skip to Main Content
I MEDIA

Oppdatering frå prosjektet Framtidig bu- og tenestetilbod

  • 23/11/2021 | Lom kommune
Jamfør orientering til kommunestyret under budsjettkonferansa i oktober, byrjar kunnskapsgrunnlaget til prosjektet Framtidig bu- og tenestetilbod å ta endeleg form. Utarbeiding av rapport med alterantiv for miljøarbeidartenesta står att. Kommunen har møte med Agenda Kaupang nå i november for å kome vidare med denne.
Les mer

Revisjonsrapport viser avvik

  • 22/10/2021 | Bærum kommune
På oppdrag fra Bærum kommune har BDO og Agenda Kaupang utført en revisjon av 2Care AS, leverandør av hjemmesykepleie og praktisk bistand.
Les mer

Kan spare millioner på rehabilitering

  • 21/10/2021 | Fysioterapeuten
Norske kommuner kan spare millioner av kroner på rehabilitering, viser et prosjekt fra Indre Østfold kommune. Vi bør likevel være forsiktig med å generalisere, mener fysioterapeut som har deltatt i prosjektet.
Les mer

Overlegen feiring av overlegen jubilant

  • 15/09/2021 | Norsk Overlegeforening
Siste post på feiringens første dag, var en ekte klassiker i Legeforeningen-sammenheng: Sykehusdebatt! Grunnlaget for debatten var en ny rapport fra Agenda Kaupang, bestilt av Overlegeforeningen.
Les mer

Barnehager og skoler i Aurskog-Høland

  • 27/08/2021 | Aurskog-Høland kommune
Barnehage- og skolebruksplanen skal gi grunnlag for langsiktig planlegging og prioritering for bruk og utbygging av barnehage- og skolebygg i tråd med nasjonale og kommunale målsetninger. Det ble i den sammenheng bestilt en fagrapport fra Agenda Kaupang. Den viser fordeler og ulemper ved mulige endringer i skole- og barnehagestrukturen i kommunen.
Les mer