I MEDIA

Intensjonsavtale for bygging av skrog til Johan Castberg

  • 10.11 2017 | Statoil ASA
Statoil signerer en intensjonsavtale med Sembcorp Marine Rigs & Floaters Pte. Ltd i Singapore for byggingen av skrog med integrert boligkvarter til produksjonsskipet som skal ligge på Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

– Johan Castberg er den neste store feltutbyggingen på norsk sokkel og viktig for fremtidig infrastruktur i Barentshavet. Analyser fra Agenda Kaupang viser at prosjektet vil bidra med rundt 47.000 årsverk i Norge i løpet av utbyggingsfasen fra 2018-2022 gitt en konkurransedyktig norsk leverandørindustri, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

Les mer

Vurdering av modeller for organisering av brann- og redningstjenestene i nye Asker kommune

  • 08.11 2017 | Nye Asker kommune
Den eksterne utredningen som skal vurdere hensiktsmessig organisasjonsmodell for å ivareta brann- og redningstjenester i nye Asker kommune er nå ferdig. Det er analyseselskapet Agenda Kaupang som har utarbeidet rapporten. Rapporten blir en del av kunnskapsgrunnlaget som rådmannen legger til grunn i sin innstilling til fellesnemnda om fremtidig organisering av brann- og redningstjenester i nye Asker.
Les mer

Rådmannen foreslår store kutt i Alta kommune

  • 08.11 2017 | iFinnmark
Alta kommune skal engasjere Agenda Kaupang for å få orden på økonomien innen helse og sosial.

– Vi skal engasjere Agenda Kaupang, dem er eksperter innen helse og sosial, som kan gå i dybden, og se på hva vi gjør galt, sier rådmann Bjørn-Atle Hansen.
Les mer

Vellykket Evalueringskonferanse 2017

  • 27.10 2017 | Norsk Evalueringsforening
Årets evalueringskonferanse fant sted 23.- 24. oktober i Oslo, med Agenda Kaupang som arrangør. Konferansen er årets høydepunkt for evalueringsinteresserte i Norge og holdes i samarbeid mellom Norsk evalueringsforening og EVA-forum. Selve arrangør-rollen går på rundgang mellom evalueringsmiljøene, og denne gangen var det Agenda Kaupang som hadde tatt på seg denne rollen.
Les mer

Pengetellerne koster Bergen kommune dyrt

  • 26.10 2017 | Bergens Tidende
Over dobbelt så mange ansatte jobber med økonomi i Bergen kommune som i Stavanger. Det gir en merkostnad på 40 millioner kroner. En fersk rapport kritiserer effektiviteten. – Det var dette vi ønsket å få frem. Rapporten viser at vi har stort potensial til å spare utgifter, sier finansbyråd Dag Inge Ulstein. Han snakker om en rapport som firmaet Agenda (Kaupang) har laget på oppdrag fra Bergen kommune.
Les mer