skip to Main Content
I MEDIA

Spørreundersøkelse om bruk og nytte av digitalt planregister

  • 16/03/2021 | Posisjon (Geoforum)
Kommunal og moderniseringsdepartementet har ved hjelp av Agenda Kaupang gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge hvor fullstendig innholdet i kommunenes planregister er, i hvilken grad digitale planregistre brukes og oppdateres, samt hva det er som eventuelt hindrer bruk av planregisteret som grunnlag for andre oppgaver.
Les mer

Spørreundersøkelse om bruk og nytte av digitalt planregister

  • 04/02/2021 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ved hjelp av Agenda Kaupang gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge hvor fullstendig innholdet i kommunenes planregister er, i hvilken grad digitale planregistre brukes og oppdateres, samt hva det er som eventuelt hindrer bruk av planregisteret som grunnlag for andre oppgaver.
Les mer

Evaluering – en viktig del av tjenesteutvikling

  • 29/01/2021 | Alta kommune
Evaluering av barn- og ungetjenesten: Alta kommune organiserte i 2008 alle hjelpetjenestene for barn og unge i en felles og samlokalisert tjeneste: barn- og ungetjenesten. I 2018 ble det igangsatt en større evaluering av tjenesten. Agenda Kaupang har bistått Alta kommune i dette arbeidet. Evalueringe ble utført i nær dialog med kommunen. Prosjektet ble organisert som et prosjekt med egen prosjektgruppe. Arbeidet pågikk fra oktober 2018 til februar 2019.
Les mer