I MEDIA

Jakten på den gode instituttleder

  • 11.02 2020 | Universitetet i Oslo
Å søke lederjobb krever motivasjon. I en rapport utarbeidet av Agenda Kaupang i 2012 basert på intervjuer med instituttledere ved HF, kom det frem at en den aller viktigste motivasjon for å søke lederjobb var å bli oppfordret av kollegaer, instituttledere eller dekanatet.
Les mer

Ekspert advarer: – Kommunale foretak virker ikke

  • 05.02 2020 | NRK
På 17 år hadde ingen i kommunen vært på tilsyn i leiligheten hvor en 86-årig rullestolbruker ble funnet død. Nå skal hele foretaksmodellen hos Vågan Eiendom evalueres (...) I Vågan har eiendomsforetaket kun hatt politikere og representanter fra de ansatte i styret. Der ligger noe av problemet, mener samfunnsøkonom og analytiker Bjørn Brox fra analysebyrået Agenda Kaupang.
Les mer

Ordførerens nyttårstale 2019

  • 31.12 2019 | Karmøynytt
(...) Vi har hatt naboprat med kommunene Sveio, Haugesund, Bokn og Tysvær og gjennomført en omfattende mulighetsstudie i regi av konsulentselskapet Agenda Kaupang for å vurdere fordeler og ulemper med en storkommune på Ytre Haugalandet (...)
Les mer

Alta kommune tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i NAV

  • 24.12 2019 | Helsetilsynet
Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Alta kommune og besøkte i den forbindelse kommunen fra 05.11.2019 til 06.11.2019. Vi undersøkte om kommunen sørger for at ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i NAV blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at tjenestemottakerne får trygge og gode tjenester (...) Det ble ikke avdekket lovbrudd under tilsynet.
Les mer

Morgendagens helse- og omsorg Tysvær

  • 20.12 2019 | Tysværtunet Kulturhus
Tirsdag 26. mars inviteres politikere, alle innbyggere, brukere, rådene og ansatte til en dialogkonferanse for å bidra med innspill til utformingen av morgendagens helse- og omsorgstjenester i Tysvær kommune.

Ordfører, rådmann og omsorgssjef vil orientere om planarbeidet, det vil bli informasjon fra konsulentfirmaet Agenda Kaupang samt kafédialog hvor det blir gitt anledning til å komme med innspill på ulike tema.
Les mer

Medarbeidersamtalen

  • 19.12 2019 | Universitetet i Oslo
Medarbeidersamtaler er en del av god personaloppfølging og kurset skal gjøre lederne bedre i stand til å ivareta sitt ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av samtalen. Kursleder: Kjersti Hatlevoll, Agenda Kaupang
Les mer

Gi politikerne mer tid til budsjettet!

  • 05.12 2019 | Kommunal Rapport
Rådmenn over hele landet har lagt fram sine forslag til budsjetter og økonomiplaner, godt hjulpet av sine økonomisjefer. Forslagene behandles i kommunestyrene i desember. Karmøy har laget årets beste økonomiplan, ifølge en ny kåring. Kommuneøkonom Bjørn Brox i Agenda Kaupang har ledet arbeidet med å gå gjennom alle dokumentene, etter kriteriene økonomisk kontroll, effektivitet, målstyring og enkelhet.
Les mer