skip to Main Content
I MEDIA

Sykepleiermangelen i Bodø er en varslet krise …

  • 14/10/2019 | Avisa Nordland
Sykepleiermangelen i Bodø er en varslet krise, og tiden er overmoden for handling. Ifølge en rapport fra Agenda Kaupang har Bodø kommune god tjenestekvalitet, svake finanser og et høyt kostnadsnivå i forhold til andre kommune av lignende størrelse.
Les mer

Kan nye verktøy hjelpe flyktninger til riktig jobb?

  • 13/09/2019 | Nordens välfärdscenter
Kartlegging av kompetanse og karriereveiledning er to nye tiltak innen norsk integreringspolitikk. Dette prosjektet skal undersøke hvordan disse tiltakene kan bidra til at bosatte flyktninger gjør mer målrettede kvalifiserings- og karrierevalg, samt at kommunene bedre kan tilpasse tiltak overfor gruppen. Fafo leder og gjennomfører prosjektet i samarbeid med Agenda Kaupang. Oppdragsgiver er IMDi.
Les mer

Regjeringen legger nasjonalt barnehagetilsyn til Molde

  • 04/09/2019 | Dagens Næringsliv
Regjeringen vil opprette et nasjonalt økonomisk tilsyn for private barnehager og har bestemt at tilsynet skal være i Molde. En undersøkelse fra Agenda Kaupang viser ifølge departementet at det i dag er varierende kunnskap og kapasitet i kommunene til å føre økonomisk tilsyn med private barnehager.
Les mer

KS krever krafttak mot digitale A-lag og B-lag

  • 04/09/2019 | Nationen
En rapport Analysys Mason AS og Agenda Kaupang har gjort på oppdrag for kommunesektorens organisasjon KS anbefaler at målsettingene for bredbånds- og mobildekning justeres kraftig opp. Målet om at 90 prosent av hele befolkningen skal ha 100 mbit-internett innen 2020 bør skjerpes, til 100 prosent, mener selskapet.
Les mer

Kommunene ønsker mer myndighet på barnehagefeltet

  • 15/08/2019 | KS
Kommunene er stort sett er fornøyde med samarbeidet med private barnehager, men sliter med å inkludere alle de private barnehagene i sine satsinger. Større myndighet til kommunene på barnehagefeltet kan hjelpe. Dette kommer frem i en ny rapport. Agenda Kaupang har utført prosjektet på oppdrag fra KS.
Les mer