I MEDIA

Den ubehagelige Bodø-økonomien

  • 06.05 2019 | Bodø Nu
Skyhøy lånegjeld og et kostnadsbilde som er langt over sammenlignbare kommuner. Skal Bodøs fremtidige økonomi sikres, må politikere og administrasjon gjennom en smertefull realitetsorientering. Så hvorfor er det så få som snakker om det?
Les mer

Formannskapsmøte med årsmelding og kulturbyggprioritering

  • 23.04 2019 | Kvam herad
Kulturbyggtilskot, årsmeldinga for 2018 og arbeidsvilkår for folkevalde er blant det som står på sakslista når formannskapet har møte onsdag 24. april. Utfordringane med overskriding av budsjettrammene innan pleie og omsorg heldt fram, og baksida av høge kraftinntekter er tre millionar kroner i høgare straumpris. På det fyrste området har ein sett i gang eit arbeid, med utgangspunkt i ei tenesteanalyse gjennomført med bistand frå Agenda Kaupang.
Les mer

Mye positivt om heltidskultur i Bodø

  • 09.04 2019 | Bodø kommune
Bodø kommune har nå fått overlevert en rapport fra Fafo med evaluering av tre pilotprosjekter for heltidskultur i helse- og omsorgsavdelingen i kommunen. Mandag ble forskningsrapporten overlevert Bodø kommune av seniorforsker Leif E. Moland ved forskningsstiftelsen Fafo. Det er Moland som i samarbeid med Per Schanche fra konsulentselskapet Agenda Kaupang har utarbeidet rapporten.
Les mer

Pilotprosjekt en suksess

  • 05.04 2019 | Nordland politidistrikt
Høsten 2016 etablerte Nordland politidistrikt en underavdeling til Statens Barnehus Bodø som ble stedsplassert i Mosjøen. Nå viser følgeevalueringen at etableringen har vært en suksess.
Les mer