Martin P. Skjønsberg

cand.psychol.

Tlf: 91 85 42 96 / 67 57 57 00 | martin.skjonsberg@agendakaupang.no

Martin P. Skjønsberg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Han er fra tidligere spesialist i klinisk psykologi og har siden spesialisert seg innen organisasjonspsykologi som har vært hans primære virkefelt gjennom flere år. Før Martin begynte som rådgiver og organisasjonspsykolog opparbeidet han seg gjennom flere år en variert klinisk praksis ved Oslo Universitetssykehus og ved Lovisenberg Diakonale sykehus. Særlig har han jobbet mye innenfor området arbeid og psykiske helse.

Som organisasjonspsykolog har Martin lang og variert erfaring. Han har jobbet mye med å utvikle ledere og lederteam og har fungert som veileder og coach for en rekke ledere, fra de som er ferske i lederrollen til ledere med lang erfaring og store ansvarsområder. Martin har dessuten utviklet og hatt prosjektlederansvar for lederutviklingsprogrammer innen både privat og offentlig sektor.

Martin har mange års erfaring innenfor arbeidsmiljøutvikling og bistår virksomheter i å skape sunne og formålstjenlige organisasjonskulturer. Martin har spisskompetanse innenfor konflikthåndtering og samspillsvansker på arbeidsplassen og er en erfaren prosessleder.