skip to Main Content
I MEDIA

Hvorfor klarer vi ikke å bygge gode sykehus?

  • 27/01/2023 | dagensmedisin.no
Forventningene til effektivisering i nye sykehus er for høy, og vi lærer ikke av feil vi har gjort før. Det kommer fram i to nye rapporter som har sett på hva som skjer når vi bygger sykehus – og hvorfor det ender så galt.
Les mer

Mener Hammerfest sykehus blir for lite

  • 27/01/2023 | dagensmedisin.no
Legeforeningen og tillitsvalgte mener at Hammerfest sykehus, som skal stå ferdig i 2025, blir for lite. – Til tross for nye behandingsmetoder og økt tjenestebehov får nye sykehus lav kapasitet og liten mulighet til fleksibilitet, sier legepresidenten.
Les mer

ALIS-ORDNINGEN MÅ VIDEREUTVIKLES – NY RAPPORT FRA NSDM, FAFO OG AGENDA KAUPANG

  • 25/01/2023 | nsdm.no
Endringer i spesialistutdanningen for leger i allmennmedisin (ALIS) gjør at kommunene har en mer omfattende rolle som utdanningsvirksomhet. I større grad enn tidligere er det kommunens ansvar å legge til rette for at fastleger og andre leger i kommunale stillinger får spesialisering i allmennmedisin, slik at de kan oppnå læringsmålene og gjennomføre utdanningsløpet.
Les mer