skip to Main Content
I MEDIA

Temaplan “På lik linje”

  • 06/02/2023 | sandefjord.kommune.no
For første gang er det utarbeidet en helhetlig plan for tjenestene til innbyggere i Sandefjord med utviklingshemming og/ eller autismespekterforstyrrelser. Mange personer i målgruppen er i behov av bistand hele livet og prisgitt at kommunen tar ansvar for at de får et godt tjenestetilbud. 
Les mer

Hvorfor klarer vi ikke å bygge gode sykehus?

  • 27/01/2023 | dagensmedisin.no
Forventningene til effektivisering i nye sykehus er for høy, og vi lærer ikke av feil vi har gjort før. Det kommer fram i to nye rapporter som har sett på hva som skjer når vi bygger sykehus – og hvorfor det ender så galt.
Les mer

Mener Hammerfest sykehus blir for lite

  • 27/01/2023 | dagensmedisin.no
Legeforeningen og tillitsvalgte mener at Hammerfest sykehus, som skal stå ferdig i 2025, blir for lite. – Til tross for nye behandingsmetoder og økt tjenestebehov får nye sykehus lav kapasitet og liten mulighet til fleksibilitet, sier legepresidenten.
Les mer