I MEDIA

Kommuner sliter med å rekruttere

  • 19/10/2023 | econa.no
Små kommuner sliter mest med å etablere attraktive fagmiljøer. I Modalen har samlokalisering med private bedrifter gjort det lettere å rekruttere folk til kommuneadministrasjonen.
Les mer

Mulige organisasjonsformer for den kommunale vann- og avløpssektoren

  • 19/10/2023 | norskvann.no
Norsk Vann rapport 281/2023 «Mulige organisasjonsformer for den kommunale vann- og avløpssektoren» har fokus på ulike organisasjonsstrukturer og deres fordeler og ulemper, samt forslag til prosesser for omorganisering av slike tjenester i kommunene. Rapporten forutsetter av vannforsyning og avløpshåndtering forblir et kommunalt ansvar også i fremtiden.
Les mer

God ledelse gir bedre helsetjenester

  • 03/10/2023 | nsf.no
Helsetjenesten står ovenfor flere utfordringer, men en del av løsningen ligger i økt fokus på ledelse. Rammevilkårene for dagens sykepleierledere må bli bedre.
Les mer