skip to Main Content
I MEDIA

Evaluering av NIM

  • 03/07/2020 | Stortinget
Stortinget har, etter anbudskonkurranse, valgt Agenda Kaupang AS til å evaluere Norges institusjon for menneskerettigheter.
Les mer

Konsekvenser av frislipp geodata

  • 30/04/2020 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Agenda Kaupang har gjort en vurdering av konsekvensene for finansiering, tilgjengelighet og kvalitet på geodata og tjenester, dersom betaling for data som det i dag betales for bortfaller.
Les mer

Ny organisering i pleie og omsorg

  • 18/04/2020 | Kvam herad
På bakgrunn av økonomiske utfordringar innan pleie og omsorg over fleire år vart det hausten 2018 gjennomfør ei analyse av tenesta. Agenda Kaupang bistod kommunen i arbeidet. Pleie og omsorgstenesta vart frå 30. mars 2020 organisert i tre fagavdelingar: tenester til heimebuande, heildøgstenester og tenester til personar med utviklingshemming.
Les mer

19 millioner til StimuLab-leverandører

  • 17/04/2020 | Digitaliseringsdirektoratet
Tildelingen av 19 millioner StimuLab-kroner til private næringsaktører markerer startskuddet for en rekke spennende innovasjonsprosjekter i offentlig sektor.
Les mer