulentfirma i en rapport 2017. Slik er det ikke lenger, mener Nav.
Les mer

Evaluering av NIM

  • 03/07/2020 | Stortinget
Stortinget har, etter anbudskonkurranse, valgt Agenda Kaupang AS til å evaluere Norges institusjon for menneskerettigheter.
Les mer

Prosjekt helsehus

  • 29/06/2020 | Lindesnes kommune
Et forprosjekt er i gang med å planlegge helsehus og flere omsorgsboliger med heldøgns bemanning på Orelunden i Mandal. Helsehuset skal etter planen stå ferdig i 2024.
Les mer

Har analysert kommunens økonomi

  • 20/06/2020 | Nordre Follo kommune
Nordre Follo har med bistand fra Agenda Kaupang gjennomført en økonomianalyse for kommunen. Formålet er å kartlegge nivået på finanser og kostnader, sammenlignet med kommuner som det er naturlig at Nordre Follo sammenlignes med.
Les mer

Konsekvenser av frislipp geodata

  • 30/04/2020 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Agenda Kaupang har gjort en vurdering av konsekvensene for finansiering, tilgjengelighet og kvalitet på geodata og tjenester, dersom betaling for data som det i dag betales for bortfaller.
Les mer