I MEDIA

Internasjonale skoler samles i Tromsø

  • 10/02/2023 | abelia.no
De internasjonale skolene er viktige for å tiltrekke utenlandsk arbeidskraft til Norge. Skolene er en del av vurderingen når en familie tar valget om de skal flytte hit fra et annet land. Det viser to rapporter som kom ut i fjor. Nå samles de internasjonale skolene i Tromsø.
Les mer

Temaplan “På lik linje”

  • 06/02/2023 | sandefjord.kommune.no
For første gang er det utarbeidet en helhetlig plan for tjenestene til innbyggere i Sandefjord med utviklingshemming og/ eller autismespekterforstyrrelser. Mange personer i målgruppen er i behov av bistand hele livet og prisgitt at kommunen tar ansvar for at de får et godt tjenestetilbud. 
Les mer