I MEDIA

19 millioner til StimuLab-leverandører

  • 17.04 2020 | Digitaliseringsdirektoratet
Tildelingen av 19 millioner StimuLab-kroner til private næringsaktører markerer startskuddet for en rekke spennende innovasjonsprosjekter i offentlig sektor.
Les mer

Budsjett og økonomiplan i Sunnfjord

  • 17.04 2020 | Sunnfjord kommune
Kommunen vedtek årsbudsjett og økonomiplan i desember kvart år. Økonomiplanen omfattar ein periode på fire år, men vert rullert kvart år. Ved årsslutt utarbeider kommunen årsrapportar og årsmeldingar. Link til økonomisk analyse, Agenda Kaupang
Les mer

Om 10-FAKTOR

  • 26.03 2020 | KS
10-FAKTOR er en undersøkelse som skal danne grunnlaget for medarbeider-, organisasjons- og lederutvikling. Hvordan fungerer 10-FAKTOR? På oppdrag fra KS har Agenda Kaupang kartlagt hvordan kommuner følger opp resultatene av medarbeiderundersøkelsen, hvordan kommuner arbeider med slik oppfølging, og synliggjøring av tiltak som benyttes

Les mer

Rapport om nyankomne flyktninger

  • 20.03 2020 | NTB
Det er et viktig mål i norsk integreringspolitikk at flyktninger som bosettes i Norge får brukt sin formelle og uformelle kompetanse i arbeidslivet. Nå har Fafo og Agenda Kaupang lansert en ny rapport som undersøker to tiltak myndighetene har iverksatt for å nå denne målsettingen.
Les mer

Erfaringer fra karriereveiledning for nyankomne flyktninger

  • 08.03 2020 | Fafo
Hvilke arbeidsmuligheter har flyktninger som bosettes i Norge, og hvordan kan de realiseres? Fafo og Agenda Kaupang har undersøkt to tiltak som skal hjelpe bosettingskommuner og nyankomne flyktninger å finne gode svar på dette: kompetansekartlegging og karriereveiledning. På denne Fafofrokosten blir funn fra den nye rapporten presentert og kommentert
Les mer

Fikk mange kritiske spørsmål

  • 25.02 2020 | NRK
Administrasjonen i Giske kommune fikk mange kritiske spørsmål under folkemøtet om skolestrukturen i Giske i kveld. Giske kommune har en anstrengt økonomi. Konsulentselskapet Agenda Kaupang har utredet flere alternativer til dagens situasjon som kan bety at skoler blir nedlagt.
Les mer

Omfattende forslag for Giske-skolen

  • 17.02 2020 | NRK
En rapport om skolene i Giske foreslår å legge ned flere av skolene i kommunen. Firmaet Agenda Kaupang har laget flere forslag til ny skolestruktur og det kommunen sparer mest på er å ha tre barneskoler og en ungdomsskole.
Les mer