skip to Main Content
I MEDIA

Ta del i budsjettprosessen

  • 07/12/2020 | Hareid kommune
Kostnadsanalyse av pleie- og omsorgstenestene i Ulstein kommune 2019, utført av Agenda Kaupang, er del av budsjettdokumentene.
Les mer

Områdesatsinger i Norge. Et skjørt kunnskapsgrunnlag for strategier og tiltak

  • 30/11/2020 | Tidsskrift for boligforskning
I artikkelen ser vi på argumentene for områdesatsinger i norsk bypolitikk som en bakgrunn for å diskutere foreliggende forskning av slike satsinger (...) For eksempel vurderte konsulentene som gjennomførte sluttevaluering av første fase av Groruddalssatsingen (2007–2017), det dit hen at de ikke hadde grunnlag for å foreta «måling av mulige resultater/effekter» (Agenda Kaupang mfl., 2016, s. 175) (...)
Les mer

Karmøy med Norges beste økonomiplan

  • 26/11/2020 | Radio Haugaland
Karmøy kommune har laget Norges beste økonomiplan og vunnet fagprisen for andre år på råd. Det er tredje år på rad at selskapene Agenda Kaupang og Framsikt AS kårer landets beste økonomiplan i Kommune-Norge.
Les mer

Kommunestyremøtet 23. november

  • 24/11/2020 | Hareid kommune
Svar frå kommunedirektøren: Som eit ledd i omstillinga, men og med klar referanse til Hareid kommune sin økonomi har Agenda Kaupang vore engasjert for å vurdere vår evne til å differensiere tenestetilbodet innan pleie- og omsorg – fokus på demografi og framskriving av tenester. Agenda Kaupang kjem med forslag til mulege vegval. Rapporten frå Agenda Kaupang vil gje oss gode råd når det gjeld tenesteutvikling og er eit vesentleg verkty for omstilling – til revisjon av omsorgsplan/strategiplan for Velferd og Bustadsosial Handlingsplan, som no skal reviderast.
Les mer

Utfordringene som venter Nittedal i årene fremover

  • 18/10/2020 | Nittedal kommune
Agenda Kaupang har, på oppdrag fra et partssammensatt utvalg nedsatt av kommunestyret, dissekert Nittedal kommune. Det de har kommet frem til, er ikke akkurat lystig lesing. For den som har fulgt med i timen er mye av det velkjent tall og problemstillinger. Like fullt er det tall som vil merkes i et kommunebudsjett som ikke er romslig nok fra før.
Les mer