I MEDIA

Beregning av tilskudd til private barnehager

  • 13/06/2023 | ks.no
Agenda Kaupang har på oppdrag fra KS og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) utviklet veileder og modell for tilskuddsberegning til private barnehager. Excel-filene er oppdaterte per juni 2023 og klare til bruk for tilskuddsåret 2024.
Les mer

Følgeevaluering av «Noe å glede seg til i sommer»

  • 16/05/2023 | gjensidigestiftelsen.no
Gjensidigestiftelsen ønsker å lære av, og utvikle, utlysningene slik at de gir best mulige virkninger for barn, unge og organisasjonene som får støtte.

Vi har derfor inngått en avtale med konsulentselskapet Agenda Kaupang om å evaluere utlysningen Noe å glede seg til i sommer.
Les mer

Tettare samarbeid mellom SySIKT og IKT Nordfjord?

  • 02/05/2023 | Sunnfjord kommune
Med bakgrunn i ein rapport frå konsulentselskapet Agenda Kaupang frå 2022, er det sett i verk eit arbeid for å sjå på om det er grunnlag for eit tettare samarbeid mellom dei to interkommunale ikt-samarbeida. Rapporten skisserer ei rekke forslag for å få dette til og selskapet meiner at eit langsiktig målbilde kan vere at dei to selskapa blir slått saman. Det er alt inngått ein intensjonsavtale om tettare samarbeid mellom dei to selskapa. SySIKT har 8 medlemskommunar og IKT Nordfjord 5. Til saman bur det 85.000 personar i dei 13 eigarkommunane.
Les mer