skip to Main Content
I MEDIA

Hvorfor klarer vi ikke å bygge gode sykehus?

  • 27/01/2023 | dagensmedisin.no
Forventningene til effektivisering i nye sykehus er for høy, og vi lærer ikke av feil vi har gjort før. Det kommer fram i to nye rapporter som har sett på hva som skjer når vi bygger sykehus – og hvorfor det ender så galt.
Les mer

Mener Hammerfest sykehus blir for lite

  • 27/01/2023 | dagensmedisin.no
Legeforeningen og tillitsvalgte mener at Hammerfest sykehus, som skal stå ferdig i 2025, blir for lite. – Til tross for nye behandingsmetoder og økt tjenestebehov får nye sykehus lav kapasitet og liten mulighet til fleksibilitet, sier legepresidenten.
Les mer

ALIS-ORDNINGEN MÅ VIDEREUTVIKLES – NY RAPPORT FRA NSDM, FAFO OG AGENDA KAUPANG

  • 25/01/2023 | nsdm.no
Endringer i spesialistutdanningen for leger i allmennmedisin (ALIS) gjør at kommunene har en mer omfattende rolle som utdanningsvirksomhet. I større grad enn tidligere er det kommunens ansvar å legge til rette for at fastleger og andre leger i kommunale stillinger får spesialisering i allmennmedisin, slik at de kan oppnå læringsmålene og gjennomføre utdanningsløpet.
Les mer

Kurs for styremedlemmer i fakultets- og instituttstyrer

  • 25/01/2023 | uio.no
Det tilbys opplæring for styremedlemmer i styrer ved fakulteter og institutter. Styremedlemmer som er midlertidig ansatte og studentmedlemmer har særlig behov for opplæring på grunn av sin korte funksjonstid, men også andre styremedlemmer med lengre funksjonstid kan ha nytte av opplæringen.
Les mer

DFØ-notat 2023:1 Lærdommer fra arbeid med tillitsreform i skandinaviske land

  • 20/01/2023 | DFØ
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) fikk høsten 2022 et tredelt oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) knyttet til regjeringens arbeid med tillitsreform. I dette notatet besvarer vi del 2 av oppdraget. Det går ut på å lage en kunnskapsstatus som oppsummerer lærdommer fra arbeid med tillitsreform i Danmark, Sverige og Norge. Kunnskapsstatusen er basert på foreliggende studier.
Les mer

Tiltak for et levende næringsliv i norske kommuner

  • 19/01/2023 | Civita
Norge er helt avhengig av et levende næringsliv som bidrar til økt verdiskaping. Kan vi forvente at kommuner skaper vilkår for vekst, hvis staten ikke legger opp til at de kan gjøre det?
Dette notatet vil se på rammevilkårene for norsk næringsliv og verdiskaping, nasjonalt og kommunalt.
Les mer

Rapport om barneverntjenesten klar

  • 21/12/2022 | stavanger.kommune.no
En gjennomgang av barneverntjenesten i Stavanger viser at den lykkes godt på sentrale områder. Samtidig har barneverntjenesten og kommunen et utviklingspotensial.
Les mer