skip to Main Content
I MEDIA

Her får elevene best læring i Alta

  • 28/06/2018 | Altaposten
På grunnskolepoeng er Tverrelvdalen skole klart best, og ved bruk av sportsspråket utklasser nærskolen i Dalen både Alta ungdomsskole og Sandfallet ungdomsskole. Likevel kan politikerne nå ende opp med å legge ned ungdomstrinnene i både Rafsbotn og Talvik, som produserer mer læring ifølge grunnskolepoengene enn storskolene i sentrum.

Totalt er det i omstillingsprosjektet, som er basert på analysene til Agenda Kaupang, foreslått kutt for 28 millioner kroner innen barnehage og skole. På «dødslista», som Altaposten tidligere har presentert, har arbeidsgruppene foreslått å legge ned Leirbotn og Aronnes skole, og sentralisering av ungdomstrinnene ved Rafsbotn og Tverrelvdalen til Alta ungdomsskole.
Les mer

Unntaksbestemmelse for utbygging i skredområder evaluert

  • 15/06/2018 | Direktoratet for byggkvalitet
På vegne av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har Agenda Kaupang AS evaluert hvordan unntaksbestemmelsen har fungert og hvilken betydning den har hatt for næringsgrunnlag og bosetting i de flodbølgeutsatte områdene.
Rapporten viser at alle de berørte kommunene har god kjennskap til regelverket og at unntaksbestemmelsen oppleves som relevant og nyttig for å kunne opprettholde næringsliv og bosetting.
Les mer

Her er historien om Arbeidstilsynet

  • 31/05/2018 | FriFagbevegelse / LO Media
Kampen mot arbeidslivskriminalitet har blitt Arbeidstilsynets viktigste oppgave. Tradisjonelle oppgaver blir nedprioritert for å bekjempe kriminelle (...) En rapport fra Agenda Kaupang fra 2015 viste at tilsynet har hatt et krav om en viss prosent pålegg om forbedringer når de er ute på tilsyn. Det betyr at man har gitt pålegg i mindre alvorlige tilfeller, for å oppfylle målsettingen.
Les mer

Varsler gjennomgang av regelverk for private barnehage

  • 29/05/2018 | Kunnskapsdepartementet
Regjeringen tok i fjor høst initiativ til en helhetlig gjennomgang av regelverket og lønnsomheten i barnehagesektoren. – Regelverket for de private barnehagene er utdatert. Vi starter derfor nå et arbeid for sikre et regelverk som er bedre tilpasset dagens situasjon. Vi skal ivareta mangfoldet av barnehager, samtidig som pengene skal gå til gode og trygge barnehager for barna, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

En ny rapport fra konsulentselskap BDO viser en sterk vekst i den private barnehagesektoren de siste ti årene. I tillegg er det dokumentert fra Agenda Kaupang at det er utført økonomisk tilsyn i kun én prosent av de private barnehagene.
Les mer