I MEDIA

Konferanse om sykefraværsarbeidet i landets kommuner

  • 19.01 2019 | KS
På IA-konferansen 11. -12. februar februar får vi innblikk i hvilke konsekvenser avtalen får for kommunal sektor. Nye forskningsresultater og gode eksempler fra sykefraværsarbeidet fra kommuner landet over blir presentert.

Forskere fra FAFO og Agenda Kaupang vil gi innblikk i hva ledere som lykkes med å holde fraværet nede gjør, og hvordan kommunene kan dyrke fram gode ledere.
Les mer

Dialogkonferanse i Lillesand

  • 18.01 2019 | Lillesand kommune
Tirsdag 29. januar inviteres politikere, innbyggere, brukere, rådene og ansatte til en dialogkonferanse for å bidra til utformingen av morgendagens helse- og omsorgstjenester i Lillesand kommune. Dagen ledes av Per Schanche fra Agenda Kaupang som også vil gi en innledning om dagens situasjon, utfordringsbildet og framtidens behov for boliger og sykehjemsplasser til eldre.
Les mer

Byggestart for neste fase av Norges kommende store inntektskilde

  • 13.12 2018 | Kværner ASA
– I dag kutter Kværner og Aker Solutions den første stålplaten til fase 2 av Johan Sverdrup feltutbyggingen, der driften vil være en av Norges viktigste inntektskilder de kommende tiårene. Allerede nå i utbyggingsfasen er Johan Sverdrup fase 1 og fase 2 det største norske industriprosjektet i nyere tid, med mer enn 150 000 årsverk estimert i utviklingen av de forskjellige installasjonene ifølge Agenda Kaupang.
Les mer

Hva gjør de beste i offentlig sektor?

  • 11.12 2018 | Stat og styring
Artikkel: Ledere for de mest digitalt modne virksomhetene har ideer som klart avviker fra det som preger den offentlige debatten, og utfordrer flere utbredte forestillinger om ledelse.
Les mer

Krever nasjonal tolketjeneste

  • 28.11 2018 | Journalen.oslomet.no
Norges Døveforbund (NDF) ønsker en tolketjeneste separert fra Hjelpemiddelsentralen. – For to år siden kom det frem i Agenda Kaupang-rapporten at det trengs en nasjonal tolketjeneste. Dersom vi får tolketjenesten ut av Hjelpemiddelsentralen, vil vi få tolkefaglig ledelse som faktisk har kjennskap til tolking. Det vil bli bedre styrt ressursmessig dersom vi får det over på egen avdeling.
Les mer

Kommunale bygg stein til økonomisk byrde framover

  • 26.11 2018 | Jessheim Puls
Ullensaker kommune forvalter 190.000 kvadratmeter eiendomsmasse og opp mot 500 kommunale boliger. Det blir dyrere i framtiden. Ullensaker kommune har hatt det eksterne byrået Agenda Kaupang inne for å se på kommunens effektivitets- og kostnadsnivå.
Les mer