skip to Main Content
I MEDIA

Helse og omsorg: Informasjonsskriv september 2018

  • 09/10/2018 | Nye Volda kommune
Informasjonsskriv frå komande kommunalsjef i helse og omsorg i samband med sektorprosessen. Fellesnemnda fatta i vår vedtak om å nytte ekstern kompetanse for å gjere analyser av eksisterande tenester i Hornindal og Volda. Oppdraget(tildelt til Agenda Kaupang) kan oppsummerast med at arbeidet skal bidra til å skape forståing for kva grep den nye kommunen må ta for å møte framtidige behov på ein bærekraftig måte. Rapporten skal vere ferdig medio oktober.
Les mer

Bevilger penger til ny Utøya-kartlegging

  • 08/10/2018 | Forskning.no
4,5 millioner kroner er satt av til en ny datainnsamling av dem som overlevde terrorangrepet på Utøya og pårørende i forslaget til statsbudsjett. I 2016 gjennomførte Agenda Kaupang en kartlegging av 22. juli-rammede på oppdrag fra Helsedirektoratet. Gjennomgangen ble utført etter ønske fra Nasjonal støttegruppe etter 22. juli.
Les mer

Arbeidsmiljøkongressen 2018

  • 02/10/2018 | Arbeidsmiljøsenteret
16.-17. oktober fylles Grieghallen med ledere, tillitsvalgte og verneombud. Sammen skal vi forme fremtidens arbeidsmiljø i Norge, og det hele starter her på Nordens største HMS-arrangement i Bergen. Cecilie Aagestad i Agenda Kaupang vil foredra om seksuell trakassering på norske arbeidsplasser.

Les mer

Kunnskapsgrunnlag, Asker kommune

  • 01/10/2018 | Asker kommune
En rekke rapporter, utredninger og notater inngår i et omfattende kunnskapsgrunnlag som sammen med innbyggerundersøkelser, innspill fra medvirkningsprosesser og intensjonsavtalen mellom Asker, Røyken og Hurum om ny kommune ...
Les mer

– Nødt til å endre driften av Ullensaker

  • 20/09/2018 | JessheimPuls
Ullensaker kommune bruker mer penger enn de får penger inn. Uten forandringer bærer det mot stupet. Men det tas synlige grep. Rådmann Rune Hallingstad og hans folk i administrasjonen bruker både perspektivmeldingen og tallmaterialet som analyseselskapet Agenda Kaupang jobber fram for hver sektor i kommunen som oppspill og underlagsmateriale til den budsjettprosessen som nå intensiveres inn i høsten og førjulstiden.
Les mer

Evaluering av unntaksbestemmelse for utbygging i skredområder

  • 20/09/2018 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen
På vegne av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har Agenda Kaupang AS evaluert hvordan unntaksbestemmelsen har fungert og hvilken betydning den har hatt for næringsgrunnlag og bosetting i de flodbølgeutsatte områdene.
Les mer

Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester

  • 29/08/2018 | Helse- og omsorgsdepartementet
Forsøket følgeevalueres. Den første hovedrapporten (2016) var en nullpunktsmåling som kartla status i deltakerkommunene ved oppstart av forsøket. Den andre hovedrapporten analyserer hvordan utviklingen har vært i løpet av det første året forsøket har pågått. Nå foreligger en ny rapport som dokumenterer økonomisk utvikling og beregning av kommunale enhetskostnader.

Det er Helsedirektoratet som er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet og for følgeevalueringen. Rapporten er utarbeidet av Agenda Kaupang og Proba samfunnsanalyse.
Les mer