Fargebilde av et barometer med værinformasjon som viser

Lansering av NHOs Arbeidsmiljøbarometer 2021/2022

Bakgrunn
NHOs Arbeidsmiljøbarometer ble denne uken lansert på Arendalsuka.

Bakgrunnen for undersøkelsen er at NHO over tid har erfart at mange av de eksisterende undersøkelsene i norsk arbeidsliv tar utgangspunkt i arbeidstakernes perspektiver, og at vi derfor har mindre kunnskap om arbeidsgivernes perspektiver  på utviklingstrekk ved arbeidsmiljø og arbeidsmiljøarbeid i norske bedrifter.

NHO ga derfor Agenda Kaupang og Kantar høst 2021 i oppdrag å etablere og gjennomføre et arbeidsmiljøbarometer. Arbeidsmiljøbarometeret gjennomføres som en spørreskjemabasert undersøkelse blant NHOs medlemsbedrifter.

Hva ble kartlagt
I undersøkelsen har vi kartlagt bedriftenes perspektiver og erfaringer knyttet til fire hovedtemaer ved arbeidsmiljø og arbeidsmiljøarbeid:

  1. Trender i arbeidslivet: Hjemmearbeid og fjernarbeid,
  2. Forebyggende arbeidsmiljøarbeid,
  3. Sykefravær og sykefraværsoppfølging, og
  4. Støtte og bistand fra eksterne aktører til bedriftenes arbeidsmiljøarbeid

Om utvalget i undersøkelsen
Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 18. november–29. november 2021. Totalt ble 16 861 bedrifter invitert, og 1713 bedrifter fullførte undersøkelsen, en svarprosent på om lag 10.  I tillegg ble det gjennomført en undersøkelse blant NHOs medlemsbedrifter i perioden 1.–6. juni 2022. I denne undersøkelsen ble det blant annet stilt spørsmål om de nyeste trendene i arbeidslivet knyttet til hjemmearbeid og fjernarbeid.

Prosjektmedarbeidere i Agenda Kaupang har vært Jon Anders Lone (prosjektleder), Cecilie Aagestad, og Martin Austvoll Nome, mens prosjektmedarbeidere fra Kantar har vært Erlend Espedal og Marit Gjølstad.