skip to Main Content
I MEDIA

Blant Norges best styrte kommuner

  • 16/08/2023 | larvik.kommune.no
Larvik er en av Norges best styrte kommuner blant de store kommunene. Det kommer fram i en analyse som sammenligner kostnader, tjenestekvalitet og finanser.
Les mer

Heltid koster, men har vi råd til å la være? Opptak av foredrag

  • 16/08/2023 | ks.no
Flere som jobber i hele stillinger og en heltidskultur er vesentlig for å sikre tilstrekkelig bemanning i tjenestene. På dette seminaret legger vi fram forskningsrapporten Heltid – hva koster det egentlig? Rapporten er initiert av KS sammen med partene i Heltidserklæringen og skal gi oss kunnskap om kostnader og økonomiske konsekvenser av å gå fra en deltidskultur til en heltidskultur.
Les mer

Regjeringen la fram ny eldrereform

  • 19/06/2023 | regjeringen.no
I 2030 vil det være flere eldre enn barn i Norge. For å møte denne samfunnsendringen og samtidig legge til rette for en aktiv og trygg alderdom, legger regjeringen fram en ny eldrereform. Reformen skal bidra til et mer aldersvennlig samfunn, at flere eldre kan leve aktive liv lenger og oppleve trygghet ved å bo i eget hjem.
Les mer