skip to Main Content
I MEDIA

NSF lederundersøkelse

  • 25/05/2021 | Norsk Sykepleierforbund
Norsk Sykepleierforbund (NSF) har sendt ut en spørreundersøkelse til ledermedlemmene for å innhente kunnskap om hvordan sykepleierlederne har det, og hva som skal til for å utøve god ledelse. Resultater fra undersøkelsen vil bli publisert på nsf.no og i en rapport utarbeidet av Agenda Kaupang.
Les mer

Tørn: Lansering av nytt KS-prosjekt

  • 18/05/2021 | KS
Har helse- og omsorgstjenestene kommet til et turning point? Fafo og Agenda Kaupang har gjennomført en kunnskapsopsummering om sammenhengen mellom kompetanse, oppgavdeling og heltid. Funnene blir presentert, etterfulgt av en samtale mellom KS, NSF, Fagforbundet, Delta og Norsk Ergoterapautforbund.
Les mer

Nasjonalt økonomisk tilsyn tar over ansvaret fra 1. januar

  • 13/05/2021 | Barnehage.no
Hvis alt går etter planen, skal det nye nasjonale økonomiske tilsynet i Molde overta ansvaret fra kommunene 1. januar 2022. Da nyheten om at regjeringen ønsket å etablere et eget nasjonalt tilsyn ble kjent i 2019, viste en undersøkelse fra Agenda Kaupang viser at det er varierende kunnskap og kapasitet i kommunene til å føre økonomisk tilsyn med private barnehager.
Les mer

Sandefjord er blant landets best drevne kommuner

  • 12/05/2021 | Sandefjord kommune
I en ny undersøkelse som konsulentselskapet Agenda Kaupang har gjort for Storebrand Livsforsikring kommer Sandefjord kommune på en andreplass blant alle landets 356 kommuner. Undersøkelsen viser at Sandefjord driver effektivt og får mye igjen for pengene, samtidig som kvaliteten på tjenestene er god.
Les mer

Innst. 426 S (2020-2021)

  • 11/05/2021 | Stortingets administrasjon
Innstilling fra justiskomiteen om Rapport til Stortinget om Evaluering av Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Les mer

Formannskapsmøte: Spennende analyse

  • 29/04/2021 | Frogn kommune
I formannskapsmøtet onsdag 28.4. legger Agenda Kaupang fram en spennende analyse om kommunens ressursbruk. Analysen vil være et viktig beslutningsgrunnlag for kommunestyret når viktige veivalg skal tas i budsjettet for 2022.
Les mer

Kurs i langsiktig økonomiplanlegging

  • 24/04/2021 | Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Digitalt kurs 10. mai 2021.

...
Kl. 1000 - 1045:
Kåringen av de beste økonomiplanene for 2021-24. En gjennomgang av kriteriene som ble brukt for å vurdere de beste økonomiplanene for 2021-24 i alle norske kommuner. Hva skiller de beste fra de andre?, ved Bjørn Arthur Brox, Agenda Kaupang AS
Les mer

Faglig arena – Informasjonsforvaltning

  • 10/04/2021 | Digitaliseringsdirektoratet
Agenda for møtet:

09:05 Dataforvaltning og-deling i kommunene. Agenda Kaupang v/ Kristin Brænden og Gjermund Lanestedt

10:00 Om forskriftsarbeid for vegdata og trafikkinformasjon. Statens vegvesen v/ Jacob Trondsen og Ivar Christiansen
Les mer