I MEDIA

Vurdering av modeller for organisering av brann- og redningstjenestene i nye Asker kommune

  • 08.11 2017 | Nye Asker kommune
Den eksterne utredningen som skal vurdere hensiktsmessig organisasjonsmodell for å ivareta brann- og redningstjenester i nye Asker kommune er nå ferdig. Det er analyseselskapet Agenda Kaupang som har utarbeidet rapporten. Rapporten blir en del av kunnskapsgrunnlaget som rådmannen legger til grunn i sin innstilling til fellesnemnda om fremtidig organisering av brann- og redningstjenester i nye Asker.
Les mer

Rådmannen foreslår store kutt i Alta kommune

  • 08.11 2017 | iFinnmark
Alta kommune skal engasjere Agenda Kaupang for å få orden på økonomien innen helse og sosial.

– Vi skal engasjere Agenda Kaupang, dem er eksperter innen helse og sosial, som kan gå i dybden, og se på hva vi gjør galt, sier rådmann Bjørn-Atle Hansen.
Les mer

Vellykket Evalueringskonferanse 2017

  • 27.10 2017 | Norsk Evalueringsforening
Årets evalueringskonferanse fant sted 23.- 24. oktober i Oslo, med Agenda Kaupang som arrangør. Konferansen er årets høydepunkt for evalueringsinteresserte i Norge og holdes i samarbeid mellom Norsk evalueringsforening og EVA-forum. Selve arrangør-rollen går på rundgang mellom evalueringsmiljøene, og denne gangen var det Agenda Kaupang som hadde tatt på seg denne rollen.
Les mer

Pengetellerne koster Bergen kommune dyrt

  • 26.10 2017 | Bergens Tidende
Over dobbelt så mange ansatte jobber med økonomi i Bergen kommune som i Stavanger. Det gir en merkostnad på 40 millioner kroner. En fersk rapport kritiserer effektiviteten. – Det var dette vi ønsket å få frem. Rapporten viser at vi har stort potensial til å spare utgifter, sier finansbyråd Dag Inge Ulstein. Han snakker om en rapport som firmaet Agenda (Kaupang) har laget på oppdrag fra Bergen kommune.
Les mer

Kan få flere sjefer

  • 23.10 2017 | Trønderbladet
Stillingene som assisterende rådmenn i Melhus kommune kan bli omgjort til kommunalsjefstillinger, og så kan en ny sjefsstilling bli opprettet.

Agenda Kaupang anbefalte at denne type stillinger ble opprettet ettersom det var et ønske fra ansatte om å ha en sjefsstilling for helse og omsorg.
Les mer