skip to Main Content
I MEDIA

Legger frem ny rapport på status for helse og omsorg

  • 24/05/2022 | sogndal.kommune.no
Sogndal kommune står overfor en rekke utfordringer innenfor helse- og omsorgstjenestene. Siden januar har helse- og omsorgssektoren i kommunen, sammen med Agenda Kaupang, gjort en analyse av institusjon, hjemmetjenester, bo- og miljøtjenester og vedtakskontoret.
- Endringa som me no startar, gjeld oss alle, det er me som lag som skal forma vegen til framtida si helse- og omsorgsteneste – til beste for innbyggarane og dei som jobbar i tenestene våre, sier hovedstillitsvalgt Elin L. Christensen og kommunalsjef Marit Reppen.
Les mer

Kraftig opptrapping av økonomiske tilsyn

  • 22/04/2022 | Barnehage.no
Den nye statlige avdelingen for tilsyn med private barnehager, legger opp til mangedobling av kontrollene, sammenlignet med da ansvaret lå hos kommunene. Hittil har de ikke funnet mye galt.
Les mer

Modernisering av Samordna opptak vil gi store gevinster

  • 08/04/2022 | Sikt
IT-systemene til Samordna opptak trenger modernisering for å holde tritt med dagens krav til funksjonalitet, sikkerhet og kapasitet. I et satsingsforslag til Kunnskapsdepartementet skisserte Unit i 2021 at det vil være størst gevinster ved å utvikle et helt nytt IT-system for opptak til høyere utdanning. En fersk samfunnsøkonomisk analyse bekrefter nå denne vurderingen.
Les mer

Dette er status for Helsehus-prosjektet!

  • 29/03/2022 | Lindesnes kommune
Dette er prosjektledelsen for Helsehus-prosjektet. Arbeidet med Helsehus-planene pågår for fullt, og det skjer mye spennende akkurat nå og frem til våren 2023. Her får du en oppdatert status!
Les mer