skip to Main Content
I MEDIA

Erfaringer fra karriereveiledning for nyankomne flyktninger

  • 08/03/2020 | Fafo
Hvilke arbeidsmuligheter har flyktninger som bosettes i Norge, og hvordan kan de realiseres? Fafo og Agenda Kaupang har undersøkt to tiltak som skal hjelpe bosettingskommuner og nyankomne flyktninger å finne gode svar på dette: kompetansekartlegging og karriereveiledning. På denne Fafofrokosten blir funn fra den nye rapporten presentert og kommentert
Les mer

Fikk mange kritiske spørsmål

  • 25/02/2020 | NRK
Administrasjonen i Giske kommune fikk mange kritiske spørsmål under folkemøtet om skolestrukturen i Giske i kveld. Giske kommune har en anstrengt økonomi. Konsulentselskapet Agenda Kaupang har utredet flere alternativer til dagens situasjon som kan bety at skoler blir nedlagt.
Les mer

Omfattende forslag for Giske-skolen

  • 17/02/2020 | NRK
En rapport om skolene i Giske foreslår å legge ned flere av skolene i kommunen. Firmaet Agenda Kaupang har laget flere forslag til ny skolestruktur og det kommunen sparer mest på er å ha tre barneskoler og en ungdomsskole.
Les mer

Jakten på den gode instituttleder

  • 11/02/2020 | Universitetet i Oslo
Å søke lederjobb krever motivasjon. I en rapport utarbeidet av Agenda Kaupang i 2012 basert på intervjuer med instituttledere ved HF, kom det frem at en den aller viktigste motivasjon for å søke lederjobb var å bli oppfordret av kollegaer, instituttledere eller dekanatet.
Les mer

Ekspert advarer: – Kommunale foretak virker ikke

  • 05/02/2020 | NRK
På 17 år hadde ingen i kommunen vært på tilsyn i leiligheten hvor en 86-årig rullestolbruker ble funnet død. Nå skal hele foretaksmodellen hos Vågan Eiendom evalueres (...) I Vågan har eiendomsforetaket kun hatt politikere og representanter fra de ansatte i styret. Der ligger noe av problemet, mener samfunnsøkonom og analytiker Bjørn Brox fra analysebyrået Agenda Kaupang.
Les mer

Ordførerens nyttårstale 2019

  • 31/12/2019 | Karmøynytt
(...) Vi har hatt naboprat med kommunene Sveio, Haugesund, Bokn og Tysvær og gjennomført en omfattende mulighetsstudie i regi av konsulentselskapet Agenda Kaupang for å vurdere fordeler og ulemper med en storkommune på Ytre Haugalandet (...)
Les mer