I MEDIA

Gi politikerne mer tid til budsjettet!

  • 05.12 2019 | Kommunal Rapport
Rådmenn over hele landet har lagt fram sine forslag til budsjetter og økonomiplaner, godt hjulpet av sine økonomisjefer. Forslagene behandles i kommunestyrene i desember. Karmøy har laget årets beste økonomiplan, ifølge en ny kåring. Kommuneøkonom Bjørn Brox i Agenda Kaupang har ledet arbeidet med å gå gjennom alle dokumentene, etter kriteriene økonomisk kontroll, effektivitet, målstyring og enkelhet.
Les mer

Planlegging av legevakt på Nesodden er i rute

  • 30.11 2019 | Nesodden kommune
Planleggingen av legevakt på Nesodden er godt i gang og i rute til oppstarten 1. januar 2021. Sammen med konsulentbyrået Agenda Kaupang har kommunen sett på ulike måter å organisere driften på, og alternativene ble presentert for formannskapet i møtet 27. november.
Les mer

Rådmannen om kommuneøkonomien: – Nødvendig å snu alle steiner

  • 28.11 2019 | Eidsvoll Ullensaker Blad
Tirsdag la rådmann Rune Hallingstad i Ullensaker kommune fram sitt forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2020 og 2023 (...) For å balansere budsjettet i 2020 har rådmannen sett behov for å effektivisere tjenester i størrelsesorden 70 millioner kroner. Tiltakene som gjennomføres kommer som et resultat av den prosessen kommunen har gått gjennom sammen med konsulentselskapet Agenda Kaupang.
Les mer

Her må man kutte 230 millioner – kan lære fra Møre og Romsdal

  • 19.11 2019 | NRK
I Nordland må fylket spare mange millioner. Ny rapport sier at politikerne kan lære mye av kolleger lenger sør. Rapporten, som er laga av Agenda Kaupang, er kritisk til pengebruken i Nordland:
– Dagens organisasjonsmodell oppleves ikke å bidra til hverken god tjenestekvalitet eller effektivitet, står det.
Les mer

Avvikling av drifta ved Mork bustadar

  • 15.11 2019 | Volda kommune
For å oppnå den overordna strategien om at folk skal få bu heime lengst mogleg, er det vedteke å avvikle drifta ved Mork bustadar for å kunne dreie ressursar meir mot heimebasert omsorg. Agenda Kaupang si analyse peikte mellom anna på at Volda kommune bruker mykje ressursar på drift av døgnbemanna omsorgsbustadar, samtidig som at både rehabiliteringstilbod i korttidsavdeling og heimebaserte tenester ut i heimane bør styrkast.

Les mer