skip to Main Content
I MEDIA

Legger frem ny rapport på status for helse og omsorg

  • 24/05/2022 | sogndal.kommune.no
Sogndal kommune står overfor en rekke utfordringer innenfor helse- og omsorgstjenestene. Siden januar har helse- og omsorgssektoren i kommunen, sammen med Agenda Kaupang, gjort en analyse av institusjon, hjemmetjenester, bo- og miljøtjenester og vedtakskontoret.
- Endringa som me no startar, gjeld oss alle, det er me som lag som skal forma vegen til framtida si helse- og omsorgsteneste – til beste for innbyggarane og dei som jobbar i tenestene våre, sier hovedstillitsvalgt Elin L. Christensen og kommunalsjef Marit Reppen.
Les mer

Kraftig opptrapping av økonomiske tilsyn

  • 22/04/2022 | Barnehage.no
Den nye statlige avdelingen for tilsyn med private barnehager, legger opp til mangedobling av kontrollene, sammenlignet med da ansvaret lå hos kommunene. Hittil har de ikke funnet mye galt.
Les mer

Modernisering av Samordna opptak vil gi store gevinster

  • 08/04/2022 | Sikt
IT-systemene til Samordna opptak trenger modernisering for å holde tritt med dagens krav til funksjonalitet, sikkerhet og kapasitet. I et satsingsforslag til Kunnskapsdepartementet skisserte Unit i 2021 at det vil være størst gevinster ved å utvikle et helt nytt IT-system for opptak til høyere utdanning. En fersk samfunnsøkonomisk analyse bekrefter nå denne vurderingen.
Les mer

Dette er status for Helsehus-prosjektet!

  • 29/03/2022 | Lindesnes kommune
Dette er prosjektledelsen for Helsehus-prosjektet. Arbeidet med Helsehus-planene pågår for fullt, og det skjer mye spennende akkurat nå og frem til våren 2023. Her får du en oppdatert status!
Les mer

Vil lage flyttbare moduler med bad og soverom

  • 26/03/2022 | NTB
Kongsvinger kommune ønsker å teste ut moduler med bad og soverom som kan kobles på eksisterende boliger. Modulene åpner for at flere kan klare seg hjemme lenger når helsa begynner å skrante. Kommunen skal se på muligheter for å få med flere instanser på laget for å produsere en prototype.
Les mer

Organisasjonsevaluering

  • 05/03/2022 | Kunsthøgskolen i Oslo
KHiO gjennomfører ei evaluering som skal gje meir kunnskap om dagens organisering samt refleksjonar og perspektiv for framtidig organisasjonsstruktur. 1. mars 2022 leverte Agenda Kaupang sin rapport med evaluering av organiseringa på KHiO.
Les mer

Stor interesse for helseforskning i kommunene

  • 23/01/2022 | Forskningsrådet
I 2021 startet det opp en rekke helseprosjekter som har samarbeid med en eller flere kommuner. Kommunene deltar for eksempel i forskning på behandling av kroniske smerter og betydningen av sosiale medier for psykisk helse blant ungdom (...) Den store deltakelsen fra kommunene stemmer godt overens med funnene i en rapport fra NIFU og Agenda Kaupang, som har kartlagt helseforskning og innovasjonsarbeid i kommunene.
Les mer

Slår krisealarm om friskole-økonomien

  • 12/01/2022 | Norge IDAG
Dette året får friskolene i Norge over 200 millioner kroner mindre i statstilskudd enn i fjor. – Et akutt problem, som kan bety spikeren i kisten for noen skoler, sier Jan Erik Sundby, generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund.
Les mer