Sort-hvitt bilde av fire nye ansatte, en kvinne og tre menn

Vi ønsker velkommen til nye rådgivere!

Vi er stolte av å kunne presentere fire nye rådgivere i Agenda Kaupang!

Kristin Woll er nytilsatt i Agenda Kaupangs gruppe for Organisasjonsutvikling og evaluering. Kristin har frem til 2022 hatt stilling som Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved UiT, Norges arktiske universitet. Hun har undervist i ulike kurs innen organisasjon og ledelse på bachelor og master, innenfor tema som innovasjon, endringsledelse og ledelse og styring. Kristin har opparbeidet seg god kompetanse på metoder og evaluering, både på kvantitative og kvalitative metoder, samt at hun har god kompetanse på analyser og utredninger. Både under doktorgrad og i senere prosjekter har hun benyttet seg av både kvalitative og kvantitative metoder.

Christoffer Serck-Hanssen er nytilsatt i Agenda Kaupangs gruppe for Organisasjonsutvikling og evaluering. Christoffer er sosialantropolog fra Universitetet i Oslo. Han har bred organisasjonsfaglig kompetanse, både fra akademia, som konsulent og som leder. Han har arbeidet som arbeidslivsforsker (ved Arbeidsforskningsinstituttet) og konsulent (i DNV) før han fra 2010 også har hatt lederroller i DNV, Jernbaneverket og Jernbanedirektoratet. Både som konsulent og som leder har han arbeidet med omstillingsprosesser, enten som rådgiver eller som ansvarlig for å gjennomføre endringene. Han har arbeidet med både offentlig og privat sektor, men mest innenfor statlige virksomheter og samferdsel. Christoffer har god kjennskap til statlig sektors styringsform og organisering gjennom erfaringene med å omorganisere, etablere og skille ut statlige virksomheter.

Martin Skjønsberg er nytilsatt i Agenda Kaupangs gruppe for Ledelse og medarbeiderskap. Martin er utdannet psykolog fra UiO. Han er spesialist i klinisk psykologi, har fordypning i organisasjonspsykologi og har levert arbeids- og organisasjonspsykologiske tjenester til arbeidslivet gjennom flere år. Han har veiledet og coachet mange ledere, fra de som er ferske i lederrollen til ledere med lang erfaring og store ansvarsområder. Martin har også utviklet og hatt gjennomføringsansvar for flere lederutviklingsprogrammer i både privat og offentlig sektor og han har fulgt opp ledergrupper over tid.

Lars Øystein Eriksen er nytilsatt i Agenda Kaupangs gruppe for Digital forvaltningsutvikling. Lars har en master i teknologi og samfunn med spesialisering i innovasjonsøkonomi ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo. Han har jobbet i forskningssektoren der han har hatt faglig ansvar for utredning, evaluering og rådgivning knyttet til forskning og innovasjon, i samarbeid med både offentlige forvaltning og private oppdragsgivere. Han gjennomfører nå en master i teknologiledelse og digital omstilling ved NTNU, med blant annet emnene digitalisering av verdiskaping, innovasjonskultur og nye forretningsmodeller samt bærekraftig bedriftsøkonomi og forretningsanalyse.

Vi ønsker Kristin, Christoffer, Martin og Lars velkommen til Agenda Kaupang!