Skip to content

Christoffer Serck-Hanssen

cand.polit.

Tlf: 41 67 91 76 / 67 57 57 00 | christoffer@agendakaupang.no

Christoffer Serck-Hanssen er sosialantropolog av utdanning. Han har bred organisasjonsfaglig kompetanse, både fra akademia, som konsulent og som leder. Han har arbeidet som arbeidslivsforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet og som konsulent i DNV før han fra 2010 også har hatt ulike lederroller i DNV, Jernbaneverket og Jernbanedirektoratet. Både som konsulent og som leder har han arbeidet med omstillingsprosesser, enten som rådgiver eller som ansvarlig for å gjennomføre endringene. Han har arbeidet med både offentlig og privat sektor. Christoffer har god kjennskap til statlig sektors styringsform og organisering gjennom erfaringer med å omorganisere, etablere og skille ut statlige virksomheter.

Som leder han ansvaret for intern organisering, organisasjonsutvikling og systemer og rutiner for styring av virksomheten, samt styringen av underliggende virksomheter innen kultur og utdanning. Han har erfaring både som ansvarlig linjeleder, toppleder og med å lede store prosjekter. Både som leder og konsulent har han hatt ansvar for en rekke større og mindre omstilling og forbedringsprosesser og har og har bred erfaring med ulike prosesser knyttet til å identifisere problemstillinger, finne og forankre løsninger og gjennomføre endringene. Christoffer er opptatt av medvirkningsbasert organisasjonsutvikling.