I MEDIA

Ekspert: – Ikke bygg nytt sykehjem!

  • 14.09 2017 | Hamar Arbeiderblad
Hamar kommune har fått konsulentselskapet Agenda Kaupang til å gjennom gå kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Formålet er å se etter forbedringspunkter, og komme med forslag til framtidas omsorgstjenester.
Les mer

Stor omorganisering

  • 06.09 2017 | Hamar Arbeiderblad
Helse- og omsorgsavdelingen i Hamar kommune står foran en stor omorganisering. Blant annet foreslås det å gå bort fra pleie- og omsorgsdistrikter. Konsulentfirmaet Agenda Kaupang har gått gjennom helse- og omsorgsavdelingens drift og organisering for å se om det er nye måter å jobbe på.
Les mer

Organisering av helse- og omsorgstjenester sendes på høring

  • 05.09 2017 | Hamar kommune
Konsulentselskapet Agenda Kaupang har bistått kommunen med utredningen. Rådmannen sender utredningen på høring i kommuneorganisasjonen, til politiske råd, brukerråd, de tillitsvalgte i organisasjonen og andre interessenter. Høringsfrist er 21. september 2017.
Les mer

Denne utbyggingen ga mindre norsk verdiskapning enn anslått i PUD

  • 22.08 2017 | Petro.no
«Norsk verdiskapning for operatørens andel av utbyggingskostnadene endte på 5,8 milliarder kroner, tilsvarende 43 prosent. [….] Norsk verdiskaping i bygging av produksjonsskipet har det ikke vært mulig å beregne, men kjente norske vare- og tjenesteleveranser tyder på en norsk verdiskaping i størrelsesorden 10 prosent», skriver Agenda Kaupang i en rapport utarbeidet for Norske Shell og oversendt norske myndigheter.
Les mer

Aktør eller brikke på jobben?

  • 18.08 2017 | Magma
Holder du tak i dine egne karrierevalg, eller preges jobben og din utvikling av tilfeldigheter som «bare» dukker opp? Reflekterer du over hvilke av dine arbeidsoppgaver som oppleves som mest lystbetont, og sørger du for å bruke mer av tiden din på dem? Vurderer du hvilken kompetanse du vil trenge fremover, og bruker du tid på å utvikle og tilegne deg nye kunnskaper og ferdigheter?
Les mer

Kommunene strekker seg langt for å innfri BPA

  • 10.08 2017 | NTB
– KS og kommunesektoren mener BPA er et viktig tiltak som sikrer at funksjonshemmede kan leve normale liv. Det er derfor gledelig at undersøkelsen, som er gjennomført av Agenda Kaupang, bekrefter at de aller fleste søknadene om BPA innvilges, og at kommunene også tilbyr BPA til mottakere av tjenester som faller utenfor rettighetsområdet.
Les mer

Anbefaler å sentralisere Husbanken

  • 04.08 2017 | Kommunal Rapport
Færre og mindre regionkontorer i Husbanken, anbefaler Agenda Kaupang i ny utredning for Kommunaldepartementet. Sp vil stanse de foreslåtte endringene.
Les mer