I MEDIA

Over 95 prosent av ansatte i private barnehager har tariffavtale

  • 10.08 2019 | Faktisk.no
En opptelling fra Private barnehagers landsforbund (PBL), som begge de store fagorganisasjonene i sektoren stiller seg bak, viser at 96,7 prosent av de som jobber i private barnehager har tariffavtale. En rapport fra Agenda Kaupang, som er laget på oppdrag fra PBL, viser at lønnen i kommunale barnehager ligger noe høyere enn i de private.
Les mer

Legeforeningen på Arendalsuka 2019

  • 08.08 2019 | Legeforeningen
På morgenen tirsdag 13. august sitter Marit Hermansen i panelet under KS-arrangementet, Vil fastlegeordningen leve i 2025? KS har gitt Agenda Kaupang i oppgave å utarbeide scenarioer om mulige retninger for fremtidens fastlegeordning, og blant deltagerne er helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).
Les mer

Dialogmøte med pårørande

  • 04.07 2019 | Time kommune
Me har det siste året hatt ein gjennomgang av nåsituasjonen innanfor pleie- og omsorgstenestene. Ut i frå dette arbeidet har me fått ein rapport utarbeidd av Agenda Kaupang. Her kjem det forslag til korleis me best kan rigga oss for å møta utfordringane som kjem i framtida.
Les mer

Fra hippstermekka til stordata

  • 03.07 2019 | Telia
Einar Kleppe Holthe har bygget sin karriere på trendy kaffe og retrodesign. Nå vil han bruke data og innsikt til å fylle Oslo med liv.
Les mer

Eldreomsorg er mer enn sykehjemsplass

  • 02.07 2019 | KS
De aller fleste vil bo hjemme så lenge som mulig. Eldreomsorg er derfor i stor grad hjemmetjenester. I 2018 brukte 31,2 prosent av innbyggerne over 80 år hjemmetjenester.
Les mer

Barnehjernevernet

  • 02.07 2019 | Oslo kommune
Barnehjernevernet er Oslo kommunes satsing for å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

Forskningsstiftelsen Fafo evaluerer Barnehjernevernet, i samarbeid med Agenda Kaupang. Underveisrapport skal leveres november 2019 og sluttrapport juni 2020.
Les mer