I MEDIA

Boligutvikling for eldre

  • 04/09/2023 | strand.kommune.no
Strand kommune jobber med å se på hvordan vi kan legge best mulig til rette for at eldre kan ha gode liv fremover.
Les mer