I MEDIA

Asker og Bærum enige om intensjonsavtale om felles brannvesen

  • 06.12 2017 | Asker kommune
Asker og Bærum kommuner er blitt enige om en intensjonsavtale som beskriver samarbeidet dersom nye Asker vedtar et felles brannvesen med Bærum. Også den eksterne rapporten «Vurdering av modeller for organisering av brann- og redningstjenestene i nye Asker kommune» (Agenda Kaupang), anbefaler interkommunalt selskap mellom nye Asker og Bærum.
Les mer

Planene er klare og prisen er halvert: Slik blir Johan Castberg-feltet

  • 05.12 2017 | E24
Statoil sender tirsdag inn utbyggingsplanen for det som vil bli det andre oljefeltet i Barentshavet. I motsetning til Goliat-feltet ser Johan Castberg ut til å bli et gigantisk milliardeventyr for både oljenæringen og statskassen. Agenda Kaupang har på oppdrag for Statoil og partnerne beregnet at feltet vil sysselsette snaue 47.000 årsverk i utbyggingen, hvorav 1.800 vil være i Nord-Norge. I driftsfasen anslås det at feltet vil sysselsette 1.700 årsverk, hvorav 500 i Nord-Norge.

Les mer

Gjennomgang av karriereveiledningen i Østfold

  • 27.11 2017 | Kompetanse Norge
På oppdrag fra Østfold fylkeskommune har Agenda Kaupang utført en gjennomgang av karriereveiledningen i Østfold. Målet var å undersøke hvordan helheten i karriereveiledningen fungerer i Østfold, med spesielt fokus på samarbeidet mellom grunnskole og videregående skole.
Les mer

Ny interkommunal legevakt i rute

  • 17.11 2017 | Karmøynytt
Tre år etter at arbeidet med å etablere en interkommunal legevakt på Haugalandet startet, synes prosjektet å være noenlunde i rute.

Det er en omfattende, detaljert jobb som er gjort av arbeidsgruppen. Underveis har den hatt hjelp av konsulentselskapet Agenda Kaupang med å utføre ROS-analyser av ulike legevaktmodeller, benchmarking og økonomiske beregninger av dagens legevakter samt en modell for fremtidig interkommunal legevakt med KØH
Les mer

Meir om utfordringsbiletet

  • 16.11 2017 | Direktoratet for forvaltning og IKT
Statlege verksemder har i mange tilfelle ikkje nok kunnskap om kommunal organisering, infrastruktur, rutinar og budsjettprosessar og korleis dette påverkar innføringa av nye digitaliseringsløysingar. Staten er ikkje er god nok til å identifisere og berekne konsekvensane av digitaliseringstiltak som påverkar kommunal sektor (Agenda Kaupang & Oslo Economics, KS FoU-prosjekt nr. 154006). Ein av grunnane til dette er ifølge rapporten frå Agenda Kaupang at kommunesektoren i for liten grad vert involvert i planlegginga av digitaliseringstiltaka.
Les mer

Finansieringsmodeller for nasjonale e-helsetiltak

  • 15.11 2017 | Direktoratet for e-helse
Konsulentselskapene Oslo Economics AS og Agenda Kaupang AS har vært engasjert for å bistå i direktoratets analyser av finansieringsmodeller. I tillegg har Oslo Economics og Agenda Kaupang bistått/bistår i arbeidet med finansieringsmodeller i velferdsteknologiprogrammet og helsedataprogrammet samt i direktoratets øvrige prosesser knyttet til finansieringsmodeller.

Publikasjonen Finansieringsmodeller for nasjonale e-helsetiltak kan leses via linken under.
Les mer