skip to Main Content
I MEDIA

Vil lage flyttbare moduler med bad og soverom

  • 26/03/2022 | NTB
Kongsvinger kommune ønsker å teste ut moduler med bad og soverom som kan kobles på eksisterende boliger. Modulene åpner for at flere kan klare seg hjemme lenger når helsa begynner å skrante. Kommunen skal se på muligheter for å få med flere instanser på laget for å produsere en prototype.
Les mer

Organisasjonsevaluering

  • 05/03/2022 | Kunsthøgskolen i Oslo
KHiO gjennomfører ei evaluering som skal gje meir kunnskap om dagens organisering samt refleksjonar og perspektiv for framtidig organisasjonsstruktur. 1. mars 2022 leverte Agenda Kaupang sin rapport med evaluering av organiseringa på KHiO.
Les mer

Stor interesse for helseforskning i kommunene

  • 23/01/2022 | Forskningsrådet
I 2021 startet det opp en rekke helseprosjekter som har samarbeid med en eller flere kommuner. Kommunene deltar for eksempel i forskning på behandling av kroniske smerter og betydningen av sosiale medier for psykisk helse blant ungdom (...) Den store deltakelsen fra kommunene stemmer godt overens med funnene i en rapport fra NIFU og Agenda Kaupang, som har kartlagt helseforskning og innovasjonsarbeid i kommunene.
Les mer

Slår krisealarm om friskole-økonomien

  • 12/01/2022 | Norge IDAG
Dette året får friskolene i Norge over 200 millioner kroner mindre i statstilskudd enn i fjor. – Et akutt problem, som kan bety spikeren i kisten for noen skoler, sier Jan Erik Sundby, generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund.
Les mer

Oppdatering frå prosjektet Framtidig bu- og tenestetilbod

  • 23/11/2021 | Lom kommune
Jamfør orientering til kommunestyret under budsjettkonferansa i oktober, byrjar kunnskapsgrunnlaget til prosjektet Framtidig bu- og tenestetilbod å ta endeleg form. Utarbeiding av rapport med alterantiv for miljøarbeidartenesta står att. Kommunen har møte med Agenda Kaupang nå i november for å kome vidare med denne.
Les mer

Revisjonsrapport viser avvik

  • 22/10/2021 | Bærum kommune
På oppdrag fra Bærum kommune har BDO og Agenda Kaupang utført en revisjon av 2Care AS, leverandør av hjemmesykepleie og praktisk bistand.
Les mer