I MEDIA

Planene er klare og prisen er halvert: Slik blir Johan Castberg-feltet

  • 05.12 2017 | E24
Statoil sender tirsdag inn utbyggingsplanen for det som vil bli det andre oljefeltet i Barentshavet. I motsetning til Goliat-feltet ser Johan Castberg ut til å bli et gigantisk milliardeventyr for både oljenæringen og statskassen. Agenda Kaupang har på oppdrag for Statoil og partnerne beregnet at feltet vil sysselsette snaue 47.000 årsverk i utbyggingen, hvorav 1.800 vil være i Nord-Norge. I driftsfasen anslås det at feltet vil sysselsette 1.700 årsverk, hvorav 500 i Nord-Norge.

Les mer

Gjennomgang av karriereveiledningen i Østfold

  • 27.11 2017 | Kompetanse Norge
På oppdrag fra Østfold fylkeskommune har Agenda Kaupang utført en gjennomgang av karriereveiledningen i Østfold. Målet var å undersøke hvordan helheten i karriereveiledningen fungerer i Østfold, med spesielt fokus på samarbeidet mellom grunnskole og videregående skole.
Les mer

Ny interkommunal legevakt i rute

  • 17.11 2017 | Karmøynytt
Tre år etter at arbeidet med å etablere en interkommunal legevakt på Haugalandet startet, synes prosjektet å være noenlunde i rute.

Det er en omfattende, detaljert jobb som er gjort av arbeidsgruppen. Underveis har den hatt hjelp av konsulentselskapet Agenda Kaupang med å utføre ROS-analyser av ulike legevaktmodeller, benchmarking og økonomiske beregninger av dagens legevakter samt en modell for fremtidig interkommunal legevakt med KØH
Les mer

Meir om utfordringsbiletet

  • 16.11 2017 | Direktoratet for forvaltning og IKT
Statlege verksemder har i mange tilfelle ikkje nok kunnskap om kommunal organisering, infrastruktur, rutinar og budsjettprosessar og korleis dette påverkar innføringa av nye digitaliseringsløysingar. Staten er ikkje er god nok til å identifisere og berekne konsekvensane av digitaliseringstiltak som påverkar kommunal sektor (Agenda Kaupang & Oslo Economics, KS FoU-prosjekt nr. 154006). Ein av grunnane til dette er ifølge rapporten frå Agenda Kaupang at kommunesektoren i for liten grad vert involvert i planlegginga av digitaliseringstiltaka.
Les mer

Finansieringsmodeller for nasjonale e-helsetiltak

  • 15.11 2017 | Direktoratet for e-helse
Konsulentselskapene Oslo Economics AS og Agenda Kaupang AS har vært engasjert for å bistå i direktoratets analyser av finansieringsmodeller. I tillegg har Oslo Economics og Agenda Kaupang bistått/bistår i arbeidet med finansieringsmodeller i velferdsteknologiprogrammet og helsedataprogrammet samt i direktoratets øvrige prosesser knyttet til finansieringsmodeller.

Publikasjonen Finansieringsmodeller for nasjonale e-helsetiltak kan leses via linken under.
Les mer

Intensjonsavtale for bygging av skrog til Johan Castberg

  • 10.11 2017 | Statoil ASA
Statoil signerer en intensjonsavtale med Sembcorp Marine Rigs & Floaters Pte. Ltd i Singapore for byggingen av skrog med integrert boligkvarter til produksjonsskipet som skal ligge på Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

– Johan Castberg er den neste store feltutbyggingen på norsk sokkel og viktig for fremtidig infrastruktur i Barentshavet. Analyser fra Agenda Kaupang viser at prosjektet vil bidra med rundt 47.000 årsverk i Norge i løpet av utbyggingsfasen fra 2018-2022 gitt en konkurransedyktig norsk leverandørindustri, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

Les mer