skip to Main Content
I MEDIA

Dataforvaltning og -deling i kommunane

  • 16/09/2020 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med ei melding til Stortinget om datadriven økonomi og innovasjon. Som ein del av arbeidet har Agenda Kaupang gjennomført ei kartlegging for departementet om korleis kommunane forvaltar og deler sine eigne data.
Les mer

Omstridt kommunedirektør må gå

  • 16/09/2020 | Kommunal Rapport
Grimstads toppsjef gjennom fire år, Tone Marie Nybø Solheim, slutter etter at 20 av 35 representanter i kommunestyret i går stemte for et «mistillitsforslag» mot henne.
Les mer

Rapport: Brukerpass-ordningen ble bevisst underminert i Nav

  • 29/08/2020 | https://www.handikapnytt.no/rapport-brukerpass-ordningen-ble-bevisst-underminert-i-nav/
Hjelpemiddelsentralene «gjør minst mulig» for å opplyse om ordningen med brukerpass for hjelpemidler, skrev et konsulentfirma i en rapport 2017. Slik er det ikke lenger, mener Nav.
Les mer

Evaluering av NIM

  • 03/07/2020 | Stortinget
Stortinget har, etter anbudskonkurranse, valgt Agenda Kaupang AS til å evaluere Norges institusjon for menneskerettigheter.
Les mer

Prosjekt helsehus

  • 29/06/2020 | Lindesnes kommune
Et forprosjekt er i gang med å planlegge helsehus og flere omsorgsboliger med heldøgns bemanning på Orelunden i Mandal. Helsehuset skal etter planen stå ferdig i 2024.
Les mer

Har analysert kommunens økonomi

  • 20/06/2020 | Nordre Follo kommune
Nordre Follo har med bistand fra Agenda Kaupang gjennomført en økonomianalyse for kommunen. Formålet er å kartlegge nivået på finanser og kostnader, sammenlignet med kommuner som det er naturlig at Nordre Follo sammenlignes med.
Les mer