Kristin Woll

ph.d.

Tlf: 92 41 27 28 / 67 57 57 00 | kristin.woll@agendakaupang.no

Kristin Woll har forskerkompetanse og har gjennom sine stillinger som forsker opparbeidet seg erfaring fra en rekke forskningsprosjekter knyttet til kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor. Kristin har også erfaring med forskning på privat sektor.

Hun har forsket på problemstillinger innenfor innovasjon, kreativitet, arbeidsmiljø, organisasjonsstruktur og psykologiske kontrakter. I sin tidligere stilling som førsteamanuensis har hun opparbeidet seg særskilt kompetanse innenfor implementering av helsetjenester i kommunal sektor, innovasjon i kraftsektoren, og kunnskap som drivere av innovasjon i små og mellomstore bedrifter.

Hun har solid metodekompetanse og behersker både kvalitativ og kvantitativ metode. Hun har opparbeidet seg kompetanse på analyse av ulike typer data, og formidling gjennom foredrag, artikler og rapporter.

Kristin har doktorgrad fra i statsvitenskap fra UiT Norges arktiske universitet, og har lang erfaring som foreleser og veileder innenfor fagområdet organisasjon og ledelse.