I MEDIA

Topplassering for Sandefjord

  • 19/08/2022 | sandefjord.kommune.no
Sandefjord kommune er blant de fire best styrte kommunene i landet – og aller best blant de store. Det kommer fram i en omfattende analyse som sammenligner kostnader, tjenestekvalitet og finanser i alle landets kommuner.
Les mer

Blant Norges best styrte kommuner

  • 19/08/2022 | larvik.kommune.no
Larvik er en av Norges best styrte kommuner blant de store kommunene. Det kommer fram i en analyse som sammenligner kostnader, tjenestekvalitet og finanser.
Les mer