skip to Main Content
I MEDIA

Topplassering for Sandefjord

  • 19/08/2022 | sandefjord.kommune.no
Sandefjord kommune er blant de fire best styrte kommunene i landet – og aller best blant de store. Det kommer fram i en omfattende analyse som sammenligner kostnader, tjenestekvalitet og finanser i alle landets kommuner.
Les mer